სიხშირის განაწილება (%)
საქართველო მეტ სარგებელს მიიღებს ევრო-ატლანტიკური ინტეგრაციით53
საქართველო მეტ სარგებელს მიიღებს რუსეთთან ურთიერთობით29
არ ვიცი17
უარი პასუხზე1

EUATLINT: რომელ მოსაზრებას ეთანხმებით? საქართველო მეტ სარგებელს მიიღებ ევრო-ინტეგრაციით/რუსეთთან ურთიერთობით

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ამ ორი მოსაზრებიდან რომელს ეთანხმებით? მოსაზრება 1: საქართველო მეტ სარგებელს მიიღებს ევროპული და ევრო-ატლანტიკური ინტეგრაციით (ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანებით). მოსაზრება 2: საქართველო მეტ სარგებელს მიიღებს, თუ რუსეთთან უკეთესი ურთიერთობის ჩამოყალიბების სანაცვლოდ უარს იტყვის ევროპულ და ევრო-ატლანტიკურ ინტეგრაციაზე.

შენიშვნა: კითხვა გადაიკოდა. პასუხის ვარიანტები განაწილებული იყო შემდეგნაირად: 1 საქართველო მეტ სარგებელს მიიღებს ევრო-ატლანტიკური ინტეგრაციით (ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანებით) - სრულად ვეთანხმები. 2 საქართველო მეტ სარგებელს მიიღებს ევრო-ატლანტიკური ინტეგრაციით (ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანებით) - ვეთანხმები. 3 საქართველო მეტ სარგებელს მიიღებს, თუ რუსეთთან უკეთესი ურთიერთობის ჩამოყალიბების სანაცვლოდ უარს იტყვის ევრო-ატლანტიკურ ინტეგრაციაზე - ვეთანხმები. 4 საქართველო მეტ სარგებელს მიიღებს, თუ რუსეთთან უკეთესი ურთიერთობის ჩამოყალიბების სანაცვლოდ უარს იტყვის ევრო-ატლანტიკურ ინტეგრაციაზე - სრულად ვეთანხმები. 5 არცერთს არ ვეთანხმები. პასუხის 1-ლი და მე-2 ვარიანტები დაჯგუფდა, ისევე როგორც მე-3 და მე-4. მე-5 და არ ვიცი გაერთიანდა.

პასუხები:
  • საქართველო მეტ სარგებელს მიიღებს ევრო-ატლანტიკური ინტეგრაციით
  • საქართველო მეტ სარგებელს მიიღებს რუსეთთან ურთიერთობით
  • არცერთს არ ვეთანხმები
  • არ ვიცი
  • უარი პასუხზე

EUATLINT სხვა მონაცემთა ბაზებში:

ერთი გამოკითხვის მონაცემთა ბაზები

NDI: საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2016 წლის ივნისი

საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2016 წლის ივნისი

პასუხების ანალიზი

  • აღნიშნული კვლევა დაფინანსებულია შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (Sida) მიერ. ვებსაიტის მეშვეობით განხორციელებული ანალიზის შედეგები არ ასახავს SIDA-ს, შვედეთის მთავრობის ან NDI-ს აზრს. გაითვალისწინეთ, რომ ყველა შესაძლო კროსტაბულაცია არ იძლევა სტატისტიკურად მნიშვნელოვან ინფორმაციას. ყურადღება მიაქციეთ, რომ "სვეტის" ცვლადებით შესაძლებელია მოსახლეობის ქვეჯგუფებზე დაკვირვება - თუ გსურთ, გაიგოთ რას ფიქრობს სხვადასხვა დასახლებული პუნქტის ტიპში ხალხი რომელიმე საკითხთან დაკავშირებით, სვეტში უნდა გამოიყენოთ SETTYPE ცვლადი, ხოლო სხვა ცვლადი - რიგში

  • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
  • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

    კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.