Frequency distribution (%)
Այո 21
Ոչ79
ՉԳ/ՀՊ0

REVPARTBR: Ճանապարհների փակում

Question text: Մասնակցե՞լ եք, արդյոք, 2018 թ. ապրիլի դեպքերին (հայտնի որպես «թավշյա հեղափոխություն») հետևյալ ձևերով: Ճանապարհների փակում

Values:
  • Այո
  • Ոչ
  • ՉԳ/ՀՊ

Caucasus Barometer 2019 Armenia

Caucasus Barometer is the annual household survey about social economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Armenia
Fieldwork Dates: February 21, 2020 to March 15, 2020.

Վերլուծել պատասխանները

  • Note: In some cases the percentages do not add up to 100 due to decimal points and rounding.
  • Please use the following citation when citing data from ODA:

    The Caucasus Research Resource Centers. (dataset year) "[dataset name - e.g. Caucasus Barometer]". Retrieved through ODA - http://caucasusbarometer.org on {date of accessing the database here}.