რა არის CRRC-ის მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდი

ჩვენ შევქმენით მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდი იმისთვის, რომ მარტივად ხელმისაწვდომი გაგვეხადა საზოგადოებრივი აზრის გამოკითხვების მონაცემები სტატისტიკური პროგრამის გამოყენების გარეშე. იხილეთ ვიდეო ვებგვერდის მოხმარების შესახებ:

გაიგეთ მეტი მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდის შესახებ.

დამატებითი ინფორმაციისთვის გადახედეთ დახმარების საკითხების ჩამონათვალს.

დაიწყეთ მონაცემების ანალიზი

აირჩიეთ მონაცემთა ბაზა. შეგიძლიათ, გააანალიზოთ ერთი გამოკითხვის მონაცემთა ბაზა, რამდენიმე ქვეყნის მონაცემთა ბაზა ან გამოკითხვის რამდენიმე ტალღის/წლის მონაცემთა ბაზა.

გააანალიზეთ ერთი გამოკითხვის მონაცემთა ბაზა

გააანალიზეთ რამდენიმე ქვეყნის მონაცემთა ბაზა

გააანალიზეთ გამოკითხვის რამდენიმე ტალღის/წლის მონაცემთა ბაზა