Təkrarlanma bölgüsü (%)
Mentioned6
Not mentioned94
DK/RA0

NATNATO: Most important national issues - NATO membership

Sual mətni: What are the most important national issues facing you and your family? - NATO membership

Dəyərlər:
  • Mentioned
  • Not mentioned
  • DK/RA

NATNATO digər məlumat seriyalarında:

Vahid məlumat seriyası
Zaman üzrə məlumat seriyası

NDI: Public attitudes in Georgia, March 2016

Public attitudes in Georgia, March 2016

Cavabları təhlil et