Ölkələr üzrə (%)MentionedNot mentionedDK/RA
Armenia4961
Georgia0991
Azerbaijan10882

INTACDW: Most frequent Internet activity - Visit dating websites

Sual mətni: Which of the following do you do most frequently when you are browsing the Internet? - Visit dating websites

Qeyd: The question was asked to the respondents who use the internet

Dəyərlər:
  • Mentioned
  • Not mentioned
  • DK/RA

INTACDW digər məlumat seriyalarında:

Vahid məlumat seriyası
Ölkələr üzrə məlumat seriyası
Zaman üzrə məlumat seriyası

Qafqaz Barometri Regional Məlumat Seriyası 2011

Qafqaz Barometri sosial- iqtisadi və siyasi məsələlər barəsində QTRM tərəfindən keçirilən illik sorğudur.
Ölkələr: Ermənistan, Azərbaycan, Gürcüstan
Sahə Araşdırması Tarixləri: Oktyabr 1 2011 - Noyabr 25 2011

Cavabları təhlil et

  • qeyd: In some cases the percentages do not add up to 100 due to decimal points and rounding.
  • Please use the following citation when citing data from ODA:

    The Caucasus Research Resource Centers. (dataset year) "[dataset name - e.g. Caucasus Barometer]". Retrieved through ODA - http://caucasusbarometer.org on {date of accessing the database here}.