Ժամանակային շարքերի տվյալադարան

Ժամանակային շարքերի տվյալադարանները թույլ են տալիս վերլուծել և համեմատել հարցերը ժամանակային միջանկյալներում: Հիշեցում. ոչ բոլոր փոփոխականներն են հասանելի այս վերլուծության համար:

(3)

Caucasus Barometer is the annual household survey about social economic issues and political attitudes conducted by CRRC.

Caucasus Barometer time-series dataset Armenia

Caucasus Barometer time-series dataset Armenia


Caucasus Barometer time-series dataset Georgia

Caucasus Barometer time-series dataset Georgia


Caucasus Barometer time-series dataset Azerbaijan

Caucasus Barometer time-series dataset Azerbaijan


(1)

Attitudes towards the Judicial System in Georgia, 2011-2014

Attitudes towards the Judicial System in Georgia, 2011-2014


Գտնվել է: 4 Տվյալադարաններ

Վերլուծել մեկական տվյալադարան

Վերլուծել միջերկրային տվյալադարան

Վերլուծել ժամանակային շարքերով տվյալադարան