Ժամանակային շարքեր (%)250 ԱՄՆ դոլարից ավել կամ պակաս 251–400 ԱՄՆ դոլար 401–800 ԱՄՆ դոլար801–1200 ԱՄՆ դոլարԱվելի քան 1200 ԱՄՆ դոլարՉԳ/ՀՊ
20083122228323
20093183615243
2010382931272
20113153714275
2012863814268
2013492922352
20154103131212
2017483223286
2019282235294

MININCN: Ցանկալի ամսական նվազագույն եկամուտը նորմալ կյանքի համար (ԱՄՆ դոլար)

Question text: Ո՞րն է ամսական նվազագույն եկամուտը, որը հնարավորություն կտա Ձեր տ/տ-ին ապրել «նորմալ» կյանքով

Note: Հարցը դարձել է բաց հարց․ արձանագրվել է հարցվողի կողմից նշված գումարի բացարձակ թիվը

Values:
  • 250 ԱՄՆ դոլարից ավել կամ պակաս
  • 251–400 ԱՄՆ դոլար
  • 401–800 ԱՄՆ դոլար
  • 801–1200 ԱՄՆ դոլար
  • Ավելի քան 1200 ԱՄՆ դոլար
  • ՉԳ/ՀՊ

MININCN in other datasets:

Մեկ երկրի տվյալադարան
Միջերկրային տվյալադարան
Ժամանակային շարքերի տվյալադարան

Caucasus Barometer time-series dataset Armenia

Caucasus Barometer time-series dataset Armenia

Վերլուծել պատասխանները

  • Note: In some cases the percentages do not add up to 100 due to decimal points and rounding.
  • Please use the following citation when citing data from ODA:

    The Caucasus Research Resource Centers. (dataset year) "[dataset name - e.g. Caucasus Barometer]". Retrieved through ODA - http://caucasusbarometer.org on {date of accessing the database here}.