სიხშირის განაწილება (%)
პრეზიდენტის არჩევა უნდა მოხდეს პირდაპირი არჩევნების წესით, ხალხის მიერ.84
პრეზიდენტი უნდა აირჩიონ ხალხის მიერ არჩეულმა წარმომადგენლებმა (მაგალითად, საკრებულოს წევრებმა, პარლამენტარებმა).9
არ ვიცი/უარი პასუხზე7

PRESELECT: პრეზიდენტი პირდაპირ ხალხმა უნდა აირჩიოს vs. პრეზიდენტი უნდა აირჩიონ ხალხის მიერ არჩეულმა წარმომადგენლებმა

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო დროს, განიხილება საკითხი საქართველოში პრეზიდენტის არჩევის წესის ცვლილების შესახებ. გთხოვთ, მითხრათ, ამ ორი მოსაზრებიდან რომელს ეთანხმებით? მოსაზრება 1: პრეზიდენტის არჩევა უნდა მოხდეს პირდაპირი არჩევნების წესით, ხალხის მიერ. მოსაზრება 2: პრეზიდენტი უნდა აირჩიონ ხალხის მიერ არჩეულმა წარმომადგენლებმა (მაგალითად, საკრებულოს წევრებმა, პარლამენტარებმა).

შენიშვნა: კითხვა გადაიკოდა. პასუხის ვარიანტები იყო შემდეგნაირად: 1 პრეზიდენტის არჩევა უნდა მოხდეს პირდაპირი არჩევნების წესით, ხალხის მიერ - სრულად ვეთანხმები, 2 პრეზიდენტის არჩევა უნდა მოხდეს პირდაპირი არჩევნების წესით, ხალხის მიერ - ვეთანხმები, 3 პრეზიდენტი უნდა აირჩიონ ხალხის მიერ არჩეულმა წარმომადგენლებმა (მაგალითად, საკრებულოს წევრებმა, პარლამენტარებმა) - ვეთანხმები, 4 პრეზიდენტი უნდა აირჩიონ ხალხის მიერ არჩეულმა წარმომადგენლებმა (მაგალითად, საკრებულოს წევრებმა, პარლამენტარებმა) - სრულად ვეთანხმები, 5 არცერთს არ ვეთანხმები. პასუხის 1 და 2 ვარიანტები გაერთიანდა გაერთაინდა როგორც 'საქართველო უნდა გაწევრიანდეს ევრაზიულ კავშირში', ისევე როგორც 3 და 4 ვარიანტები გაერთიანდა 'საქართველო უნდა გაწევრიანდეს ევროკავშირში'. 'არცერთს არ ვეთანხმები' და არ ვიცი/უარი პასუხზე დაჯგუფდა.

პასუხები:
  • პრეზიდენტის არჩევა უნდა მოხდეს პირდაპირი არჩევნების წესით, ხალხის მიერ.
  • პრეზიდენტი უნდა აირჩიონ ხალხის მიერ არჩეულმა წარმომადგენლებმა (მაგალითად, საკრებულოს წევრებმა, პარლამენტარებმა).
  • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NDI: საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2017 წლის აპრილი

საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2017 წლის აპრილი

პასუხების ანალიზი

  • NDI-ის კვლევები ხორციელდება დიდი ბრიტანეთის მთავრობის UK aid-ის ფინანსური ხელშეწყობით და მას ატარებს CRRC საქართველო. ვებსაიტის მეშვეობით განხორციელებული ანალიზის შედეგები არ ასახავს UK Aid-ის, დიდი ბრიტანეთის მთავრობის ან NDI-ს აზრს. გაითვალისწინეთ, რომ ყველა შესაძლო კროსტაბულაცია არ იძლევა სტატისტიკურად მნიშვნელოვან ინფორმაციას.

  • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
  • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

    კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.