სიხშირის განაწილება (%)
ვეთანხმები30
არ ვეთანხმები43
არც ვეთახნმები, არც არ ვეთანხმები1
უარი პასუხზე4
არ ვიცი23

CVSPOON: ეთანხმებით თუ არ ეთანხმებით საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გადაწყვეტილებას, რომ გააგრძელოს საერთო კოვზის გამოყენება ზიარების დროს?

შეკითხვის ტექსტი: ეთანხმებით თუ არ ეთანხმებით საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის გადაწყვეტილებას, რომ გააგრძელოს საერთო კოვზის გამოყენება ზიარების დროს?

პასუხები:
  • ვეთანხმები
  • არ ვეთანხმები
  • არც ვეთახნმები, არც არ ვეთანხმები
  • უარი პასუხზე
  • არ ვიცი

Covid-19 მონიტორი 2020, ტალღა 1

საველე სამუშაოები მიმდინარეობდა 2020 წლის 29 აპრილიდან 2020 წლის 3 მაისის ჩათვლით.

პასუხების ანალიზი

  • პროექტის განხორციელება შესაძლებელი გახდა საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოს ფინანსური დახმარებით. ქვემოთ მოცემული მოსაზრებები გამოხატავს მხოლოდ ავტორების პოზიციებს.

  • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
  • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

    კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.