Caucasus Barometer 2021 Armenia

Caucasus Barometer is the annual household survey about social-economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Armenia
Fieldwork Dates: December 18, 2021 to February 28, 2022

Factsheet

Կովկասյան բարոմետրը սոցիալ-տնտեսական խնդիրների և քաղաքական դիրքորոշումների վերաբերյալ տնային տնտեսությունների ամենամյա հարցում է, որն իրականացնում են Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոնները Հարավային Կովկասի երեք երկրներում՝ Ադրբեջանում, Հայաստանում և Վրաստանում: Ծրագիրն սկսվել է 2004թ.-ին: Համապետական մակարդակով ներկայացուցչական տվյալները հասանելի են սկսած 2008թ.: 2015, 2017, 2019 և 2021 թվականներին հարցումներն իրականացվել են միայն Հայաստանում և Վրաստանում:.

Բնակչություն. Չափահաս (18 և ավելի տարեկան):

Ընտրանքի դիզայնը. Բազմաստիճան քլաստերային ընտրանք՝ նախնական շերտավորմամբ:

Ընտրանքի չափը. 1,648 հարցված:

Պատասխանների մակարդակը. 35%

Հարցման եղանակը. համակարգչային oժանդակությամբ դեմ-առ-դեմ հարցումներ: (CAPI)

Հարցազրույցի լեզուն. Հայերեն:

Դաշտային աշխատանքների ժամկետները: 2021 թվականի դեկտեմբերի 18-ից մինչև փետրվար 28-ը: 2022

Արդյունքները կշռված են:

Պատասխանատու հետազոտող: Դոկտոր Դավիդ Սիչինավա, Կովկասյան բարոմետր ծրագրի համակարգող:

Կոնտակտներ հավելյալ տեղեկությունների համար: Դավիդ Սիչնավա david@crrccenters.org

Caucasus Barometer 2021 Armenia

Caucasus Barometer is the annual household survey about social-economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Armenia
Fieldwork Dates: December 18, 2021 to February 28, 2022

Վերլուծել պատասխանները