Frequency distribution (%)
Հեռուստատեսություն42
Սոց․ ցանցեր34
Համացանց, բացի սոց․ ցանցերից15
Ընտանիքի անդամներ3
Հարևաններ, ընկերներ2
Գործընկերներ2
Այլ2
Չգիտեմ/Հրաժարվում եմ պատասխանել1

INFSOU1: Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին տեղեկատվություն ստանալու հիմնական աղբյուրը

Question text: Որն է այն հիմնական աղբյուրը, որից տեղեկատվություն եք ստանում Հայաստանում տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին։

Note: ՛՛Թերթեր, նորությունների ամսագրեր՛՛ և 'Ռադիո' տարբերակները խմբավորվել են ՛՛Այլ՛՛-ի մեջ

Values:
 • Գործընկերներ
 • Ընտանիքի անդամներ
 • Հարևաններ, ընկերներ
 • Համացանց, բացի սոց․ ցանցերից
 • Սոց․ ցանցեր
 • Հեռուստատեսություն
 • Այլ
 • Չգիտեմ/Հրաժարվում եմ պատասխանել

INFSOU1 in other datasets:

Մեկ երկրի տվյալադարան
Միջերկրային տվյալադարան
Ժամանակային շարքերի տվյալադարան

Caucasus Barometer 2021 Armenia

Caucasus Barometer is the annual household survey about social-economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Armenia
Fieldwork Dates: December 18, 2021 to February 28, 2022

Վերլուծել պատասխանները

 • Note: In some cases the percentages do not add up to 100 due to decimal points and rounding.
 • Please use the following citation when citing data from ODA:

  The Caucasus Research Resource Centers. (dataset year) "[dataset name - e.g. Caucasus Barometer]". Retrieved through ODA - http://caucasusbarometer.org on {date of accessing the database here}.