სოციალური კაპიტალის, მედიისა და გენდერის კვლევა აზერბაიჯანში, 2012

სოციალური კაპიტალი, მედია და გენდერის კვლევა აზერბაიჯანში ჩატარდა CRRC-აზერბაიჯანის მიერ 2011 წლის ნოემბერსა და 2012 წლის მარტში. ქვეყნის მასშტაბით წარმომადგენლობითი კვლევა მიზნად ისახავდა შეეფასებინა მოსახლეობის ცოდნა და დამოკიდებულება სოციალური კაპიტალის, მედიისა და გენდერის საკითებთან დაკავშირებით და აღნიშნულ საკითხებზე წაეხალისებინა დისკუსია

პასუხების ანალიზი

სოციალური კაპიტალის, მედიისა და გენდერის კვლევა აზერბაიჯანში, 2012

სოციალური კაპიტალი, მედია და გენდერის კვლევა აზერბაიჯანში ჩატარდა CRRC-აზერბაიჯანის მიერ 2011 წლის ნოემბერსა და 2012 წლის მარტში. ქვეყნის მასშტაბით წარმომადგენლობითი კვლევა მიზნად ისახავდა შეეფასებინა მოსახლეობის ცოდნა და დამოკიდებულება სოციალური კაპიტალის, მედიისა და გენდერის საკითებთან დაკავშირებით და აღნიშნულ საკითხებზე წაეხალისებინა დისკუსია

ძებნა

ცვლადების გზამკვლევი

STRATUM: Settlement type

შეკითხვის ტექსტი: Settlement type

პასუხები:
 • Capital
 • Urban
 • Rural

AGEGROUP: Respondents' ages by groups

შეკითხვის ტექსტი: Age group

პასუხები:
 • 18-35
 • 36-55
 • 56+

RESSEX: Respondent's gender

შეკითხვის ტექსტი: Respondent's gender

პასუხები:
 • Male
 • Female

FEELHAP: Overall, how happy would you say you are?

შეკითხვის ტექსტი: Overall, how happy would you say you are?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale into 5-point scale

პასუხები:
 • Extremely unhappy
 • 2
 • 3
 • 4
 • Extremely happy
 • DK

FEELTRUS: People in Azerbaijan can be trusted or should be careful in dealing with people?

შეკითხვის ტექსტი: Generally speaking, would you say that most people in Azerbaijan can be trusted, or that you can

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale into 5-point scale

პასუხები:
 • You can’t be too careful
 • 2
 • 3
 • 4
 • Most people can be trusted
 • DK

TIMESPAL: On average, how much time do you spend alone during the day?

შეკითხვის ტექსტი: On average, how much time do you spend alone during the day?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale into 5-point scale

პასუხები:
 • I am never alone
 • 2
 • 3
 • 4
 • I am alone all the time
 • DK/RA

MONYEAR: Activies past 6 months or years

შეკითხვის ტექსტი: Month/Year

პასუხები:
 • During the past 6 years...
 • During the past 6 months...

PUBMEET: Activities past 6 months(years)/Attended a public meeting

შეკითხვის ტექსტი: During the past 6 months, have you or have you not/Attended a public meeting

შენიშვნა: DK is less than 0.5

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

LETTCALL: Activities past 6 months(years) Written a letter/made a call to a newspaper,TV or radio

შეკითხვის ტექსტი: During the past 6 months, have you or have you not/Written a letter / made a phone call to a newspaper, TV or radio program

შენიშვნა: DK is less than 0.5

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

CONTRIB: Activities past 6 months(years)/made a contribution to charity, including sending a SMS

შეკითხვის ტექსტი: During the past 6 months, have you or have you not/Made a contribution to charity, including sending a charity SMS

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

READBOOK: Activities past 6 months(years)/Read a book

შეკითხვის ტექსტი: During the past 6 months, have you or have you not/Read a book

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

WATCSPOR: Activities past 6 months(years)/gone out to watch a sports event

შეკითხვის ტექსტი: During the past 6 months, have you or have you not/Gone out to watch a sports event

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

PLAYSPOR: Activities past 6 months(years)/played a team sport, contact sport or went to the gym

შეკითხვის ტექსტი: During the past 6 months, have you or have you not/Played a team sport, contact sport or went to the gym

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

PLENTERT: Activities past 6 months(years) /gone to a theatre/movie or other place of entertainment

შეკითხვის ტექსტი: During the past 6 months, have you or have you not/Gone to a theatre / movie / disco or other place of entertainment

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

MONEYBEG: Activities past 6 months(years)/Given money to a beggar

შეკითხვის ტექსტი: During the past 6 months, have you or have you not/Given money to a beggar

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

HLPSTR: Activities past 6 months(years)/helped a stranger on a road (except giving money)

შეკითხვის ტექსტი: During the past 6 months, have you or have you not/Helped a stranger on a road (except giving money)

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

HLPNEIGH: Activities past 6 months(years)/helped a friend with HH chores or childcare

შეკითხვის ტექსტი: During the past 6 months, have you or have you not/Helped a neighbor or a friend with some HH chores or childcare

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

OTHSETTL: Activities past 6 months(years)/gone to another settlement for 2 days or longer

შეკითხვის ტექსტი: During the past 6 months, have you or have you not/Gone to another settlement for 2 days or longer

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

CLPUBSP: Activities past 6 months(years)/helped cleaning entrance of your house,staircase,school

შეკითხვის ტექსტი: During the past 6 months, have you or have you not/Helped cleaning public space (eg, entrance of your building/house, staircase, school)

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

PLANTREE: Activities past 6 months(years)/planted a tree outside your property

შეკითხვის ტექსტი: During the past 6 months, have you or have you not/Planted a tree outside your property

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

SPFRTFAM: How often do you spend your free time with family/relatives?

შეკითხვის ტექსტი: How often do you spend your free time with family/relatives?

პასუხები:
 • Never
 • Seldom
 • A few times each month
 • A few times a week
 • Almost everyday
 • DK

SPFRTNB: How often do you spend your free time with neighbours?

შეკითხვის ტექსტი: How often do you spend your free time with neighbours?

პასუხები:
 • Never
 • Seldom
 • A few times each month
 • A few times a week
 • Almost everyday
 • DK

SPFRTFR: How often do you spend your free time with your friends?

შეკითხვის ტექსტი: How often do you spend your free time with your friends?

პასუხები:
 • Never
 • Seldom
 • A few times each month
 • A few times a week
 • Almost everyday
 • DK
 • RA

SPFRTACQ: How often do you spend your free time with your acquaintances (work colleagues)?

შეკითხვის ტექსტი: How often do you spend your free time with your acquaintances (eg, work colleagues)?

პასუხები:
 • Never
 • Seldom
 • A few times each month
 • A few times a week
 • Almost everyday
 • DK
 • RA

DISCPRBL: When you meet with your relatives,how often do you discuss each other

შეკითხვის ტექსტი: When you get together with your close relatives, how often do you discuss each other

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale into 5-point scale

პასუხები:
 • Never
 • 2
 • 3
 • 4
 • Always
 • DK/RA

RELDISPL: When you meet with your close relatives, how often do you discuss politics?

შეკითხვის ტექსტი: When you get together with your close relatives, how often do you discuss politics?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale into 5-point scale

პასუხები:
 • Never
 • 2
 • 3
 • 4
 • Always
 • DK
 • RA

DSCPLYME: Relatives who discuss politics more

შეკითხვის ტექსტი: When you get together with your close relatives, who of your close relatives discuss politics more

პასუხები:
 • Youngsters (those in their 20s and 30s)
 • Middle aged (those in their 40s and 50s)
 • Elderly (over 60)
 • At any age
 • DK
 • RA

SPHLPILL: From whom would you get support if you needed help around the house when ill?

შეკითხვის ტექსტი: From whom would you get support if you needed help around the house when ill?

პასუხები:
 • Partner/spouse
 • Other family member
 • Work colleague
 • Friend
 • Neighbor
 • Someone else
 • Nobody
 • DK

SPFMMAT: From whom you get support if you need advice about personal or family matter?

შეკითხვის ტექსტი: From whom would you get support if you needed advice about a serious personal or family matter?

პასუხები:
 • Partner/spouse
 • Other family member
 • Work colleague
 • Friend
 • Neighbor
 • Someone else
 • Nobody
 • DK

SPTLKJOB: From whom would you get support if you needed help when looking for a job?

შეკითხვის ტექსტი: From whom would you get support if you needed help when looking for a job?

პასუხები:
 • Partner/spouse
 • Other family member
 • Work colleague
 • Friend
 • Neighbor
 • Someone else
 • Nobody
 • DK
 • RA

SPTFLDPS: From whom would you get support if you feel depressed and want someone talk to?

შეკითხვის ტექსტი: From whom would you get support if you were feeling a bit depressed and wanting someone to talk to?

პასუხები:
 • Partner/spouse
 • Other family member
 • Work colleague
 • Friend
 • Neighbor
 • Someone else
 • Nobody
 • DK/RA

SPTFCEMG: Get support if you need to urgently raise 250,000 AZN to face an emergency?

შეკითხვის ტექსტი: From whom would you get support if you needed to urgently raise 250,000 AZN to face an emergency?

პასუხები:
 • Partner/spouse
 • Other family member
 • Work colleague
 • Friend
 • Neighbor
 • Someone else
 • Nobody
 • DK
 • RA

HAVEFRND: Do you have close friends?

შეკითხვის ტექსტი: Do you have close friends?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

FRDSBLT: Do any of your close friends have disabilities?

შეკითხვის ტექსტი: Do any of your close friends have disabilities?

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

FRRICH: Do any of your close friends are much richer than you?

შეკითხვის ტექსტი: Do any of your close friends are much richer than you?

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

FRPOOR: Do any of your close friends are much poorer than you?

შეკითხვის ტექსტი: Do any of your close friends are much poorer than you?

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

FRPHD: Do any of your close friends have a PhD or are university professor?

შეკითხვის ტექსტი: Do any of your close friends have a PhD or are university professor?

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

FRETHID: Do any of your close friends have other ethnic identity/

შეკითხვის ტექსტი: Do any of your close friends have other ethnic identity?

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

FRDIFREL: Do any of your close friends are of a religion different from yours?

შეკითხვის ტექსტი: Do any of your close friends are of a religion different from yours?

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

FRREFIDP: Do any of your close friends are refugees/ IDPs?

შეკითხვის ტექსტი: Do any of your close friends are refugees/ IDPs?

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

FRLIVABR: Do any of your close friends are from / living abroad?

შეკითხვის ტექსტი: Do any of your close friends are from / living abroad?

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

FROLDYNG: Do any of your close friends are much older or much younger than you?

შეკითხვის ტექსტი: Do any of your close friends are much older or much younger than you?

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

FRPLTPWR: Do any of your close friends have political power?

შეკითხვის ტექსტი: Do any of your close friends have political power?

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

FRDSCPLT: When you get together with your friends, how often do you discuss politics?

შეკითხვის ტექსტი: When you get together with your close friends, how often do you discuss politics?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale into 5-point scale

პასუხები:
 • Never
 • 2
 • 3
 • 4
 • Always
 • DK/RA

DNTNDNFR: I already have many friends and do not need to make new friends

შეკითხვის ტექსტი: To what extent do you agree or disagree with the following statement:

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale into 5-point scale

პასუხები:
 • Completely disagree
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely agree
 • DK
 • RA

ENJNPPL:

შეკითხვის ტექსტი: To what extent do you agree or disagree with the following statement:

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale into 5-point scale

პასუხები:
 • Completely disagree
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely agree
 • DK
 • RA

FMFRLVAB: A family member,relative or friend living abroad, outside of Azerbaijan

შეკითხვის ტექსტი: Do you have a family member, close relative or close friend currently living abroad, outside the borders of Azerbaijan?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

FMOTETGR: Do any of your family members belong to ethnic groups other than your own?

შეკითხვის ტექსტი: Do any of the following people around you belong to ethnic groups other than your own?/A family member

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

CFOTETGR: Do any of your close friend belong to ethnic groups other than your own?

შეკითხვის ტექსტი: Do any of the following people around you belong to ethnic groups other than your own?/A close friend

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

CWOTETGR: Do any of your co-worker belong to ethnic groups other than your own?

შეკითხვის ტექსტი: Do any of the following people around you belong to ethnic groups other than your own?/A co-worker

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

NGHBLIV: How long have you lived in this neighborhood?

შეკითხვის ტექსტი: How long have you lived in this neighborhood?(number of years)

პასუხები:
 • Less than 6 years
 • 6-10
 • 11-15
 • 16-20
 • Longer than 20 years
 • DK

TLKNEIGH: How often do you talk with your neighbors?

შეკითხვის ტექსტი: How often do you talk with your neighbors?

პასუხები:
 • Every day
 • At least once a week
 • At least once a month
 • Only on special occasions(e.g. birthday, wedding or funeral)
 • Less often
 • Never
 • DK

DISCMNPR: Frequency of discussing common problems in neighborhood

შეკითხვის ტექსტი: How often do you discuss common problems in the neighborhood like noise, littering, or rising utility prices with your neighbors?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale into 5-point scale

პასუხები:
 • Never
 • 2
 • 3
 • 4
 • Always
 • DK/RA

DISCPLTS: How often do you discuss politics with your neighbors?

შეკითხვის ტექსტი: How often do you discuss politics with your neighbors?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale into 5-point scale

პასუხები:
 • Never
 • 2
 • 3
 • 4
 • Always
 • DK
 • RA

CMNSPCL: Is the common space in your neighborhood cleaned regularly?

შეკითხვის ტექსტი: Is the common space in your neighborhood cleaned regularly?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

LOCGOVCL: Who cleans the common space usually? /Local government

შეკითხვის ტექსტი: Who cleans the common space usually? /Local government

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

NEIGCLCO: Who cleans the common space usually?/Neighbors clean it, collectively

შეკითხვის ტექსტი: Who cleans the common space usually?/Neighbors clean it, collectively

პასუხები:
 • Yes
 • No

NEIGCLAL: Who cleans the common space usually?/Neighbors clean it, alternately

შეკითხვის ტექსტი: Who cleans the common space usually?/Neighbors clean it, alternately

პასუხები:
 • Yes
 • No

HIRCLPRS: Who cleans the common space usually?/We collect money and hire a person

შეკითხვის ტექსტი: Who cleans the common space usually?/We collect money and hire a person/company to clean it

პასუხები:
 • Yes
 • No

ONNEIGCL: Who cleans the common space usually?/Only one neighbor cleans it

შეკითხვის ტექსტი: Who cleans the common space usually?/Only one neighbor cleans it

პასუხები:
 • Yes
 • No

MYFAMCL: Who cleans the common space usually?/I/my family clean it

შეკითხვის ტექსტი: Who cleans the common space usually?/I/my family clean it

პასუხები:
 • Yes
 • No

TREEFALL: If a tree falls in neighborhood and blocks a road, who would solve the problem?

შეკითხვის ტექსტი: If a tree falls in your neighborhood and blocks a road or an entrance, who would most likely to solve the problem?

შენიშვნა: Other includes: Police, Green Office, An active neighbor who always solves similar problems, Local government

პასუხები:
 • I would do it myself
 • Condominium association leader
 • Neighbor(s) most affected by the problem
 • A small group of active neighbors
 • All neighbors together
 • Neighbor(s) who have time
 • Other
 • DK

STMUAGRE: Which of the following statements you agree with?

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following statements you agree with?

პასუხები:
 • Suspicious of people who collect money-Agree very strongly
 • Suspicious of people who collect money-Agree
 • Respect people who collect money-Agree
 • Respect people who collect money-Agree very strongly
 • Agree with neither
 • DK
 • RA

SPMHLCOM: I would like to spend more time helping to solve issues in my local community

შეკითხვის ტექსტი: What do you think about the following?I would like to spend more time helping to solve issues in my local community/municipality

პასუხები:
 • Strongly disagree
 • Disagree
 • Agree
 • Strongly agree
 • DK
 • RA

PROACCOM: I think that I am proactive enough regard to the participation in my community

შეკითხვის ტექსტი: What do you think about the following?I think that I am proactive enough in regard to the participation in my local community/ municipality life

პასუხები:
 • Strongly disagree
 • Disagree
 • Agree
 • Strongly agree
 • DK
 • RA

NTDPONME: I think that there is nothing that depends on me in my local community

შეკითხვის ტექსტი: What do you think about the following?I think that there is nothing that depends on me in my local community/municipality

პასუხები:
 • Strongly disagree
 • Disagree
 • Agree
 • Strongly agree
 • DK
 • RA

ACTSLCOM: People should be more active in my community to solve common issues

შეკითხვის ტექსტი: What do you think about the following?People should be more active in my local community/ municipality to solve common issues

პასუხები:
 • Strongly disagree
 • Disagree
 • Agree
 • Strongly agree
 • DK
 • RA

ATHSLVIS: It

შეკითხვის ტექსტი: What do you think about the following?It

პასუხები:
 • Strongly disagree
 • Disagree
 • Agree
 • Strongly agree
 • DK
 • RA

INFGRED: Involved groups during the last 12 months-Education/schools/parent

შეკითხვის ტექსტი: List any groups, both formal and informal that you have been involved during the last 12 months/Education/schools/parent

პასუხები:
 • Participation in already organized event
 • Participate in organizational issues
 • I am the founder of the group
 • Neither member nor participate
 • None of the above
 • RA

INFGRREL: Involved groups during the last 12 months-Religious group

შეკითხვის ტექსტი: List any groups, both formal and informal that you have been involved during the last 12 months/Religious group

პასუხები:
 • Participation in already organized event
 • Participate in organizational issues
 • I am the founder of the group
 • Neither member nor participate
 • None of the above
 • RA

INFGRPLU: Involved groups during the last 12 months-Political union/ party

შეკითხვის ტექსტი: List any groups, both formal and informal that you have been involved during the last 12 months/Political union/ party

პასუხები:
 • Participation in already organized event
 • Participate in organizational issues
 • I am the founder of the group
 • Neither member nor participate
 • None of the above
 • RA

INGRPHLT: Involved group during the last 12 months-Health,disability, and social welfare

შეკითხვის ტექსტი: List any groups, both formal and informal that you have been involved during the last 12 months/Health, disability, elderly care and social welfare

პასუხები:
 • Participation in already organized event
 • Participate in organizational issues
 • I am the founder of the group
 • Neither member nor participate
 • None of the above
 • RA

INGRPENV: Involved groups during the last 12 months-Animals and the environment

შეკითხვის ტექსტი: List any groups, both formal and informal that you have been involved during the last 12 months/Animals and the environment

პასუხები:
 • Participation in already organized event
 • Participate in organizational issues
 • I am the founder of the group
 • Neither member nor participate
 • None of the above
 • RA

INGRPHUR: Involved groups during the last 12 months-Justice and Human Rights,civic groups

შეკითხვის ტექსტი: List any groups, both formal and informal that you have been involved during the last 12 months/Justice and Human Rights, civic groups

პასუხები:
 • Participation in already organized event
 • Participate in organizational issues
 • I am the founder of the group
 • Neither member nor participate
 • None of the above
 • RA

INGRPLCO: involved groups during the last 12 months-Local community or neighborhood groups

შეკითხვის ტექსტი: List any groups, both formal and informal that you have been involved during the last 12 months/Local community or neighborhood groups

პასუხები:
 • Participation in already organized event
 • Participate in organizational issues
 • I am the founder of the group
 • Neither member nor participate
 • None of the above
 • RA

INGRPHOB: Involved groups during the last 12 months-Hobbies, Recreation/Arts/Social clubs

შეკითხვის ტექსტი: List any groups, both formal and informal that you have been involved during the last 12 months/Hobbies, Recreation/Arts/Social clubs/groups

პასუხები:
 • Participation in already organized event
 • Participate in organizational issues
 • I am the founder of the group
 • Neither member nor participate
 • None of the above
 • RA

INGRPOTH: Involved groups during the last 12 months-Club or group that meets regularly

შეკითხვის ტექსტი: List any groups, both formal and informal that you have been involved during the last 12 months/Any other club or group that meets regularly

პასუხები:
 • Participation in already organized event
 • Participate in organizational issues
 • I am the founder of the group
 • Neither member nor participate
 • None of the above
 • RA

INVHLPRE: Frequency of involving - a religious group collect food, clothes and etc

შეკითხვის ტექსტი: How often have you been involved in the following activities during the past year?/Helped a religious group collect food, clothes and other necessary things

პასუხები:
 • At least once a week
 • At least once a month
 • Once or twice during the past year
 • Not at all in the past year
 • DK
 • RA

INVRELPL: Frequency of involving-a religious pilgrimage with people from your religion

შეკითხვის ტექსტი: How often have you been involved in the following activities during the past year?/Gone on a religious pilgrimage with people from your religious group

პასუხები:
 • At lease once a day
 • At least once a week
 • At least once a month
 • Once or twice during the past year
 • Not at all in the past year
 • DK/RA

INVDNMON: Frequency of involving-Donating money for religious purposes

შეკითხვის ტექსტი: How often have you been involved in the following activities during the past year?/Donated money for religious purposes

პასუხები:
 • At least once a week
 • At least once a month
 • Once or twice during the past year
 • Not at all in the past year
 • DK
 • RA

INVPRMCS: Frequency of involving-Praying in a mosque/church/synagogue/praying house

შეკითხვის ტექსტი: How often have you been involved in the following activities during the past year?/Prayed in a mosque/church/synagogue/praying house, etc.

პასუხები:
 • At lease once a day
 • At least once a week
 • At least once a month
 • Once or twice during the past year
 • Not at all in the past year
 • DK
 • RA

INVPRAYH: Frequency of involving-Praying at home

შეკითხვის ტექსტი: How often have you been involved in the following activities during the past year?/Prayed at home

პასუხები:
 • At lease once a day
 • At least once a week
 • At least once a month
 • Once or twice during the past year
 • Not at all in the past year
 • DK/RA

TRUFAM: How much do you trust the following groups listed below?/People in your family

შეკითხვის ტექსტი: How much do you trust the following groups listed below?/People in your family

პასუხები:
 • Not at all
 • Not very much
 • A fair amount
 • A lot
 • DK/RA

TRUNEIGH: Frequency of involving-People in your neighborhood

შეკითხვის ტექსტი: How much do you trust the following groups listed below?/People in your neighborhood

პასუხები:
 • Not at all
 • Not very much
 • A fair amount
 • A lot
 • DK/RA

TRUPLSUR: Trust-People in your surrounding village/town/region

შეკითხვის ტექსტი: How much do you trust the following groups listed below?/People in your surrounding village/town/region

პასუხები:
 • Not at all
 • Not very much
 • A fair amount
 • A lot
 • DK/RA

TRUPLCTR: Trust-People in your country

შეკითხვის ტექსტი: How much do you trust the following groups listed below?/People in your country

პასუხები:
 • Not at all
 • Not very much
 • A fair amount
 • A lot
 • DK/RA

TRUPLYK: Trust-People who you do not know

შეკითხვის ტექსტი: How much do you trust the following groups listed below?/People who you do not know

პასუხები:
 • Not at all
 • Not very much
 • A fair amount
 • A lot
 • DK/RA

FLIND: I see myself as an independent individual

შეკითხვის ტექსტი: How strongly do you feel you belong to each of the following areas?/ I see myself as an independent individual

პასუხები:
 • Strongly disagree
 • Disagree
 • Agree
 • Strongly agree
 • DK/RA

FLFAMM: I see myself as member of my family(kin)

შეკითხვის ტექსტი: How strongly do you feel you belong to each of the following areas?/ I see myself as member of my family(kin)

პასუხები:
 • Strongly disagree
 • Disagree
 • Agree
 • Strongly agree
 • DK

FLNEIGHM: I see myself as member of my neighborhood

შეკითხვის ტექსტი: How strongly do you feel you belong to each of the following areas?/ I see myself as member of my neighborhood

პასუხები:
 • Strongly disagree
 • Disagree
 • Agree
 • Strongly agree
 • DK/RA

FLLOCOM: I see myself as member of my local community/municipality

შეკითხვის ტექსტი: How strongly do you feel you belong to each of the following areas?/ I see myself as member of my local community/municipality

პასუხები:
 • Strongly disagree
 • Disagree
 • Agree
 • Strongly agree
 • DK
 • RA

FLCITAR: I see myself as a citizen of the Republic of Azerbaijan

შეკითხვის ტექსტი: How strongly do you feel you belong to each of the following areas?/ I see myself as a citizen of the Republic of Azerbaijan

პასუხები:
 • Strongly disagree
 • Disagree
 • Agree
 • Strongly agree
 • DK/RA

FLCONAZ: I see myself connected to Azerbaijanis all over the world

შეკითხვის ტექსტი: How strongly do you feel you belong to each of the following areas?/ I see myself connected to Azerbaijanis all over the world

პასუხები:
 • Strongly disagree
 • Disagree
 • Agree
 • Strongly agree
 • DK/RA

FLWLDCIT: I see myself as a world citizen

შეკითხვის ტექსტი: How strongly do you feel you belong to each of the following areas?/ I see myself as a world citizen

პასუხები:
 • Strongly disagree
 • Disagree
 • Agree
 • Strongly agree
 • DK/RA

CHRESELD: Characterize today's Azerbaijani society-Respect for elderly

შეკითხვის ტექსტი: Do you think the values listed below characterize today

პასუხები:
 • Does not characterize at all
 • Does not characterize
 • Characterizes
 • Absolutely characterizes
 • DK/RA

CHFAMIMP: Characterize today's Azerbaijani society-Importance of family

შეკითხვის ტექსტი: Do you think the values listed below characterize today

პასუხები:
 • Does not characterize at all
 • Does not characterize
 • Characterizes
 • Absolutely characterizes
 • DK/RA

CHCHLDIM: Characterize today's Azerbaijani society-Importance of children in general

შეკითხვის ტექსტი: Do you think the values listed below characterize today

პასუხები:
 • Does not characterize at all
 • Does not characterize
 • Characterizes
 • Absolutely characterizes
 • DK/RA

CHRESAR: Characterize today's Azerbaijani society-Respect for the Republic of Azerbaijan

შეკითხვის ტექსტი: Do you think the values listed below characterize today

პასუხები:
 • Does not characterize at all
 • Does not characterize
 • Characterizes
 • Absolutely characterizes
 • DK/RA

CHRESAL: Characterize today's Azerbaijani society-Respect for Azerbaijani language

შეკითხვის ტექსტი: Do you think the values listed below characterize today

პასუხები:
 • Does not characterize at all
 • Does not characterize
 • Characterizes
 • Absolutely characterizes
 • DK/RA

CHRESHIS: Characterize today's Azerbaijani society-Respect to the history of the country

შეკითხვის ტექსტი: Do you think the values listed below characterize today

პასუხები:
 • Does not characterize at all
 • Does not characterize
 • Characterizes
 • Absolutely characterizes
 • DK/RA

CHEDIMP: Characterize today's Azerbaijani society-Importance of education

შეკითხვის ტექსტი: Do you think the values listed below characterize today

პასუხები:
 • Does not characterize at all
 • Does not characterize
 • Characterizes
 • Absolutely characterizes
 • DK/RA

CHRESREL: Characterize today's Azerbaijani society-Respect for the religious institutions

შეკითხვის ტექსტი: Do you think the values listed below characterize today

პასუხები:
 • Does not characterize at all
 • Does not characterize
 • Characterizes
 • Absolutely characterizes
 • DK/RA

CHRESTRD: Characterize today's Azerbaijani society-Respect for traditions

შეკითხვის ტექსტი: Do you think the values listed below characterize today

პასუხები:
 • Does not characterize at all
 • Does not characterize
 • Characterizes
 • Absolutely characterizes
 • DK/RA

TEACHLD1: Which, if any, do you teach your children ?First

შეკითხვის ტექსტი: Which, if any, do you teach your children (or will teach if you have no children now)?First

შენიშვნა: Other includes: Imagination, Tolerance & respect for other people thrift, Prudence in dealing with moneyvalue of good connections to advance in life determination, Perseverance importance to be active, Religious faith, Unselfishness
These are the 3 possible answers of respondent

პასუხები:
 • Ability to form and express his/her own opinion
 • Hard work
 • Value of knowledge and education
 • Sense of responsibility
 • Other
 • DK
 • RA

TEACHLD2: Which, if any, do you teach your children ?Second

შეკითხვის ტექსტი: Which, if any, do you teach your children (or will teach if you have no children now)?Second

შენიშვნა: Other includes: Religious faith, Unselfishness, Obedience, Importance to be active and grab opportunities
These are the 3 possible answers of respondent

პასუხები:
 • Hard work
 • Value of knowledge and education
 • Sense of responsibility
 • Imagination
 • Tolerance and respect for other people
 • Thrift, prudence in dealing with money and things
 • Value of good connections to advance in life
 • Determination, perseverance
 • Importance to be active and grab opportunities
 • Other

TEACHLD3: Which, if any, do you teach your children ?Third

შეკითხვის ტექსტი: Which, if any, do you teach your children (or will teach if you have no children now)?Third

შენიშვნა: Other includes: Value of knowledge and education, Imagination, Obedience
These are the 3 possible answers of respondent

პასუხები:
 • Sense of responsibility
 • Tolerance and respect for other people
 • Thrift, prudence in dealing with money and things
 • Value of good connections to advance in life
 • Determination, perseverance
 • Importance to be active and grab opportunities
 • Religious faith
 • Unselfishness
 • Other

NLDRGADD: You would not like to have as neighbors?Drug addicts

შეკითხვის ტექსტი: Could you please indicate any that you would not like to have as neighbors?/Drug addicts

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

NLDIFET: You would not like to have as neighbors?People of a different ethnicity

შეკითხვის ტექსტი: Could you please indicate any that you would not like to have as neighbors?/People of a different ethnicity

პასუხები:
 • Yes
 • No

NLAIDS: You would not like to have as neighbors?People who have AIDS

შეკითხვის ტექსტი: Could you please indicate any that you would not like to have as neighbors?/People who have AIDS

პასუხები:
 • Yes
 • No

NLDRNKER: You would not like to have as neighbors?Heavy drinkers

შეკითხვის ტექსტი: Could you please indicate any that you would not like to have as neighbors?/Heavy drinkers

პასუხები:
 • Yes
 • No

NLUNMACO: You would not like to have as neighbors?Unmarried couples live together

შეკითხვის ტექსტი: Could you please indicate any that you would not like to have as neighbors?/Unmarried couples living together

პასუხები:
 • Yes
 • No

NLDIFRLB: You would not like to have as neighbors?People of a different religious beliefs

შეკითხვის ტექსტი: Could you please indicate any that you would not like to have as neighbors?/People of a different religious beliefs

პასუხები:
 • Yes
 • No

NLDIFSXO: You would not like to have as neighbors?People with different sexual orientation

შეკითხვის ტექსტი: Could you please indicate any that you would not like to have as neighbors?/People with different sexual orientation

პასუხები:
 • Yes
 • No

NLDIFLNG: You would not like to have as neighbors?People who speak a different language

შეკითხვის ტექსტი: Could you please indicate any that you would not like to have as neighbors?/People who speak a different language

პასუხები:
 • Yes
 • No

NLPLDSBL: You would not like to have as neighbors?People with disabilities

შეკითხვის ტექსტი: Could you please indicate any that you would not like to have as neighbors?/People with disabilities

პასუხები:
 • Yes
 • No

NLHMLESS: You would not like to have as neighbors?Homeless people

შეკითხვის ტექსტი: Could you please indicate any that you would not like to have as neighbors?/Homeless people

პასუხები:
 • Yes
 • No

NLRICHPL: You would not like to have as neighbors?Rich people

შეკითხვის ტექსტი: Could you please indicate any that you would not like to have as neighbors?/Rich people

პასუხები:
 • Yes
 • No

NLOTH: You would not like to have as neighbors?Other(specify)

შეკითხვის ტექსტი: Could you please indicate any that you would not like to have as neighbors?/Other(specify)

შენიშვნა: Other includes: Gypsy, Beggar, Sloven, Infected with tuberculosis, Musician, Gambler, Brawler, Negligent, Drinker, Ex-prisoner
These are the answers of those who mentioned other options

პასუხები:
 • Thief
 • Ignorant person
 • Slanderous person
 • Immoral person
 • Shameless, demagogue
 • Envious, greedy
 • Ungrateful
 • Other

BLNOTMSL: It is possible to belong to the Azerbaijani society and not be Muslim

შეკითხვის ტექსტი: How much do you agree or disagree that it is possible to belong to the Azerbaijani society and not be Muslim

პასუხები:
 • Strongly disagree
 • Tend to disagree
 • Tend to agree
 • Strongly agree
 • DK

BLNSHNAT: It's possible to belong to the Azerbaijani society and not share national values

შეკითხვის ტექსტი: How much do you agree or disagree that it is possible to belong to the Azerbaijani society and not share national ideals and values.

პასუხები:
 • Strongly disagree
 • Tend to disagree
 • Tend to agree
 • Strongly agree
 • DK/RA

BLNSPLNG: It is possible to belong to the Azerbaijani society and not speak its language

შეკითხვის ტექსტი: How much do you agree or disagree that it is possible to belong to the Azerbaijani society and not speak the national language.

პასუხები:
 • Strongly disagree
 • Tend to disagree
 • Tend to agree
 • Strongly agree
 • DK/RA

BLNCITAR: It is possible to belong to the Azerbaijani society and not to be its citizen

შეკითხვის ტექსტი: How much do you agree or disagree that it is possible to belong to the Azerbaijani society and not be a citizen of the Republic of Azerbaijan.

პასუხები:
 • Strongly disagree
 • Tend to disagree
 • Tend to agree
 • Strongly agree
 • DK

BLDIFETG: It is possible to belong to the Azerbaijani society and different ethnic group

შეკითხვის ტექსტი: How much do you agree or disagree that it is possible to belong to the Azerbaijani society and belong to an ethnic group different from Azerbaijanis

პასუხები:
 • Strongly disagree
 • Tend to disagree
 • Tend to agree
 • Strongly agree
 • DK
 • RA

OPTFUT: I am optimistic about the future

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me for each statement/ whether you agree or disagree with each statement/I am optimistic about the future

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Disagree
 • Agree
 • DK

TDOINCOR: In order to get ahead nowadays you are forced to do things that are not correct

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me for each statement/ whether you agree or disagree with each statement/In order to get ahead nowadays you are forced to do things that are not correct

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Disagree
 • Agree
 • DK/RA

TFELOSOC: I feel left out of society

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me for each statement/ whether you agree or disagree with each statement/I feel left out of society

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Disagree
 • Agree
 • DK/RA

LCKIMWRK: Good luck is more important than hard work for success

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me for each statement/ whether you agree or disagree with each statement/Good luck is more important than hard work for success

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Disagree
 • Agree
 • DK/RA

LIFECMPL: Life has become so complicated today that I almost can

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me for each statement/ whether you agree or disagree with each statement/Life has become so complicated today that I almost can

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Disagree
 • Agree
 • DK/RA

LIFDTFAT:

შეკითხვის ტექსტი: Which comes closest to your view:

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale into 5-point scale

პასუხები:
 • Everything in life is determined by fate
 • 2
 • 3
 • 4
 • People shape their fate themselves
 • DK/RA

MAINSRC1: Main sources of information for receiving news -First source

შეკითხვის ტექსტი: What are your main sources of information for receiving news about current events in Azerbaijan?First source

შენიშვნა: Other includes: Collegues, Neighbours, Friends, Newspapers , Magazines, Radio, Other

პასუხები:
 • Family members
 • Internet
 • TV
 • Other
 • DK/RA

MAINSRC2: Main sources of information for receiving news-Second source

შეკითხვის ტექსტი: What are your main sources of information for receiving news about current events in Azerbaijan?Second source

პასუხები:
 • Colleagues
 • Family members
 • Neighbors, friends
 • Internet
 • Newspapers, magazines
 • Radio
 • TV
 • Other
 • DK/RA

JRSRIGOV: Azerbaijani journalists are serving the interests of the government?

შეკითხვის ტექსტი: How strongly do you agree or disagree with the opinion that, overall, Azerbaijani journalists are serving the interests of the government?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale into 5-point scale

პასუხები:
 • Completely disagree
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely agree
 • DK
 • RA

IJHLTPRG: Should be investigated by journalists-How healthcare programs work in Azerbaijan

შეკითხვის ტექსტი: Whether or not you think they should be investigated by journalists/ How healthcare programs work in Azerbaijan

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

IJCRTWRK: Should be investigated by journalists-How the courts work in Azerbaijan

შეკითხვის ტექსტი: Whether or not you think they should be investigated by journalists/How the courts work in Azerbaijan

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

IJHUMRGT: Should be investigated by journalists-Human rights are protected

შეკითხვის ტექსტი: Whether or not you think they should be investigated by journalists/To what extent human rights are protected

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

IJSPCHFR: Should be investigated by journalists-Freedom of speech is ensured

შეკითხვის ტექსტი: Whether or not you think they should be investigated by journalists/To what extent freedom of speech is ensured

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

IJPOVRED: Should be investigated by journalists-How poverty reduction programs work

შეკითხვის ტექსტი: Whether or not you think they should be investigated by journalists/How poverty reduction programs work

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

IJPRORGT: Should be investigated by journalists-Property rights are ensured

შეკითხვის ტექსტი: Whether or not you think they should be investigated by journalists/To what extent property rights are ensured

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

IJEDUREF: Should be investigated by journalists-How educational reform is going on

შეკითხვის ტექსტი: Whether or not you think they should be investigated by journalists/How educational reform is going on

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

IJRENGCN: Should be investigated by journalists-Resolution of Nagorno Karabakh conflict

შეკითხვის ტექსტი: Whether or not you think they should be investigated by journalists/Resolution of Nagorno Karabakh conflict

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

IJAZARMY: Should be investigated by journalists-Situation in the Azerbaijani army

შეკითხვის ტექსტი: Whether or not you think they should be investigated by journalists/Situation in the Azerbaijani army

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

IJAZPRSN: Should be investigated by journalists-Situation in Azerbaijani prisons

შეკითხვის ტექსტი: Whether or not you think they should be investigated by journalists/Situation in Azerbaijani prisons

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

IJCOROFF: Should be investigated by journalists-Corruption of high-ranking officials

შეკითხვის ტექსტი: Whether or not you think they should be investigated by journalists/Corruption of high-ranking officials

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

IJETHMIN: Should be investigated by journalists-Ethnic minorities living in Azerbaijan

შეკითხვის ტექსტი: Whether or not you think they should be investigated by journalists/Situation of ethnic minorities living in Azerbaijan

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

IJIDPSIT: Should be investigated by journalists-Situation of IDPs

შეკითხვის ტექსტი: Whether or not you think they should be investigated by journalists/Situation of IDPs

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

IJBUDMON: Should be investigated by journalists-How budget money is spent

შეკითხვის ტექსტი: Whether or not you think they should be investigated by journalists/How budget money is spent

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

IMPMEDTV: Media be free to publish news and ideas without government control-TV

შეკითხვის ტექსტი: Please assess the level of importance that media be free to publish news and ideas without government control?/TV

პასუხები:
 • Not important at all
 • Not very important
 • Somewhat important
 • Very important
 • DK/RA

MEDRAD: Media be free to publish news and ideas without government control-Radio

შეკითხვის ტექსტი: Please assess the level of importance that media be free to publish news and ideas without government control?/Radio

პასუხები:
 • Not important at all
 • Not very important
 • Somewhat important
 • Very important
 • DK
 • RA

MEDNEWSP: Media be free to publish news and ideas without government control-Newspapers

შეკითხვის ტექსტი: Please assess the level of importance that media be free to publish news and ideas without government control?/Newspapers

პასუხები:
 • Not important at all
 • Not very important
 • Somewhat important
 • Very important
 • DK
 • RA

MEDINTER: Media be free to publish news and ideas without government control-Internet

შეკითხვის ტექსტი: Please assess the level of importance that media be free to publish news and ideas without government control?/Internet

პასუხები:
 • Not important at all
 • Not very important
 • Somewhat important
 • Very important
 • DK
 • RA

READPOLT: Average hours spending on reading about politics in Azerbaijan in newspapers

შეკითხვის ტექსტი: Not counting online publications, how many hours do you spend on an average reading about politics and current events in Azerbaijan in Azerbaijani newspapers and news magazines?

პასუხები:
 • Less than 0.5 hour
 • From 0.5 hour to 1 hour
 • One to 1.5 hours
 • 1.5 to two hours
 • More than 2 hours
 • Read, but not daily
 • Do not read newspapers / news magazines
 • DK

SRCDNWSP: Frequency of receiving information-Azerbaijan

შეკითხვის ტექსტი: How often do you usually use the following sources to receive information about current events in Azerbaijan?/Azerbaijan

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice per month
 • Never

SRCWNWSP: Frequency of receiving information-Azerbaijan

შეკითხვის ტექსტი: How often do you usually use the following sources to receive information about current events in Azerbaijan?Azerbaijan

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice per month
 • Never

SRCLNWSP: Frequency of receiving information-Local newspaper(s) in your region

შეკითხვის ტექსტი: How often do you usually use the following sources to receive information about current events in Azerbaijan?Local newspaper(s) in your municipality / region

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice per month
 • Never

NTRDNWSP: What is the main reason you do not read newspapers or news magazines?

შეკითხვის ტექსტი: What is the main reason you do not read newspapers or news magazines?

შენიშვნა: Other includes: These newspapers / news magazines provide information with a delay, News coverage in these newspapers / news magazines is biased, I do not trust information in newspapers / news magazines and other reasons

პასუხები:
 • These newspapers / news magazines are n
 • I prefer to get information from relati
 • I do not have time to read them
 • I do not have money to buy them
 • I am not interested in reading newspape
 • Other
 • DK/RA

RDPRHIS: Radio programs-History

შეკითხვის ტექსტი: What kind of radio programs do you usually listen to at least once a week?/History

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • I do not listen to radio at all

RDPRSCN: Radio programs-Science

შეკითხვის ტექსტი: What kind of radio programs do you usually listen to at least once a week?/Science

პასუხები:
 • Yes
 • No

RDPRART: Radio programs-Art

შეკითხვის ტექსტი: What kind of radio programs do you usually listen to at least once a week?/Art

პასუხები:
 • Yes
 • No

RDPRNARD: Radio programs-News on national radio stations

შეკითხვის ტექსტი: What kind of radio programs do you usually listen to at least once a week?/News on national radio stations

პასუხები:
 • Yes
 • No

RDPRMURD: Radio programs-News on municipal / regional radio stations

შეკითხვის ტექსტი: What kind of radio programs do you usually listen to at least once a week?/News on municipal / regional radio stations

პასუხები:
 • Yes
 • No

RDPRGOPL: Radio programs-Other political programs

შეკითხვის ტექსტი: What kind of radio programs do you usually listen to at least once a week?/Other political programs

პასუხები:
 • Yes
 • No

RDPRQZSH: Radio programs-Quiz shows

შეკითხვის ტექსტი: What kind of radio programs do you usually listen to at least once a week?/Quiz shows

პასუხები:
 • Yes
 • No

RDPREDU: Radio programs-Education

შეკითხვის ტექსტი: What kind of radio programs do you usually listen to at least once a week?/Education

პასუხები:
 • Yes
 • No

RDPRBUS: Radio programs-Business

შეკითხვის ტექსტი: What kind of radio programs do you usually listen to at least once a week?/Business

პასუხები:
 • Yes
 • No

RDPRFOOD: Radio programs-Food & Cookery

შეკითხვის ტექსტი: What kind of radio programs do you usually listen to at least once a week?/Food & Cookery

პასუხები:
 • Yes
 • No

RDPRPOPM: Radio programs-Popular music

შეკითხვის ტექსტი: What kind of radio programs do you usually listen to at least once a week?/Popular music

პასუხები:
 • Yes
 • No

RDPRCLM: Radio programs-Classical music

შეკითხვის ტექსტი: What kind of radio programs do you usually listen to at least once a week?/Classical music

პასუხები:
 • Yes
 • No

RDPRREL: Radio programs-Religion

შეკითხვის ტექსტი: What kind of radio programs do you usually listen to at least once a week?/Religion

პასუხები:
 • Yes
 • No

RDPRSPRT: Radio programs-Sports

შეკითხვის ტექსტი: What kind of radio programs do you usually listen to at least once a week?/Sports

პასუხები:
 • Yes
 • No

RDPRO: Radio programs-Other

შეკითხვის ტექსტი: What kind of radio programs do you usually listen to at least once a week?/Other

პასუხები:
 • Yes
 • No

INFNATRD: Frequency of getting news about current events from national radio stations

შეკითხვის ტექსტი: How often do you get information about current events in Azerbaijan from national radio stations?

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice per month
 • Never
 • RA

DNTLISRD: What is the main reason you do not listen to the national radio stations?

შეკითხვის ტექსტი: What is the main reason you do not listen to the national radio stations?

შენიშვნა: Other includes: These radio stations provide information with a delay, Radio news coverage is biased, I do not trust information on the radio and other reasons

პასუხები:
 • There is no reception for these radio s
 • I prefer to get information from relati
 • I do not have time to listen to them
 • I do not have radio
 • I am not interested in listening to the
 • Other
 • DK

TVDETPTN: Television determines what people think about current events in Azerbaijan

შეკითხვის ტექსტი: How strongly do you agree or disagree with the opinion that, overall, television determines what people think about current events in Azerbaijan?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale into 5-point scale

პასუხები:
 • Completely disagree
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely agree
 • DK/RA

TVNUM: How many TV sets, that are in normal working condition, does your family own?

შეკითხვის ტექსტი: How many TV sets, that are in normal working condition, does your family own?

პასუხები:
 • One
 • Two
 • Three
 • More than three
 • Household does not have TV

SATCABTV: Is any of the TV sets in your household connected to a satellite or cable?

შეკითხვის ტექსტი: Is any of the TV sets in your household connected to a satellite or cable?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

TVPRHIS: TV programs-History

შეკითხვის ტექსტი: What kind of TV programs do you usually watch at least once per week?/History

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • Do not watch television

TVPRNAT: TV programs-Nature

შეკითხვის ტექსტი: What kind of TV programs do you usually watch at least once per week?/Nature

პასუხები:
 • Yes
 • No

TVPRNEWS: TV programs-News

შეკითხვის ტექსტი: What kind of TV programs do you usually watch at least once per week?/News

პასუხები:
 • Yes
 • No

TVPRPLTL: TV programs-Political talk shows

შეკითხვის ტექსტი: What kind of TV programs do you usually watch at least once per week?/Political talk shows

პასუხები:
 • Yes
 • No

TVPRQZS: TV programs-Quiz shows

შეკითხვის ტექსტი: What kind of TV programs do you usually watch at least once per week?/Quiz shows

პასუხები:
 • Yes
 • No

TVPRSPOP: TV programsSoap opera

შეკითხვის ტექსტი: What kind of TV programs do you usually watch at least once per week?/Soap operas

პასუხები:
 • Yes
 • No

TVPRMOV: TV programs-Movies

შეკითხვის ტექსტი: What kind of TV programs do you usually watch at least once per week?/Movies

პასუხები:
 • Yes
 • No

TVPRSCN: TV programs-Science

შეკითხვის ტექსტი: What kind of TV programs do you usually watch at least once per week?/Science

პასუხები:
 • Yes
 • No

TVPRART: TV programs-Art

შეკითხვის ტექსტი: What kind of TV programs do you usually watch at least once per week?/Art

პასუხები:
 • Yes
 • No

TVPREDU: TV programs-Education

შეკითხვის ტექსტი: What kind of TV programs do you usually watch at least once per week?/Education

პასუხები:
 • Yes
 • No

TVPRBUS: TV programs-Business

შეკითხვის ტექსტი: What kind of TV programs do you usually watch at least once per week?/Business

პასუხები:
 • Yes
 • No

TVPRCOMS: TV programs-Comedy shows

შეკითხვის ტექსტი: What kind of TV programs do you usually watch at least once per week?/Comedy shows

პასუხები:
 • Yes
 • No

TVPRMARS: TV programs-Dating and Marriage shows

შეკითხვის ტექსტი: What kind of TV programs do you usually watch at least once per week?/Dating and Marriage shows

პასუხები:
 • Yes
 • No

TVPRFOOD: TV programs-Food & Cookery

შეკითხვის ტექსტი: What kind of TV programs do you usually watch at least once per week?/Food & Cookery

პასუხები:
 • Yes
 • No

TVPRDIY: TV programs-Home & DIY (do-it-yourself)

შეკითხვის ტექსტი: What kind of TV programs do you usually watch at least once per week?/Home & DIY (do-it-yourself)

პასუხები:
 • Yes
 • No

TVPRPOMU: TV programs-Popular music

შეკითხვის ტექსტი: What kind of TV programs do you usually watch at least once per week?/Popular music

პასუხები:
 • Yes
 • No

TVPRCLMU: TV programs-Classical music

შეკითხვის ტექსტი: What kind of TV programs do you usually watch at least once per week?/Classical music

პასუხები:
 • Yes
 • No

TVPRREL: TV programs-Religion

შეკითხვის ტექსტი: What kind of TV programs do you usually watch at least once per week?/Religion

პასუხები:
 • Yes
 • No

TVPRCHLD: TV programs-Children

შეკითხვის ტექსტი: What kind of TV programs do you usually watch at least once per week?/Children

პასუხები:
 • Yes
 • No

TVPRSPRT: TV programs-Sports

შეკითხვის ტექსტი: What kind of TV programs do you usually watch at least once per week?/Sports

პასუხები:
 • Yes
 • No

TVPRRSH: TV programs-Reality shows

შეკითხვის ტექსტი: What kind of TV programs do you usually watch at least once per week?/Reality shows

პასუხები:
 • Yes
 • No

TVPRMLTR: TV programs-Military

შეკითხვის ტექსტი: What kind of TV programs do you usually watch at least once per week?/Military

პასუხები:
 • Yes
 • No

TVPROTH: TV programs-Other

შეკითხვის ტექსტი: What kind of TV programs do you usually watch at least once per week?/Other

პასუხები:
 • Yes
 • No

INFLOCTV: Frequency of getting information-From local TV channels in your region

შეკითხვის ტექსტი: How often do you get information about current events in Azerbaijan from the following sources?/From local TV channels in your municipality or region

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice per month
 • Never
 • DK

INFNATTV: Frequency of getting information-From Azerbaijan

შეკითხვის ტექსტი: How often do you get information about current events in Azerbaijan from the following sources?/From Azerbaijan

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice per month
 • Never
 • DK

INFRUSTV: Frequency of getting information-From Russia

შეკითხვის ტექსტი: How often do you get information about current events in Azerbaijan from the following sources?/From Russia

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice per month
 • Never
 • DK

INFTRKTV: Frequency of getting information-From Turkey

შეკითხვის ტექსტი: How often do you get information about current events in Azerbaijan from the following sources?/From Turkey

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice per month
 • Never
 • DK

INFFORTV: Frequency of getting information-From foreign TV channels (BBC, CNN, etc.)

შეკითხვის ტექსტი: How often do you get information about current events in Azerbaijan from the following sources?/From foreign TV channels (BBC, CNN, etc.)

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice per month
 • Never
 • DK

TMHLTH: Healthcare coverage on TV channels

შეკითხვის ტექსტი: How much time do the Azerbaijani national TV channels devote to coverage of the following issues/Healthcare

პასუხები:
 • Too little
 • Right amount
 • Too much
 • DK/RA

TMDCOVR: Corruption coverage on TV channels

შეკითხვის ტექსტი: How much time do the Azerbaijani national TV channels devote to coverage of the following issues/Corruption

პასუხები:
 • Too little
 • Right amount
 • Too much
 • DK
 • RA

TMCRT: Courts work coverage on TV channels

შეკითხვის ტექსტი: How much time do the Azerbaijani national TV channels devote to coverage of the following issues/How the courts work

პასუხები:
 • Too little
 • Right amount
 • Too much
 • DK/RA

TMELEC: Elections coverage on TV channels

შეკითხვის ტექსტი: How much time do the Azerbaijani national TV channels devote to coverage of the following issues/Elections

პასუხები:
 • Too little
 • Right amount
 • Too much
 • DK/RA

TMHRGT: Human right coverage on TV channels

შეკითხვის ტექსტი: How much time do the Azerbaijani national TV channels devote to coverage of the following issues/Human rights

პასუხები:
 • Too little
 • Right amount
 • Too much
 • DK/RA

TMFRESP: Freedom of speech coverage on TV channels

შეკითხვის ტექსტი: How much time do the Azerbaijani national TV channels devote to coverage of the following issues/Freedom of speech

პასუხები:
 • Too little
 • Right amount
 • Too much
 • DK/RA

TMSOCIS: Social issues coverage on TV channels

შეკითხვის ტექსტი: How much time do the Azerbaijani national TV channels devote to coverage of the following issues/Social issues (unemployment, poverty)

პასუხები:
 • Too little
 • Right amount
 • Too much
 • DK/RA

TMPOLST: Political Stability coverage on TV channels

შეკითხვის ტექსტი: How much time do the Azerbaijani national TV channels devote to coverage of the following issues/Political stability in Azerbaijan

პასუხები:
 • Too little
 • Right amount
 • Too much
 • DK/RA

TMPRORGT: Property Rights coverage on TV channels

შეკითხვის ტექსტი: How much time do the Azerbaijani national TV channels devote to coverage of the following issues/Property rights

პასუხები:
 • Too little
 • Right amount
 • Too much
 • DK/RA

TMEDREF: Educational reform coverage on TV channels

შეკითხვის ტექსტი: How much time do the Azerbaijani national TV channels devote to coverage of the following issues/Educational reform

პასუხები:
 • Too little
 • Right amount
 • Too much
 • DK/RA

TMRELRUS: Relations with Russia coverage on TV channels

შეკითხვის ტექსტი: How much time do the Azerbaijani national TV channels devote to coverage of the following issues/Relations with Russia

პასუხები:
 • Too little
 • Right amount
 • Too much
 • DK
 • RA

TMRELTUR: Relations with Turkey coverage on TV channels

შეკითხვის ტექსტი: How much time do the Azerbaijani national TV channels devote to coverage of the following issues/Relations with Turkey

პასუხები:
 • Too little
 • Right amount
 • Too much
 • DK
 • RA

TMRELIR: Relations with Iran coverage on TV channels

შეკითხვის ტექსტი: How much time do the Azerbaijani national TV channels devote to coverage of the following issues/Relations with Iran

პასუხები:
 • Too little
 • Right amount
 • Too much
 • DK
 • RA

TMECOIS: Economic issues coverage on TV channels

შეკითხვის ტექსტი: How much time do the Azerbaijani national TV channels devote to coverage of the following issues/Economic issues

პასუხები:
 • Too little
 • Right amount
 • Too much
 • DK/RA

TMTERINT: Territorial integrity coverage on TV channels

შეკითხვის ტექსტი: How much time do the Azerbaijani national TV channels devote to coverage of the following issues/Territorial integrity

პასუხები:
 • Too little
 • Right amount
 • Too much
 • DK/RA

TMRELCO: Religion coverage on TV channels

შეკითხვის ტექსტი: How much time do the Azerbaijani national TV channels devote to coverage of the following issues/Religion

პასუხები:
 • Too little
 • Right amount
 • Too much
 • DK
 • RA

TMETHMIN: Life of ethnic minorities coverage on TV channels

შეკითხვის ტექსტი: How much time do the Azerbaijani national TV channels devote to coverage of the following issues/Life of ethnic minorities in Azerbaijan

პასუხები:
 • Too little
 • Right amount
 • Too much
 • DK
 • RA

TMPOLEV: Political events in other countries coverage on TV channels

შეკითხვის ტექსტი: How much time do the Azerbaijani national TV channels devote to coverage of the following issues/Political events in other countries

პასუხები:
 • Too little
 • Right amount
 • Too much
 • DK
 • RA

WTCHAZTV: Most watched TV channel-AzTV

შეკითხვის ტექსტი: On which TV channels do you most frequently watch the news or programs about politics and current events in Azerbaijan?/AzTV

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • None
 • DK

WTCHLIDR: Most watched TV channel-Lider

შეკითხვის ტექსტი: On which TV channels do you most frequently watch the news or programs about politics and current events in Azerbaijan?/Lider

პასუხები:
 • Yes
 • No

WTCHANS: Most watched TV channel-ANS

შეკითხვის ტექსტი: On which TV channels do you most frequently watch the news or programs about politics and current events in Azerbaijan?/ANS

პასუხები:
 • Yes
 • No

WTCHSPCE: Most watched TV channel-Space

შეკითხვის ტექსტი: On which TV channels do you most frequently watch the news or programs about politics and current events in Azerbaijan?/Space

პასუხები:
 • Yes
 • No

WTCHXAZR: Most watched TV channel-Khazar

შეკითხვის ტექსტი: On which TV channels do you most frequently watch the news or programs about politics and current events in Azerbaijan?/Khazar

პასუხები:
 • Yes
 • No

WTCHITV: Most watched TV channel-ITV

შეკითხვის ტექსტი: On which TV channels do you most frequently watch the news or programs about politics and current events in Azerbaijan?/ITV

პასუხები:
 • Yes
 • No

WTCHATV: Most watched TV channel-ATV

შეკითხვის ტექსტი: On which TV channels do you most frequently watch the news or programs about politics and current events in Azerbaijan?/ATV

პასუხები:
 • Yes
 • No

WTCHSTAR: Most watched TV channel-STAR TV

შეკითხვის ტექსტი: On which TV channels do you most frequently watch the news or programs about politics and current events in Azerbaijan?/STAR TV

პასუხები:
 • Yes
 • No

WTCHATVT: Most watched TV channel-ATV Turkish

შეკითხვის ტექსტი: On which TV channels do you most frequently watch the news or programs about politics and current events in Azerbaijan?/ATV Turkish

პასუხები:
 • Yes
 • No

WTCHTRT1: Most watched TV channel-TRT1

შეკითხვის ტექსტი: On which TV channels do you most frequently watch the news or programs about politics and current events in Azerbaijan?/TRT1

პასუხები:
 • Yes
 • No

WTCHD: Most watched TV channel-Kanal D

შეკითხვის ტექსტი: On which TV channels do you most frequently watch the news or programs about politics and current events in Azerbaijan?/Kanal D

პასუხები:
 • Yes
 • No

WTCHSTV: Most watched TV channel-Samanyolu

შეკითხვის ტექსტი: On which TV channels do you most frequently watch the news or programs about politics and current events in Azerbaijan?/Samanyolu

პასუხები:
 • Yes
 • No

WTCHNTV: Most watched TV channel-NTV

შეკითხვის ტექსტი: On which TV channels do you most frequently watch the news or programs about politics and current events in Azerbaijan?/NTV

პასუხები:
 • Yes
 • No

WTCHORT: Most watched TV channel-ORT

შეკითხვის ტექსტი: On which TV channels do you most frequently watch the news or programs about politics and current events in Azerbaijan?/ORT

პასუხები:
 • Yes
 • No

WTCHBBC: Most watched TV channel-BBC

შეკითხვის ტექსტი: On which TV channels do you most frequently watch the news or programs about politics and current events in Azerbaijan?/BBC

პასუხები:
 • Yes
 • No

WTCHCNN: Most watched TV channel-CNN

შეკითხვის ტექსტი: On which TV channels do you most frequently watch the news or programs about politics and current events in Azerbaijan?/CNN

პასუხები:
 • Yes
 • No

WTCHEURN: Most watched TV channel-Euronews

შეკითხვის ტექსტი: On which TV channels do you most frequently watch the news or programs about politics and current events in Azerbaijan?/Euronews

პასუხები:
 • Yes
 • No

WTCHRTR: Most watched TV channel-RTR

შეკითხვის ტექსტი: On which TV channels do you most frequently watch the news or programs about politics and current events in Azerbaijan?/RTR

პასუხები:
 • Yes
 • No

WTCHOTH: Most watched TV channel-Other

შეკითხვის ტექსტი: On which TV channels do you most frequently watch the news or programs about politics and current events in Azerbaijan?/Other

პასუხები:
 • Yes
 • No

SPWTCHTV: In an average day, how much time do you spend watching TV?

შეკითხვის ტექსტი: In an average day, how much time do you spend watching TV?

პასუხები:
 • Less than 0.5 hour
 • From 0.5 hour to 1 hour
 • One to 1.5 hours
 • 1.5 to two hours
 • Two to 2.5 hours
 • 2.5 hours to three hours
 • More than three hours
 • Watch, but not daily
 • DK/RA

TRUTVCH: Most trusted TV channel to cover politics and current events in Azerbaijan

შეკითხვის ტექსტი: Please name the Azerbaijani TV channel that you trust most when it comes to the coverage of politics and current events in Azerbaijan

შენიშვნა: Other includes: Lider, ITV and others

პასუხები:
 • AzTV
 • ANS
 • Space
 • Khazar
 • ATV
 • Other
 • None
 • DK

STATAGR: Please tell me which of the following statements you agree with?

შეკითხვის ტექსტი: Please tell me which of the following statements you agree with?

პასუხები:
 • TV channels serve government’s interests-Agree very strongly
 • TV channels serve government’s interests-Agree
 • TV channels provide unbiased coverage-Agree
 • TV channels provide unbiased coverage-Agree very strongly
 • Agree with neither
 • DK/RA

VIOLNCTV: There is too much violence on Azerbaijani TV nowadays?

შეკითხვის ტექსტი: How strongly do you agree or disagree that there is too much violence on Azerbaijani TV nowadays?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale into 5-point scale

პასუხები:
 • Completely disagree
 • 2
 • 3
 • 4
 • Completely agree
 • DK
 • RA

TVINFTRD: Assess the influence of Azerbaijani TV on Azerbaijani traditions

შეკითხვის ტექსტი: Overall, how you would assess the influence of Azerbaijani TV on Azerbaijani traditions

პასუხები:
 • Negative
 • No influence at all
 • Positive
 • DK

TVINFEDU: Assess the influence of Azerbaijani TV on education of the youth

შეკითხვის ტექსტი: Overall, how you would assess the influence of Azerbaijani TV on education of the youth

პასუხები:
 • Negative
 • No influence at all
 • Positive
 • DK

TVINFCLT: Assess the influence of Azerbaijani TV on Azerbaijani culture

შეკითხვის ტექსტი: Overall, how you would assess the influence of Azerbaijani TV on Azerbaijani culture

პასუხები:
 • Negative
 • No influence at all
 • Positive
 • DK

TVINFTOL: Assess the influence of Azerbaijani TV on tolerance toward other nations

შეკითხვის ტექსტი: Overall, how you would assess the influence of Azerbaijani TV on tolerance toward other nations

პასუხები:
 • Negative
 • No influence at all
 • Positive
 • DK
 • RA

OWNPC: Does anyone in your family own a personal computer?

შეკითხვის ტექსტი: Does anyone in your family own a personal computer?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

HAVINT: Do you currently have access to the Internet at home from a personal computer?

შეკითხვის ტექსტი: Do you currently have access to the Internet at home from a personal computer?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • I don’t know what the Internet is
 • DK

NTHAVINT: Main reason of not having Internet access at home from the personal computer?

შეკითხვის ტექსტი: What is the main reason you do not have Internet access at home from the personal computer?

შენიშვნა: This question was asked only to those who reported that they don't have Internet access at home

პასუხები:
 • I do not want to have it
 • I do not need it / I don’t know what to use it for
 • There is no access to Internet in my settlement
 • Internet connection is too expensive
 • I have Internet access at work/school and do not need to hav
 • I access Internet from my cell phone and it is enough
 • Other
 • DK

FRUSEINT: How frequently you use the Internet?

შეკითხვის ტექსტი: How frequently you use the Internet?

შენიშვნა: This question was asked only to those who reported that they have Internet access at home

პასუხები:
 • Every day
 • At least once a week
 • At least once a month
 • Less often
 • Never
 • I don’t know what the Internet is
 • DK/RA

NTUSEINT: What is the main reason that you do not use the Internet?

შეკითხვის ტექსტი: What is the main reason that you do not use the Internet?

შენიშვნა: Other includes: I have problems with memory, The usage of internet by women is not appreciated, I am not allowed to use it by family members

პასუხები:
 • Limited or no access to a computer/mobile phone
 • Internet or computer too difficult to use
 • No need/not useful
 • Not enough time
 • No interest
 • Age reasons/seniors
 • High prices for the Internet
 • Other
 • DK

ACMSTFRQ: Places you accessed the Internet most frequently during the last 30 days?

შეკითხვის ტექსტი: From which of the following places have you accessed the Internet most frequently during the last 30 days?

პასუხები:
 • At home from my computer / laptop
 • At work
 • From my friends’ computer / laptop
 • From my cell phone
 • In the internet cafes

FRQRECEM: Most frequent internet activities-Receive/send emails

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet?/Receive/send emails

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK

FRQSONET: Most frequent internet activities-Use social networking sites

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet?/Use social networking sites

პასუხები:
 • Yes
 • No

FRQFRDSC: Most frequent internet activities-Engage in forum discussions

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet?/Engage in forum discussions

პასუხები:
 • Yes
 • No

FRQBLOG: Most frequent internet activities-Write a blog/read other

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet?/Write a blog/read other

პასუხები:
 • Yes
 • No

FRQSRCIN: Most frequent internet activities-Search for information (Google, Wiki, etc.)

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet?/Search for information (Google, Wiki, etc.)

პასუხები:
 • Yes
 • No

FRQSHOP: Most frequent internet activities-Shop

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet?/Shop

პასუხები:
 • Yes
 • No

FRQINTB: Most frequent internet activities-Use Internet banking

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet?/Use Internet banking

პასუხები:
 • Yes
 • No

FRQRLNWS: Most frequent internet activities-Read/listen to/watch the news

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet?/Read/listen to/watch the news

პასუხები:
 • Yes
 • No

FRQMOV: Most frequent internet activities-Listen to/watch movies

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet?/Listen to/watch movies

პასუხები:
 • Yes
 • No

FRQPLGAM: Most frequent internet activities-Play games

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet?/Play games

პასუხები:
 • Yes
 • No

FRQMSN: Most frequent internet activities-Use instant messenger (Skype, ICQ, MSN, etc.)

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet?/Use instant messenger (Skype, ICQ, MSN, etc.)

პასუხები:
 • Yes
 • No

FRQMUSIC: Most frequent internet activities-Listen to/watch music

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet?/Listen to/watch music

პასუხები:
 • Yes
 • No

FRQOTH: Most frequent internet activities-Other

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet?/Other

პასუხები:
 • Yes
 • No

SONETUS: If you use social networking sites, which of them do you use most?

შეკითხვის ტექსტი: If you use social networking sites, which of them do you use most?

შენიშვნა: Other includes: Moy Mir, MySpace, Twitter, Google+
These are the asnwers of those who mentioned other options

პასუხები:
 • Odnoklassniki
 • Facebook
 • Other
 • I don’t use social networking sites
 • DK
 • RA

INTPRIVC: In general, how concerned are you about your privacy on the Internet?

შეკითხვის ტექსტი: In general, how concerned are you about your privacy on the Internet?

პასუხები:
 • Not at all concerned
 • Somewhat concerned
 • Concerned
 • Very concerned
 • DK/RA

RDONNWSP: How often do you read online newspapers/news?

შეკითხვის ტექსტი: How often do you read online newspapers/news?

პასუხები:
 • Several times a day
 • Every day
 • Several times a week
 • Once a week
 • Once or twice per month
 • Never

PUBDAY: Which online publications do you read more often to get news?-Day.az

შეკითხვის ტექსტი: Which online publications do you read more often to get news?-Day.az

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

PUBTREND: Which online publications do you read more often to get news?-Trend.az

შეკითხვის ტექსტი: Which online publications do you read more often to get news?-Trend.az

პასუხები:
 • Yes
 • No

PUBDSPUT: Which online publications do you read more often to get news?-Disput.az

შეკითხვის ტექსტი: Which online publications do you read more often to get news?-Disput.az

პასუხები:
 • Yes
 • No

PUBAPANW: Which online publications do you read more often to get news?-Apanews.az

შეკითხვის ტექსტი: Which online publications do you read more often to get news?-Apanews.az

პასუხები:
 • Yes
 • No

PUBNEWS: Which online publications do you read more often to get news?-News.az

შეკითხვის ტექსტი: Which online publications do you read more often to get news?-News.az

პასუხები:
 • Yes
 • No

PUBTODAY: Which online publications do you read more often to get news?-Today.az

შეკითხვის ტექსტი: Which online publications do you read more often to get news?-Today.az

პასუხები:
 • Yes
 • No

PUBAZDLG: Which online publications do you read more often to get news?-Azadlig.az

შეკითხვის ტექსტი: Which online publications do you read more often to get news?-Azadlig.az

პასუხები:
 • Yes
 • No

PUBGUN: Which online publications do you read more often to get news?-Gun.az

შეკითხვის ტექსტი: Which online publications do you read more often to get news?-Gun.az

პასუხები:
 • Yes
 • No

PUBAZMSL: Which online publications do you read more often to get news?-Azerimuslims.com

შეკითხვის ტექსტი: Which online publications do you read more often to get news?-Azerimuslims.com

პასუხები:
 • Yes
 • No

PUBDYRLR: Which online publications do you read more often to get news?-Deyerler.az

შეკითხვის ტექსტი: Which online publications do you read more often to get news?-Deyerler.az

პასუხები:
 • Yes
 • No

PUBOTH: Which online publications do you read more often to get news?-Other(specify)

შეკითხვის ტექსტი: Which online publications do you read more often to get news?-Other(specify)

შენიშვნა: Other includes: musavat.az, wap.siz.az, rambler.ru, xeber.az, tia.az, milli.az, big.az
These are the asnwers of those who mentioned other options

პასუხები:
 • Not mentioned
 • Other
 • Azadliq.az
 • Lent.az

PUBPOLIT: What topics do you prefer to read in online publications / newspapers?/Politics

შეკითხვის ტექსტი: What topics do you prefer to read in online publications / newspapers?-Politics

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK
 • RA

PUBSOC: What topics do you prefer to read in online publications / newspapers?/Society

შეკითხვის ტექსტი: What topics do you prefer to read in online publications / newspapers?-Society

პასუხები:
 • Yes
 • No

PUBART: Prefer to read online publications / newspapers/Art/culture

შეკითხვის ტექსტი: What topics do you prefer to read in online publications / newspapers?-Art-culture

პასუხები:
 • Yes
 • No

PUBSPORT: Prefer to read in online publications / newspapers?/Sport

შეკითხვის ტექსტი: What topics do you prefer to read in online publications / newspapers?-Sport

პასუხები:
 • Yes
 • No

PUBFASH: Prefer to read in online publications / newspapers?/Fashion

შეკითხვის ტექსტი: What topics do you prefer to read in online publications / newspapers?-Fashion

პასუხები:
 • Yes
 • No

PUBBUS: Prefer to read in online publications / newspapers?/Economics/Business news

შეკითხვის ტექსტი: What topics do you prefer to read in online publications / newspapers?-Economic / Business news

პასუხები:
 • Yes
 • No

PUBSCNC: Prefer to read in online publications / newspapers?/Science/Technology

შეკითხვის ტექსტი: What topics do you prefer to read in online publications / newspapers?-Scienc / Technology

პასუხები:
 • Yes
 • No

PUBCLBR: Prefer to read in online publications / newspapers?/Celebrity news

შეკითხვის ტექსტი: What topics do you prefer to read in online publications / newspapers?-Celebrity news

პასუხები:
 • Yes
 • No

PUBJOBAN: Prefer to read in online publications / newspapers?/Jobs/announcement

შეკითხვის ტექსტი: What topics do you prefer to read in online publications / newspapers?-Job / announcement

პასუხები:
 • Yes
 • No

PUBOTHER: Prefer to read in online publications / newspapers?/Other (Specify)

შეკითხვის ტექსტი: What topics do you prefer to read in online publications?- newspapers?-Other (Specify)

შენიშვნა: These are the asnwers of those who mentioned other options

პასუხები:
 • Not mentioned
 • Religious
 • Automobile

SATONPUB: How satisfied are you with the content of the online publications that you read?

შეკითხვის ტექსტი: How satisfied are you with the content of the online publications that you read?

პასუხები:
 • Not satisfied at all
 • Somewhat unsatisfied
 • Somewhat satisfied
 • Very satisfied
 • DK

NTRONPUB: Why don

შეკითხვის ტექსტი: Why don

პასუხები:
 • Prefer hard copy newspaper
 • Not interested in news
 • Lack of time
 • DK

MNHVMRGT: When jobs are scarce, men should have more right to a job than women

შეკითხვის ტექსტი: Do you agree, disagree or neither agree nor disagree with the following statements?-When jobs are scarce, men should have more right to a job than women

პასუხები:
 • Disagree
 • Neither agree nor disagree
 • Agree
 • DK/RA

WMNEAMMO: If a woman earns more money than her husband, it's almost cause problems

შეკითხვის ტექსტი: Do you agree, disagree or neither agree nor disagree with the following statements?-If a woman earns more money than her husband, it's almost certain to cause problems

პასუხები:
 • Disagree
 • Neither agree nor disagree
 • Agree
 • DK/RA

INDWOMEN: Having a job is the best way for a woman to be an independent person

შეკითხვის ტექსტი: Do you agree, disagree or neither agree nor disagree with the following statements?-Having a job is the best way for a woman to be an independent person

პასუხები:
 • Disagree
 • Neither agree nor disagree
 • Agree
 • DK/RA

PROUDPAR: One of my main goals in life has been to make my parents proud

შეკითხვის ტექსტი: How strongly you agree or disagree with each?-One of my main goals in life has been to make my parents proud

პასუხები:
 • Strongly disagree
 • Disagree
 • Agree
 • Strongly agree
 • DK
 • RA

CHILDSUF: When a mother works for pay, the children suffer

შეკითხვის ტექსტი: How strongly you agree or disagree with each?-When a mother works for pay, the children suffer

პასუხები:
 • Strongly disagree
 • Disagree
 • Agree
 • Strongly agree
 • DK

MENPOLIT: On the whole, men make better political leaders than women do

შეკითხვის ტექსტი: How strongly you agree or disagree with each?-On the whole, men make better political leaders than women do

პასუხები:
 • Strongly disagree
 • Disagree
 • Agree
 • Strongly agree
 • DK

EDUWOMEN: A university education is more important for a boy than for a girl

შეკითხვის ტექსტი: How strongly you agree or disagree with each?-A university education is more important for a boy than for a girl

პასუხები:
 • Strongly disagree
 • Disagree
 • Agree
 • Strongly agree
 • DK/RA

MENBUS: On the whole, men make better business executives than women do

შეკითხვის ტექსტი: How strongly you agree or disagree with each?-On the whole, men make better business executives than women do

პასუხები:
 • Strongly disagree
 • Disagree
 • Agree
 • Strongly agree
 • DK/RA

HOUSWIFE: Being a housewife is just as fulfilling as working for pay

შეკითხვის ტექსტი: How strongly you agree or disagree with each?-Being a housewife is just as fulfilling as working for pay

პასუხები:
 • Strongly disagree
 • Disagree
 • Agree
 • Strongly agree
 • DK/RA

IDLNUMS: Ideal number of sons and daughters in an Azerbaijani family?/Sons

შეკითხვის ტექსტი: What do you think is an ideal number of sons and daughters in an Azerbaijani family?-Sons

პასუხები:
 • No children
 • One
 • Two
 • Three
 • Four
 • Five
 • Six and more
 • There is no ideal number of sons and daughters
 • DK/RA

IDLNUMD: Ideal number of sons and daughters in an Azerbaijani family?/Daughters

შეკითხვის ტექსტი: What do you think is an ideal number of sons and daughters in an Azerbaijani family?-Daughters

პასუხები:
 • No children
 • One
 • Two
 • Three
 • Four
 • Five
 • Six

ATTYOUTH: Attitude of the Azerbaijani population toward-Youth

შეკითხვის ტექსტი: What do you think is the prevailing attitude of the Azerbaijani population towards the following groups?-Youth

პასუხები:
 • Very negative
 • Somewhat negative
 • Somewhat positive
 • Very positive
 • DK

ATTELDER: Attitude of the Azerbaijani population toward-Elderly

შეკითხვის ტექსტი: What do you think is the prevailing attitude of the Azerbaijani population towards the following groups?-Elderly

პასუხები:
 • Very negative
 • Somewhat negative
 • Somewhat positive
 • Very positive
 • DK

ATTWOMEN: Attitude of the Azerbaijani population toward-Women

შეკითხვის ტექსტი: What do you think is the prevailing attitude of the Azerbaijani population towards the following groups?-Women

პასუხები:
 • Very negative
 • Somewhat negative
 • Somewhat positive
 • Very positive
 • DK

ATTDSBLE: Attitude of the Azerbaijani population toward-Disabled

შეკითხვის ტექსტი: What do you think is the prevailing attitude of the Azerbaijani population towards the following groups?-Disabled

პასუხები:
 • Very negative
 • Somewhat negative
 • Somewhat positive
 • Very positive
 • DK

ATTRFGS: Attitude of the Azerbaijani population toward-Refugees

შეკითხვის ტექსტი: What do you think is the prevailing attitude of the Azerbaijani population towards the following groups?-Refugees

პასუხები:
 • Very negative
 • Somewhat negative
 • Somewhat positive
 • Very positive
 • DK/RA

PREFOOD: When you were child or teenager, were you taught how to prepare food?

შეკითხვის ტექსტი: When you were child or teenager, were you taught how to prepare food?

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No

CLNHOUSE: When you were child or teenager, were you taught how to clean the house?

შეკითხვის ტექსტი: When you were child or teenager, were you taught how to clean the house?

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No

CLNBATH: When you were child / teenager,were you taught how to clean the bathroom/toilet?

შეკითხვის ტექსტი: When you were child or teenager, were you taught how to clean the bathroom/toilet?

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • RA

HOMEAPPL: When you were child or teenager, were you taught how to fix home appliances?

შეკითხვის ტექსტი: When you were child or teenager, were you taught how to fix home appliances?

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No

WASHDISH: When you were child or teenager, were you taught how to wash clothes?

შეკითხვის ტექსტი: When you were child or teenager, were you taught how to wash clothes?

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No

DRIVE: When you were child or teenager, were you taught how to drive a car?

შეკითხვის ტექსტი: When you were child or teenager, were you taught how to drive a car?

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No

SHOP: When you were child /teenager, were you taught how to do shopping for groceries?

შეკითხვის ტექსტი: When you were child or teenager, were you taught how to do shopping for groceries?

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • RA

CARESBLN: When you were child / teenager,were you taught how to care for younger siblings?

შეკითხვის ტექსტი: When you were child or teenager, were you taught how to care for younger siblings?

შენიშვნა: Frequencies are calculated without Not applicable option

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • RA

WOMNROLE: A women

შეკითხვის ტექსტი: Please indicate your attitude-A women

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Somewhat disagree
 • Somewhat agree
 • Completely agree
 • DK

BEATWOMN: There are times when a women deserves to be beaten

შეკითხვის ტექსტი: Please indicate your attitude-There are times when a women deserves to be beaten

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Somewhat disagree
 • Somewhat agree
 • Completely agree
 • DK/RA

MOTHRES: Changing diapers, and feeding the kids are the mother

შეკითხვის ტექსტი: Please indicate your attitude-Changing diapers, giving kids a bath and feeding the kids are the mother

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Somewhat disagree
 • Somewhat agree
 • Completely agree
 • DK/RA

DESMAKER: Men should have the final word about decisions in the home

შეკითხვის ტექსტი: Please indicate your attitude-Men should have the final word about decisions in the home

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Somewhat disagree
 • Somewhat agree
 • Completely agree
 • DK

WOMENTOL: Women should tolerate violence in order to keep her family together

შეკითხვის ტექსტი: Please indicate your attitude-Women should tolerate violence in order to keep her family together

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Somewhat disagree
 • Somewhat agree
 • Completely agree
 • DK
 • RA

MENTOUGH: Please indicate your attitude/To be a man, you need to be tough

შეკითხვის ტექსტი: Please indicate your attitude-To be a man, you need to be tough

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Somewhat disagree
 • Somewhat agree
 • Completely agree
 • DK
 • RA

DEFREP: If someone insults me, I will defend my reputation, with force if I have to

შეკითხვის ტექსტი: Please indicate your attitude-If someone insults me, I will defend my reputation, with force if I have to

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Somewhat disagree
 • Somewhat agree
 • Completely agree
 • DK
 • RA

CONTUSE: A man and a woman should decide together what type of contraceptive to use

შეკითხვის ტექსტი: Please indicate your attitude-A man and a woman should decide together what type of contraceptive to use

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Somewhat disagree
 • Somewhat agree
 • Completely agree
 • Not asked
 • DK

GENEQUAL: Gender equality in Azerbaijan has already been achieved for the most part

შეკითხვის ტექსტი: Please indicate your attitude-Gender equality in Azerbaijan has already been achieved for the most part

პასუხები:
 • Completely disagree
 • Somewhat disagree
 • Somewhat agree
 • Completely agree
 • DK
 • RA

VWMNPREL: Would you vote for a woman candidate in the next parliamentary elections?

შეკითხვის ტექსტი: All things being equal, would you vote for a woman candidate in the next parliamentary elections?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • DK/RA

PRNUMWMN: Currently there are 19 women members of parliament out of 125 (15%). This is..?

შეკითხვის ტექსტი: Currently there are 19 women members of parliament out of 125 (15%). Do you think this is

პასუხები:
 • Too few
 • About right
 • Too many
 • DK
 • RA

WOMBEAT: How common women being beaten by their husbands or partners?

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me how common

პასუხები:
 • Never
 • Sometimes
 • Often
 • Very often
 • DK
 • RA

DINLBMIL: How common daughter-in-law being beaten or treated badly by their mothers-in-law

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me how common

პასუხები:
 • Never
 • Sometimes
 • Often
 • Very often
 • DK
 • RA

CHLDBEAT: How common children or teenagers slapped by their parents or other adults?

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me how common

პასუხები:
 • Never
 • Sometimes
 • Often
 • Very often
 • DK
 • RA

CHLDINSL: How common children insulted by their family in front of the other people?

შეკითხვის ტექსტი: Can you please tell me how common

პასუხები:
 • Never
 • Sometimes
 • Often
 • Very often
 • DK
 • RA

RESPEDU: What is the highest education degree you have obtained?

შეკითხვის ტექსტი: What is the highest education degree you have obtained?

პასუხები:
 • Did not obtain a nine year diploma
 • Nine year diploma
 • High school diploma (10 or 11 years)
 • Vocational/technical degree
 • Bachelors degree/5 years diploma
 • Any degree above bachelors
 • RA

HAVECHLD: Do you have children?

შეკითხვის ტექსტი: Do you have children?

პასუხები:
 • Yes
 • No
 • RA

NUMCHLD: How many children do you have?

შეკითხვის ტექსტი: How many children do you have?

პასუხები:
 • One
 • Two
 • Three
 • Four
 • Five
 • Six and more

FAMSTAT: Family status

შეკითხვის ტექსტი: Family status

პასუხები:
 • Married
 • Living together as married
 • Divorced
 • Separated
 • Widowed
 • Single
 • RA

RELBLNG: Which religion or denomination, if any, do you consider yourself belong to?

შეკითხვის ტექსტი: Which religion or denomination, if any, do you consider yourself belong to?

შენიშვნა: Other includes: None, Roman Catholic Church, Georgian, Russian or Greek Orthodox Church, Protestant Church, Other Christian Church or group

პასუხები:
 • Islam
 • Shia Islam
 • Sunni Islam
 • Other

RELATTND: How often do you attend religious services recently?

შეკითხვის ტექსტი: How often do you attend religious services recently?

პასუხები:
 • Every day
 • More than once a week
 • Once a week
 • At least once a month
 • Only on special holidays
 • Less often
 • Never
 • DK/RA

RELIMPRT: How important is religion in your daily life?

შეკითხვის ტექსტი: How important is religion in your daily life?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale into 5-point scale

პასუხები:
 • Not important at all
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very important
 • DK
 • RA

RELLEVEL: Overall, how religious would you say you are?

შეკითხვის ტექსტი: Overall, how religious would you say you are?

შენიშვნა: The question was recoded from 10-point scale into 5-point scale

პასუხები:
 • Not at all religious
 • 2
 • 3
 • 4
 • Very religious
 • DK
 • RA

EMPLOY: Do you consider yourself to be employed?

შეკითხვის ტექსტი: Do you consider yourself to be employed?

პასუხები:
 • Yes
 • No

DSCSIT: Which of the following best describes your situation?

შეკითხვის ტექსტი: Which of the following best describes your situation?

პასუხები:
 • Unemployed and looking for a job
 • Housewife
 • Retired and interested in a job, but currently NOT looking for one
 • Retired and NOT interested in looking for a job
 • Other
 • DK

MONTHINC: Household

შეკითხვის ტექსტი: Could you tell us in AZN, what was your household

შენიშვნა: AZN was converted into USD

პასუხები:
 • More than USD 899
 • USD 514-897
 • USD 219-513
 • USD 104-218
 • USD 0-103
 • DK
 • RA

CURECSIT: Describe the current economic condition of your household as

შეკითხვის ტექსტი: Relative to most of the households around you, would you describe the current economic condition of your household as

პასუხები:
 • Very poor
 • Poor
 • Neither good nor poor
 • Good
 • Very good
 • DK/RA

INDSPEN: Individual average monthly spending

შეკითხვის ტექსტი: Could you tell us in AZN, what is your individual average monthly spending?

შენიშვნა: AZN was converted into USD

პასუხები:
 • More than USD 899
 • USD 514-897
 • USD 219-513
 • USD 104-218
 • USD 0-103

HHSIZE: Number of all household members

შეკითხვის ტექსტი: Number of all household members

პასუხები:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6 or more

HHASIZE: Number of adult household members

შეკითხვის ტექსტი: Number of adult household members

პასუხები:
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6 or more

მოიძებნა: 347 შედეგი