Təkrarlanma bölgüsü (%)
Mentioned50
Not mentioned50
RA0

INTACIN: Most frequent internet activities - Search for information

Sual mətni: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? - Search for information (Google, Wiki, etc.)

Qeyd: The question was asked to the respondents who use the internet

Dəyərlər:
  • Mentioned
  • Not mentioned
  • RA

INTACIN digər məlumat seriyalarında:

Vahid məlumat seriyası
Ölkələr üzrə məlumat seriyası
Zaman üzrə məlumat seriyası

Qafqaz Barometri Azərbaycan 2013

Qafqaz Barometri sosial- iqtisadi və siyasi məsələlər barəsində QTRM tərəfindən keçirilən illik sorğudur.
Ölkələr: Azərbaycan
Sahə Araşdırma Tarixləri: 5 Noyabr 2013 - 14 Dekabr 2013

Cavabları təhlil et

  • qeyd: In some cases the percentages do not add up to 100 due to decimal points and rounding.
  • Please use the following citation when citing data from ODA:

    The Caucasus Research Resource Centers. (dataset year) "[dataset name - e.g. Caucasus Barometer]". Retrieved through ODA - http://caucasusbarometer.org on {date of accessing the database here}.