Frequency distribution (%)
Fully distrust6
Somewhat distrust2
Neither trust not distrust6
Somewhat trust28
Fully trust56
DK1
RA1

TRUPRES: Trust - President

Question text: Please tell me how much do you trust or distrust Azerbaijan's President?

Values:
 • Fully distrust
 • Somewhat distrust
 • Neither trust not distrust
 • Somewhat trust
 • Fully trust
 • DK
 • RA

TRUPRES in other datasets:

Մեկ երկրի տվյալադարան
Միջերկրային տվյալադարան
Ժամանակային շարքերի տվյալադարան

Caucasus Barometer 2013 Azerbaijan

Caucasus Barometer is the annual household survey about social economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Azerbaijan
Fieldwork Dates: November 5 2013 to December 14 2013

Վերլուծել պատասխանները

 • Note: In some cases the percentages do not add up to 100 due to decimal points and rounding.
 • Please use the following citation when citing data from ODA:

  The Caucasus Research Resource Centers. (dataset year) "[dataset name - e.g. Caucasus Barometer]". Retrieved through ODA - http://caucasusbarometer.org on {date of accessing the database here}.