Frequency distribution (%)
Համասեռամոլների 24
Թմրամոլների22
Հանցագործների 19
Մարդկանց, ովքեր չեն դավանում ձեր կրոնը3
Սևամորթների0
Մարդկանց, ովքեր չեն կիսում ձեր քաղաքական հայացքները 0
Եվրոպացիների, ովքեր գալիս են Հայաստան և որոշում են մնալ 0
Ասիացիների, ովքեր գալիս են Հայաստան և որոշում են մնալ0
Այլ 0
Կարևոր չէ, թե ով է իմ հարևանը29
ՉԳ/ՀՊ1

NEIGHBOR: Նշված մարդկանցից ո՞ւմ ամենաշատը չէիք ուզենա տեսնել որպես Ձեր հարևան։

Question text: Նշված մարդկանցից ո՞ւմ ամենաշատը չէիք ուզենա տեսնել որպես Ձեր հարևան։

Note: Դաշտային աշխատանքների ընթացքում Քարտի պատասխանների հաջորդականությունը խառնվել է։

Values:
 • Համասեռամոլների
 • Թմրամոլների
 • Հանցագործների
 • Մարդկանց, ովքեր չեն դավանում ձեր կրոնը
 • Սևամորթների
 • Մարդկանց, ովքեր չեն կիսում ձեր քաղաքական հայացքները
 • Եվրոպացիների, ովքեր գալիս են Հայաստան և որոշում են մնալ
 • Ասիացիների, ովքեր գալիս են Հայաստան և որոշում են մնալ
 • Այլ
 • Կարևոր չէ, թե ով է իմ հարևանը
 • ՉԳ/ՀՊ

NEIGHBOR in other datasets:

Մեկ երկրի տվյալադարան
Միջերկրային տվյալադարան

Caucasus Barometer 2019 Armenia

Caucasus Barometer is the annual household survey about social economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Armenia
Fieldwork Dates: February 21, 2020 to March 15, 2020.

Վերլուծել պատասխանները

 • Note: In some cases the percentages do not add up to 100 due to decimal points and rounding.
 • Please use the following citation when citing data from ODA:

  The Caucasus Research Resource Centers. (dataset year) "[dataset name - e.g. Caucasus Barometer]". Retrieved through ODA - http://caucasusbarometer.org on {date of accessing the database here}.