Ölkələr üzrə məlumat seriyası

Ölkələr üzrə məlumat seriyası vasitəsilə bir neçə ölkə arasında sualları təhlil və müqayisə edə bilərsiniz. Qeyd: bu cür təhlil üçün bütün sorğu dəyişənləri mövcud deyil.

(8)

Caucasus Barometer is the annual household survey about social economic issues and political attitudes conducted by CRRC.

Caucasus Barometer 2019 regional dataset (Armenia and Georgia)

Caucasus Barometer is the annual household survey about social economic issues and political attitudes conducted by CRRC.


Caucasus Barometer 2017 regional dataset (Armenia and Georgia)

Caucasus Barometer is the annual household survey about social economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Countries: Armenia and Georgia
Fieldwork Dates: September 22, 2017 to October 27, 2017


Caucasus Barometer 2015 regional dataset (Armenia and Georgia)

Caucasus Barometer is the annual household survey about social economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Countries: Armenia and Georgia
Fieldwork Dates: October 1, 2015 to November 26, 2015


Qafqaz Barometri Regional Məlumat Seriyası 2013

Qafqaz Barometri sosial- iqtisadi və siyasi məsələlər barəsində QTRM tərəfindən keçirilən illik sorğudur.
Ölkələr: Ermənistan, Azərbaycan, Gürcüstan
Sahə Araşdırması Tarixləri : 3 Oktyabr 2013 - 14 Dekabr 2013


Qafqaz Barometri Regional Məlumat Seriyası 2012

Qafqaz Barometri sosial- iqtisadi və siyasi məsələlər barəsində QTRM tərəfindən keçirilən illik sorğudur.
Ölkələr: Ermənistan, Azərbaycan, Gürcüstan
Sahə Araşdırması Tarixləri: Oktyabr 26 2012 - Dekabr 12 2012


Qafqaz Barometri Regional Məlumat Seriyası 2011

Qafqaz Barometri sosial- iqtisadi və siyasi məsələlər barəsində QTRM tərəfindən keçirilən illik sorğudur.
Ölkələr: Ermənistan, Azərbaycan, Gürcüstan
Sahə Araşdırması Tarixləri: Oktyabr 1 2011 - Noyabr 25 2011


Qafqaz Barometri Regional Məlumat Seriyası 2010

Qafqaz Barometri sosial- iqtisadi və siyasi məsələlər barəsində QTRM tərəfindən keçirilən illik sorğudur.
Ölkələr: Ermənistan, Azərbaycan, Gürcüstan
Sahə Araşdırması Tarixləri : 9 Noyabr 2010 - 26 Dekabr 2010


Qafqaz Barometri Regional Məlumat Seriyası 2009

Qafqaz Barometri sosial- iqtisadi və siyasi məsələlər barəsində QTRM tərəfindən keçirilən illik sorğudur.
Ölkələr: Ermənistan, Azərbaycan, Gürcüstan
Sahə Araşdırması Tarixləri: 4 Sentyabr 2009 - 13 Noyabr 2009


Tapıldı: 8 məlumat seriyası

Vahid məlumat seriyasını təhlil edin

Ölkələr üzrə məlumat seriyasını təhlil edin

İllər bölgüsü üzrə məlumat seriyasını təhlil edin