Frequency distribution (%)
Ընդհանրապես կարևոր չէ 13
214
334
419
Շատ կարևոր է17
ՉԳ/ՀՊ2

ICITOPP: Օրինակելի քաղաքացի լինելու համար կարևոր է՞ քննադատել իշխանություններին:

Question text: Օգտվելով այս քարտից, որտեղ «1» նշանակում է «բոլորովին կարևոր չէ» և «10»՝ «շատ կարևոր է», ասեք խնդրեմ, ըստ Ձեզ որքանո՞վ է կարևոր օրինակելի քաղաքացու համար կարևոր քննադատել իշխանություններին:

Values:
  • Ընդհանրապես կարևոր չէ
  • 2
  • 3
  • 4
  • Շատ կարևոր է
  • ՉԳ/ՀՊ

ICITOPP in other datasets:

Մեկ երկրի տվյալադարան
Միջերկրային տվյալադարան
Ժամանակային շարքերի տվյալադարան

Caucasus Barometer 2019 Armenia

Caucasus Barometer is the annual household survey about social economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Armenia
Fieldwork Dates: February 21, 2020 to March 15, 2020.

Վերլուծել պատասխանները

  • Note: In some cases the percentages do not add up to 100 due to decimal points and rounding.
  • Please use the following citation when citing data from ODA:

    The Caucasus Research Resource Centers. (dataset year) "[dataset name - e.g. Caucasus Barometer]". Retrieved through ODA - http://caucasusbarometer.org on {date of accessing the database here}.