Təkrarlanma bölgüsü (%)
12
220
323
427
519
6 or more9

HHASIZE: Number of adult household members

Sual mətni: Number of adult household members

Dəyərlər:
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6 or more

HHASIZE digər məlumat seriyalarında:

Vahid məlumat seriyası
Ölkələr üzrə məlumat seriyası
Zaman üzrə məlumat seriyası

Sosial kapital, Gender və Media Sorğusu, Azərbaycan, 2012

osial Kapital, Media və Gender Sorğusu Azərbaycanda 2011 Noyabr- 2012 Mart tarixində QTRM tərəfindən həyata keçirilmişdir. Bu milli sorğu ölkə əhalisinin sosial kapital, media və genderə münasibət və biliyini ölçməyə və bu məsələlər barəsində müzakirə yaratmağı hədəfləmişdi.

Cavabları təhlil et

  • qeyd: In some cases the percentages do not add up to 100 due to decimal points and rounding.
  • Please use the following citation when citing data from ODA:

    The Caucasus Research Resource Centers. (dataset year) "[dataset name - e.g. Caucasus Barometer]". Retrieved through ODA - http://caucasusbarometer.org on {date of accessing the database here}.