კროსტაბულაცია (%)ვეთანხმებიარ ვეთანხმები
დიახ4951
არა4555
არ ვიცი, რას ნიშნავს გენდერული თანასწორობა6238

FAMPAID: ქალები სამსახურის გარეშეც მხოლოდ ოჯახზე ზრუნვითაც შეიძლება იყვნენ კმაყოფილნი

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ეთანხმებით თუ არ ეთანხმებით შემდეგ მოსაზრებებს? - ქალები სამსახურის ქონის გარეშეც მხოლოდ ოჯახზე ზრუნვითაც შეიძლება იყვნენ კმაყოფილნი

პასუხები:
 • ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GENDEQG: არის თუ არა საქართველოში გენდერული თანასწორობა?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, არის თუ არა საქართველოში გენდერული თანასწორობა?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი, რას ნიშნავს გენდერული თანასწორობა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NDI: ქალების პოლიტიკური ჩართულობა საქართველოში, 2014

ქალების პოლიტიკური ჩართულობა საქართველოში

პასუხების ანალიზი

 • აღნიშნული კვლევა დაფინასნებულია შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (Sida) მიერ. ვებსაიტის მეშვეობით განხორციელებული ანალიზის შედეგები არ ასახავს SIDA-ს, შვედეთის მთავრობის ან NDI-ს აზრს. გაითვალისწინეთ, რომ ყველა შესაძლო კროსტაბულაცია არ იძლევა სტატისტიკურად მნიშვნელოვან ინფორმაციას.

 • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
 • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

  კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.