სიხშირის განაწილება (%)
ისინი, ვინც სავარაუდოდ მიიღებდნენ არჩევნებში მონაწილეობას67
ისინი, ვინც სავარაუდოდ არ მიიღებდნენ არჩევნებში მონაწილეობას33

VOTPARL: ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, მიიღებდით თუ არა მონაწილეობას?

შეკითხვის ტექსტი: ხვალ რომ საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდეს, მიიღებდით თუ არა მონაწილეობას?

შენიშვნა: ცვლადები გადაიკოდა 10-ქულიანი სკალიდან. პასუხის ვარიანტი '10-აუცილებლად მივიღებ მონაწილეობას' გადაიკოდა როგორც ისინი ვინც, სავარაუდოდ მიიღებდა არჩევნებში მონაწილეობას', სხვა ვარიანტები გადაიკოდა როგორც 'ისინი, ვინც სავარაუდოდ არ მიიღებდა არჩევნებში მონაწილეობას'.

პასუხები:
  • ისინი, ვინც სავარაუდოდ მიიღებდნენ არჩევნებში მონაწილეობას
  • ისინი, ვინც სავარაუდოდ არ მიიღებდნენ არჩევნებში მონაწილეობას

VOTPARL სხვა მონაცემთა ბაზებში:

ერთი გამოკითხვის მონაცემთა ბაზები

NDI: საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2016 წლის ივნისი

საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2016 წლის ივნისი

პასუხების ანალიზი

  • აღნიშნული კვლევა დაფინანსებულია შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (Sida) მიერ. ვებსაიტის მეშვეობით განხორციელებული ანალიზის შედეგები არ ასახავს SIDA-ს, შვედეთის მთავრობის ან NDI-ს აზრს. გაითვალისწინეთ, რომ ყველა შესაძლო კროსტაბულაცია არ იძლევა სტატისტიკურად მნიშვნელოვან ინფორმაციას. ყურადღება მიაქციეთ, რომ "სვეტის" ცვლადებით შესაძლებელია მოსახლეობის ქვეჯგუფებზე დაკვირვება - თუ გსურთ, გაიგოთ რას ფიქრობს სხვადასხვა დასახლებული პუნქტის ტიპში ხალხი რომელიმე საკითხთან დაკავშირებით, სვეტში უნდა გამოიყენოთ SETTYPE ცვლადი, ხოლო სხვა ცვლადი - რიგში

  • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
  • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

    კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.