საქართველოს მოსახლეობის ცოდნა და დამოკიდებულება სასამართლო სისტემის მიმართ, 2018 წელი

„სასამართლო რეფორმის განხორციელების მხარდაჭერის“ პროექტის ფარგლებში, რომელსაც „ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი“ (EMC) პარტნიორ ორგანიზაციებთან, „ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტთან (IDFI) და „კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრთან“ (CRRC-საქართველო) ერთად ახორციელებს, CRRC-საქართველომ ჩაატარა საბაზისო კვლევა სასამართლო სისტემის მიმართ საქართველოს მოსახლეობის ცოდნისა და დამოკიდებულების შესახებ

პასუხების ანალიზი

საქართველოს მოსახლეობის ცოდნა და დამოკიდებულება სასამართლო სისტემის მიმართ, 2018 წელი

„სასამართლო რეფორმის განხორციელების მხარდაჭერის“ პროექტის ფარგლებში, რომელსაც „ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი“ (EMC) პარტნიორ ორგანიზაციებთან, „ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტთან (IDFI) და „კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრთან“ (CRRC-საქართველო) ერთად ახორციელებს, CRRC-საქართველომ ჩაატარა საბაზისო კვლევა სასამართლო სისტემის მიმართ საქართველოს მოსახლეობის ცოდნისა და დამოკიდებულების შესახებ

ძებნა

ცვლადების გზამკვლევი

SETTYPE: დასახლების ტიპი

შეკითხვის ტექსტი: დასახლების ტიპი

პასუხები:
 • დედაქალაქი
 • ქალაქი
 • სოფელი

RESPSEX: რესპონდენტის სქესი

შეკითხვის ტექსტი: რესპონდენტის სქესი

პასუხები:
 • კაცი
 • ქალი

AGEGROUP: რესპონდენტის ასაკი

შეკითხვის ტექსტი: რესპონდენტის ასაკი

შენიშვნა: ცვლადი გამოთვლილია საწყის ბაზაში არსებული AGE ცვლადიდან.

პასუხები:
 • 18-35
 • 36-55
 • 56+

PRNATO: ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები საქართველოსთვის - გაწევრიანება ნატოში

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა არის ამჟამად ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები საქართველოსთვის? - გაწევრიანება ნატოში

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

PRCORR: ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები საქართველოსთვის - კორუფცია

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა არის ამჟამად ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები საქართველოსთვის? - კორუფცია

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

PRPENS: ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები საქართველოსთვის - დაბალი პენსიები

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა არის ამჟამად ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები საქართველოსთვის? - დაბალი პენსიები

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

PRRUSS: ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები საქართველოსთვის - რუსეთთან ურთიერთობა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა არის ამჟამად ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები საქართველოსთვის? - რუსეთთან ურთიერთობა

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

PRPROP: ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები საქართველოსთვის - საკუთრების უფლების დაცვა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა არის ამჟამად ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები საქართველოსთვის? - საკუთრების უფლების დაცვა

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

PRFRELEC: ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები საქართველოსთვის - არჩევნების სამართლიანობის უზრუნველყოფა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა არის ამჟამად ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები საქართველოსთვის? - არჩევნების სამართლიანობის უზრუნველყოფა

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

PRUNEMPL: ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები საქართველოსთვის - უმუშევრობა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა არის ამჟამად ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები საქართველოსთვის? - უმუშევრობა

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

PRCOURT: ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები საქართველოსთვის - სასამართლოს დამოუკიდებლობა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა არის ამჟამად ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები საქართველოსთვის? - სასამართლოს დამოუკიდებლობა

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

PRSPEECH: ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები საქართველოსთვის - სიტყვის თავისუფლება

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა არის ამჟამად ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები საქართველოსთვის? - სიტყვის თავისუფლება

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

PRHUMR: ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები საქართველოსთვის - ადამიანის უფლებების დაცვა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა არის ამჟამად ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები საქართველოსთვის? - ადამიანის უფლებების დაცვა

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

PRPOVERTY: ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები საქართველოსთვის - სიღარიბე

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა არის ამჟამად ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები საქართველოსთვის? - სიღარიბე

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

PRTERINT: ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები საქართველოსთვის - ტერიტორიული მთლიანობა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა არის ამჟამად ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები საქართველოსთვის? - ტერიტორიული მთლიანობა

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

PRPRICE: ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები საქართველოსთვის - ფასების ზრდა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა არის ამჟამად ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები საქართველოსთვის? - ფასების ზრდა

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

PRHEALTH: ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები საქართველოსთვის - ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა არის ამჟამად ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები საქართველოსთვის? - ხელმისაწვდომი ჯანდაცვა

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

PRWAGES: ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები საქართველოსთვის - დაბალი ხელფასები

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა არის ამჟამად ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები საქართველოსთვის? - დაბალი ხელფასები

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

PRJOURN: ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები საქართველოსთვის - ჟურნალისტების დამოუკიდებლობა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა არის ამჟამად ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები საქართველოსთვის? - ჟურნალისტების დამოუკიდებლობა

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

PREDUC: ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები საქართველოსთვის - განათლების ხარისხი

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა არის ამჟამად ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები საქართველოსთვის? - განათლების ხარისხი

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

PREUMEM: ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები საქართველოსთვის - გაწევრიანება ევროკავშირში

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა არის ამჟამად ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები საქართველოსთვის? - გაწევრიანება ევროკავშირში

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

PRPOLIT: ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები საქართველოსთვის - პოლიტიკური სტაბილურობა საქართველოში

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა არის ამჟამად ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები საქართველოსთვის? - პოლიტიკური სტაბილურობა საქართველოში

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

PROTH: ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები საქართველოსთვის - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რა არის ამჟამად ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემები საქართველოსთვის? - სხვა

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი

INFSOU1: ინფორმაციის მთავარი წყარო მიმდინარე მოვლენების შესახებ

შეკითხვის ტექსტი: ძირითადად რომელი წყაროდან იღებთ ინფორმაციას საქართველოში მიმდინარე მოვლენების შესახებ? გთხოვთ, დამისახელოთ მხოლოდ ინფორმაციის მთავარი წყარო.

პასუხები:
 • თანამშრომლები
 • ოჯახის წევრები, ნათესავები
 • მეზობლები, მეგობრები
 • საინფორმაციო ვებგვერდები (საინფორმაციო სააგენტოები, ონლაინ გაზეთები/ჟურნალები)
 • სოციალური ქსელები (მაგ., Facebook, Twitter, etc.)
 • გაზეთები, ჟურნალები
 • რადიო
 • ტელევიზია
 • სხვა
 • არ მიესადაგება/არ ვიღებ ინფორმაციას
 • არ ვიცი

INFSCRT: ინფორმაციის მთავარი წყარო სასამართლოებში მიმდინარე მოვლენების შესახებ

შეკითხვის ტექსტი: რომელია თქვენთვის ინფორმაციის მთავარი წყარო იმის შესახებ, რაც საქართველოს სასამართლოებში ხდება?

პასუხები:
 • თანამშრომლები
 • ოჯახის წევრები, ნათესავები
 • მეზობლები, მეგობრები
 • სასამართლოების / იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს ვებგვერდები
 • საინფორმაციო ვებგვერდები (საინფორმაციო სააგენტოები, ონლაინ გაზეთები/ჟურნალები)
 • სოციალური ქსელები (მაგ., Facebook, Twitter, etc.)
 • გაზეთები, ჟურნალები
 • რადიო
 • ტელევიზია
 • სხვა
 • არ მიესადაგება/არ ვიღებ ინფორმაციას
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INTSTCRT: რამდენად გაინტერესებთ ის, რაც საქართველოს სასამართლოებში ხდება?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად გაინტერესებთ ის, რაც საქართველოს სასამართლოებში ხდება? გთხოვთ, გამოიყენეთ ეს ბარათი, სადაც კოდი ‘1’ შეესაბამება პასუხს „საერთოდ არ მაინტერესებს“, ხოლო კოდი ‘10’ შეესაბამება პასუხს „ძალიან მაინტერესებს“.

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • საერთოდ არ მაინტერესებს
 • 2
 • 3
 • 4
 • ძალიან მაინტერესებს
 • არ ვიცი

GEOJUD: რა გახსენდებათ პირველ რიგში, როდესაც გესმით ფრაზა „მართლმსაჯულება საქართველოში“?

შეკითხვის ტექსტი: რა გახსენდებათ პირველ რიგში, როდესაც გესმით ფრაზა „მართლმსაჯულება საქართველოში“?

პასუხები:
 • სამართლიანობა, სიმართლე
 • დანაშაული
 • სასამართლო, მოსამართლეები
 • პროკურატურა
 • უსამართლობა
 • ადამიანის უფლებების დაცვა
 • პოლიცია, ძალოვანი სტრუქტურები
 • დამნაშავეთა დასჯა
 • კანონის უზენაესობა, კანონიერება
 • ციხე
 • იუსტიციის სამინისტრო
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUJUDG: რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს მოსამართლეებს?

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე დაწესებულებას და პროფესიულ ჯგუფს. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართ ამ ბარათის მეშვეობით, სადაც კოდი ‘1’ შეესაბამება პასუხს „საერთოდ არ ვენდობი“, ხოლო კოდი „10“ შეესაბამება პასუხს „სრულად ვენდობი“. თუ რომელიმე დაწესებულების ან პროფესიული ჯგუფის შესახებ არ გსმენიათ, გთხოვთ, მითხრათ, რომ არ გსმენიათ მის შესახებ. რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს მოსამართლეებს?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • 2
 • 3
 • 4
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUPROSEC: რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს პროკურორებს?

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე დაწესებულებას და პროფესიულ ჯგუფს. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართ ამ ბარათის მეშვეობით, სადაც კოდი ‘1’ შეესაბამება პასუხს „საერთოდ არ ვენდობი“, ხოლო კოდი „10“ შეესაბამება პასუხს „სრულად ვენდობი“. თუ რომელიმე დაწესებულების ან პროფესიული ჯგუფის შესახებ არ გსმენიათ, გთხოვთ, მითხრათ, რომ არ გსმენიათ მის შესახებ. რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს პროკურორებს?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • 2
 • 3
 • 4
 • სრულად ვენდობი
 • არ მსმენია ამ დაწესებულების / პროფესიული ჯგუფის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRULAWYER: რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს ადვოკატებს?

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე დაწესებულებას და პროფესიულ ჯგუფს. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართ ამ ბარათის მეშვეობით, სადაც კოდი ‘1’ შეესაბამება პასუხს „საერთოდ არ ვენდობი“, ხოლო კოდი „10“ შეესაბამება პასუხს „სრულად ვენდობი“. თუ რომელიმე დაწესებულების ან პროფესიული ჯგუფის შესახებ არ გსმენიათ, გთხოვთ, მითხრათ, რომ არ გსმენიათ მის შესახებ. რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს ადვოკატებს?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • 2
 • 3
 • 4
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUPARL: რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს პარლამენტს?

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე დაწესებულებას და პროფესიულ ჯგუფს. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართ ამ ბარათის მეშვეობით, სადაც კოდი ‘1’ შეესაბამება პასუხს „საერთოდ არ ვენდობი“, ხოლო კოდი „10“ შეესაბამება პასუხს „სრულად ვენდობი“. თუ რომელიმე დაწესებულების ან პროფესიული ჯგუფის შესახებ არ გსმენიათ, გთხოვთ, მითხრათ, რომ არ გსმენიათ მის შესახებ. რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს პარლამენტს?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • 2
 • 3
 • 4
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUPRMN: რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს პრემიერ მინისტრს?

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე დაწესებულებას და პროფესიულ ჯგუფს. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართ ამ ბარათის მეშვეობით, სადაც კოდი ‘1’ შეესაბამება პასუხს „საერთოდ არ ვენდობი“, ხოლო კოდი „10“ შეესაბამება პასუხს „სრულად ვენდობი“. თუ რომელიმე დაწესებულების ან პროფესიული ჯგუფის შესახებ არ გსმენიათ, გთხოვთ, მითხრათ, რომ არ გსმენიათ მის შესახებ. რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს პრემიერ მინისტრს?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • 2
 • 3
 • 4
 • სრულად ვენდობი
 • არ მსმენია ამ დაწესებულების / პროფესიული ჯგუფის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUPRES: რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს პრეზიდენტს?

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე დაწესებულებას და პროფესიულ ჯგუფს. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართ ამ ბარათის მეშვეობით, სადაც კოდი ‘1’ შეესაბამება პასუხს „საერთოდ არ ვენდობი“, ხოლო კოდი „10“ შეესაბამება პასუხს „სრულად ვენდობი“. თუ რომელიმე დაწესებულების ან პროფესიული ჯგუფის შესახებ არ გსმენიათ, გთხოვთ, მითხრათ, რომ არ გსმენიათ მის შესახებ. რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს პრედენტს?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • 2
 • 3
 • 4
 • სრულად ვენდობი
 • არ ვიცი

TRUPROS: რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს პროკურატურას?

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე დაწესებულებას და პროფესიულ ჯგუფს. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართ ამ ბარათის მეშვეობით, სადაც კოდი ‘1’ შეესაბამება პასუხს „საერთოდ არ ვენდობი“, ხოლო კოდი „10“ შეესაბამება პასუხს „სრულად ვენდობი“. თუ რომელიმე დაწესებულების ან პროფესიული ჯგუფის შესახებ არ გსმენიათ, გთხოვთ, მითხრათ, რომ არ გსმენიათ მის შესახებ. რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს პროკურატურას?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • 2
 • 3
 • 4
 • სრულად ვენდობი
 • არ მსმენია ამ დაწესებულების / პროფესიული ჯგუფის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUCITYCR: რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს საქალაქო/რაიონულ სასამართლოებს?

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე დაწესებულებას და პროფესიულ ჯგუფს. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართ ამ ბარათის მეშვეობით, სადაც კოდი ‘1’ შეესაბამება პასუხს „საერთოდ არ ვენდობი“, ხოლო კოდი „10“ შეესაბამება პასუხს „სრულად ვენდობი“. თუ რომელიმე დაწესებულების ან პროფესიული ჯგუფის შესახებ არ გსმენიათ, გთხოვთ, მითხრათ, რომ არ გსმენიათ მის შესახებ. რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს საქალაქო/რაიონულ სასამართლოებს?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • 2
 • 3
 • 4
 • სრულად ვენდობი
 • არ მსმენია ამ დაწესებულების / პროფესიული ჯგუფის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUAPPC: რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს სააპელაციო სასამართლოებს?

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე დაწესებულებას და პროფესიულ ჯგუფს. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართ ამ ბარათის მეშვეობით, სადაც კოდი ‘1’ შეესაბამება პასუხს „საერთოდ არ ვენდობი“, ხოლო კოდი „10“ შეესაბამება პასუხს „სრულად ვენდობი“. თუ რომელიმე დაწესებულების ან პროფესიული ჯგუფის შესახებ არ გსმენიათ, გთხოვთ, მითხრათ, რომ არ გსმენიათ მის შესახებ. რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს სააპელაციო სასამართლოებს?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • 2
 • 3
 • 4
 • სრულად ვენდობი
 • არ მსმენია ამ დაწესებულების / პროფესიული ჯგუფის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUSUPC: რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს უზენაეს სასამართლოს?

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე დაწესებულებას და პროფესიულ ჯგუფს. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართ ამ ბარათის მეშვეობით, სადაც კოდი ‘1’ შეესაბამება პასუხს „საერთოდ არ ვენდობი“, ხოლო კოდი „10“ შეესაბამება პასუხს „სრულად ვენდობი“. თუ რომელიმე დაწესებულების ან პროფესიული ჯგუფის შესახებ არ გსმენიათ, გთხოვთ, მითხრათ, რომ არ გსმენიათ მის შესახებ. რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს უზენაეს სასამართლოს?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • 2
 • 3
 • 4
 • სრულად ვენდობი
 • არ მსმენია ამ დაწესებულების / პროფესიული ჯგუფის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUHCOJ: რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს?

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე დაწესებულებას და პროფესიულ ჯგუფს. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართ ამ ბარათის მეშვეობით, სადაც კოდი ‘1’ შეესაბამება პასუხს „საერთოდ არ ვენდობი“, ხოლო კოდი „10“ შეესაბამება პასუხს „სრულად ვენდობი“. თუ რომელიმე დაწესებულების ან პროფესიული ჯგუფის შესახებ არ გსმენიათ, გთხოვთ, მითხრათ, რომ არ გსმენიათ მის შესახებ. რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • 2
 • 3
 • 4
 • სრულად ვენდობი
 • არ მსმენია ამ დაწესებულების / პროფესიული ჯგუფის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUPOLI: რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს პოლიციას?

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე დაწესებულებას და პროფესიულ ჯგუფს. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართ ამ ბარათის მეშვეობით, სადაც კოდი ‘1’ შეესაბამება პასუხს „საერთოდ არ ვენდობი“, ხოლო კოდი „10“ შეესაბამება პასუხს „სრულად ვენდობი“. თუ რომელიმე დაწესებულების ან პროფესიული ჯგუფის შესახებ არ გსმენიათ, გთხოვთ, მითხრათ, რომ არ გსმენიათ მის შესახებ. რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს პოლიციას?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • 2
 • 3
 • 4
 • სრულად ვენდობი
 • არ მსმენია ამ დაწესებულების / პროფესიული ჯგუფის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUOMB: რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს სახალხო დამცველს?

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე დაწესებულებას და პროფესიულ ჯგუფს. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართ ამ ბარათის მეშვეობით, სადაც კოდი ‘1’ შეესაბამება პასუხს „საერთოდ არ ვენდობი“, ხოლო კოდი „10“ შეესაბამება პასუხს „სრულად ვენდობი“. თუ რომელიმე დაწესებულების ან პროფესიული ჯგუფის შესახებ არ გსმენიათ, გთხოვთ, მითხრათ, რომ არ გსმენიათ მის შესახებ. რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს სახალხო დამცველს?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • 2
 • 3
 • 4
 • სრულად ვენდობი
 • არ მსმენია ამ დაწესებულების / პროფესიული ჯგუფის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUINTER: რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს?

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე დაწესებულებას და პროფესიულ ჯგუფს. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართ ამ ბარათის მეშვეობით, სადაც კოდი ‘1’ შეესაბამება პასუხს „საერთოდ არ ვენდობი“, ხოლო კოდი „10“ შეესაბამება პასუხს „სრულად ვენდობი“. თუ რომელიმე დაწესებულების ან პროფესიული ჯგუფის შესახებ არ გსმენიათ, გთხოვთ, მითხრათ, რომ არ გსმენიათ მის შესახებ. რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • 2
 • 3
 • 4
 • სრულად ვენდობი
 • არ მსმენია ამ დაწესებულების / პროფესიული ჯგუფის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUJUST: რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს?

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე დაწესებულებას და პროფესიულ ჯგუფს. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართ ამ ბარათის მეშვეობით, სადაც კოდი ‘1’ შეესაბამება პასუხს „საერთოდ არ ვენდობი“, ხოლო კოდი „10“ შეესაბამება პასუხს „სრულად ვენდობი“. თუ რომელიმე დაწესებულების ან პროფესიული ჯგუფის შესახებ არ გსმენიათ, გთხოვთ, მითხრათ, რომ არ გსმენიათ მის შესახებ. რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • 2
 • 3
 • 4
 • სრულად ვენდობი
 • არ მსმენია ამ დაწესებულების / პროფესიული ჯგუფის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

TRUNGO: რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციებს?

შეკითხვის ტექსტი: ახლა დაგისახელებთ რამდენიმე დაწესებულებას და პროფესიულ ჯგუფს. გთხოვთ, შეაფასოთ თქვენი ნდობა ყოველი მათგანის მიმართ ამ ბარათის მეშვეობით, სადაც კოდი ‘1’ შეესაბამება პასუხს „საერთოდ არ ვენდობი“, ხოლო კოდი „10“ შეესაბამება პასუხს „სრულად ვენდობი“. თუ რომელიმე დაწესებულების ან პროფესიული ჯგუფის შესახებ არ გსმენიათ, გთხოვთ, მითხრათ, რომ არ გსმენიათ მის შესახებ. რამდენად ენდობით ან არ ენდობით საქართველოს არასამთავრობო ორგანიზაციებს?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვენდობი
 • 2
 • 3
 • 4
 • სრულად ვენდობი
 • არ მსმენია ამ დაწესებულების / პროფესიული ჯგუფის შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

COURTWRK: როგორ მუშაობს ამჟამად საქართველოს სასამართლო სისტემა?

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, თქვენი აზრით, როგორ მუშაობს ამჟამად საქართველოს სასამართლო სისტემა

პასუხები:
 • ძალიან ცუდად
 • ცუდად
 • საშუალოდ
 • კარგად
 • ძალიან კარგად
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

KNOWPRES: ცოდნა: იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე საქართველოს პრეზიდენტია

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, შეესაბამება თუ არა შემდეგი დებულება სიმართლეს: იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე საქართველოს პრეზიდენტია

პასუხები:
 • შეესაბამება სიმართლეს
 • არ შეესაბამება სიმართლეს
 • არ ვიცი რა არის იუსტიციის უმაღლესი საბჭო
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

KNOWPRIM: ცოდნა: საქართველოს პრემიერმინისტრს უფლება აქვს დაითხოვოს უზენაესი სასამართლო

შეკითხვის ტექსტი: კანონის თანახმად, აქვს თუ არა საქართველოს პრემიერმინისტრს უფლება, რომ დაითხოვოს უზენაესი სასამართლო?

პასუხები:
 • აქვს ამის უფლება
 • არ აქვს ამის უფლება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

KNOWHOSC: ცოდნა: ვინ ნიშნავს საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეს?

შეკითხვის ტექსტი: კანონის თანახმად, ვინ ნიშნავს საქართველოს უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარეს?

პასუხები:
 • პრემიერმინისტრი
 • პრეზიდენტი
 • იუსტიციის მინისტრი
 • იუსტიციის უმაღლესი საბჭო
 • პარლამენტი
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

KNOWHOCC: ცოდნა: ვინ ნიშნავს საქალაქო/რაიონული სასამართლოების მოსამართლეებს?

შეკითხვის ტექსტი: კანონის თანახმად, ვინ ნიშნავს საქალაქო/რაიონული სასამართლოების მოსამართლეებს?

პასუხები:
 • პრემიერმინისტრი
 • პრეზიდენტი
 • იუსტიციის მინისტრი
 • იუსტიციის უმაღლესი საბჭო
 • უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარე
 • პარლამენტი
 • სხვა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

APPJGLEG: საქალაქო/რაიონული სასამართლოს მოსამართლეების დანიშვნისას ითვალისწინებენ - კანონმდებლობის ცოდნას

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან ძირითადად რას ითვალისწინებენ საქალაქო/რაიონული სასამართლოს მოსამართლეების დანიშვნისას? - კანონმდებლობის ცოდნას

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

APPJGHON: საქალაქო/რაიონული სასამართლოს მოსამართლეების დანიშვნისას ითვალისწინებენ - პატიოსნებას

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან ძირითადად რას ითვალისწინებენ საქალაქო/რაიონული სასამართლოს მოსამართლეების დანიშვნისას? - პატიოსნებას

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

APPJGEXP: საქალაქო/რაიონული სასამართლოს მოსამართლეების დანიშვნისას ითვალისწინებენ - შესაბამის გამოცდილებას

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან ძირითადად რას ითვალისწინებენ საქალაქო/რაიონული სასამართლოს მოსამართლეების დანიშვნისას? - შესაბამის გამოცდილებას

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

APPJGMST: საქალაქო/რაიონული სასამართლოს მოსამართლეების დანიშვნისას ითვალისწინებენ - სტაბილურ ფსიქიკას

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან ძირითადად რას ითვალისწინებენ საქალაქო/რაიონული სასამართლოს მოსამართლეების დანიშვნისას? - სტაბილურ ფსიქიკას

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

APPJGCON: საქალაქო/რაიონული სასამართლოს მოსამართლეების დანიშვნისას ითვალისწინებენ - სასარგებლო კავშირებს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან ძირითადად რას ითვალისწინებენ საქალაქო/რაიონული სასამართლოს მოსამართლეების დანიშვნისას? - სასარგებლო კავშირებს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

APPJGPOL: საქალაქო/რაიონული სასამართლოს მოსამართლეების დანიშვნისას ითვალისწინებენ - სასარგებლო კავშირებს პოლიტიკურ წრეებთან

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან ძირითადად რას ითვალისწინებენ საქალაქო/რაიონული სასამართლოს მოსამართლეების დანიშვნისას? - სასარგებლო კავშირებს პოლიტიკურ წრეებთან

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

APPJGOTH: საქალაქო/რაიონული სასამართლოს მოსამართლეების დანიშვნისას ითვალისწინებენ - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ამ ბარათზე ჩამოთვლილთაგან ძირითადად რას ითვალისწინებენ საქალაქო/რაიონული სასამართლოს მოსამართლეების დანიშვნისას? - სხვა

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

OPCLINT: მოსამართლეობის კანდიდატებთან გასაუბრება ღია სხდომაზე უნდა ტარდებოდეს თუ დახურულ სხდომაზე?

შეკითხვის ტექსტი: დღეს მოსამართლეობის კანდიდატებთან გასაუბრება, მათი პერსონალური მონაცემების დაცვის მოტივით, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დახურულ სხდომაზე ტარდება. თუმცა, გასაუბრებას შეიძლება, დაესწრონ გარეშე პირები, თუკი კანდიდატი ამის შესახებ თანხმობას გამოხატავს. თქვენი აზრით, მოსამართლეობის კანდიდატებთან გასაუბრება ღია სხდომაზე უნდა ტარდებოდეს თუ დახურულ სხდომაზე?

პასუხები:
 • ღია სხდომაზე
 • დახურულ სხდომაზე
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LFJGIND: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით: მოსამართლეები, რომლებიც უვადოდ არიან დანიშნულები, უფრო დამოუკიდებლები იქნებიან

შეკითხვის ტექსტი: სასამართლო სისტემაში მიმდინარე რეფორმის ნაწილია საქალაქო/რაიონული სასამართლოების მოსამართლეთა უვადოდ დანიშვნა, რომლის მიზანიც მოსამართლის დამოუკიდებლობის მყარი გარანტიების შექმნაა. ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით, რომ მოსამართლეები, რომლებიც უვადოდ არიან დანიშნულები, უფრო დამოუკიდებლები იქნებიან?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • 2
 • 3
 • 4
 • სრულად ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LFJGLESPR: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით: მოსამართლეებს აღარ შეეშინდებათ თანამდებობის დაკარგვის, ამიტომ მათზე ზეწოლის განხორციელება ნაკლებად შესაძლებელი იქნება

შეკითხვის ტექსტი: სასამართლო სისტემაში მიმდინარე რეფორმის ნაწილია საქალაქო/რაიონული სასამართლოების მოსამართლეთა უვადოდ დანიშვნა, რომლის მიზანიც მოსამართლის დამოუკიდებლობის მყარი გარანტიების შექმნაა. ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით, რომ მოსამართლეებს აღარ შეეშინდებათ თანამდებობის დაკარგვის, ამიტომ მათზე ზეწოლის განხორციელება ნაკლებად შესაძლებელი იქნება?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • 2
 • 3
 • 4
 • სრულად ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LFJGWRBET: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით: მოსამართლეები, რომლებიც უვადოდ არიან დანიშნულები, უფრო ხარისხიანად იმუშავებენ

შეკითხვის ტექსტი: სასამართლო სისტემაში მიმდინარე რეფორმის ნაწილია საქალაქო/რაიონული სასამართლოების მოსამართლეთა უვადოდ დანიშვნა, რომლის მიზანიც მოსამართლის დამოუკიდებლობის მყარი გარანტიების შექმნაა. ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით, რომ მოსამართლეები, რომლებიც უვადოდ არიან დანიშნულები, უფრო ხარისხიანად იმუშავებენ?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • 2
 • 3
 • 4
 • სრულად ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LFJGCORR: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით: მოსამართლეები, რომლებიც უვადოდ არიან დანიშნულები, კორუმპირებულები იქნებიან

შეკითხვის ტექსტი: სასამართლო სისტემაში მიმდინარე რეფორმის ნაწილია საქალაქო/რაიონული სასამართლოების მოსამართლეთა უვადოდ დანიშვნა, რომლის მიზანიც მოსამართლის დამოუკიდებლობის მყარი გარანტიების შექმნაა. ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით, რომ მოსამართლეები, რომლებიც უვადოდ არიან დანიშნულები, კორუმპირებულები იქნებიან?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • 2
 • 3
 • 4
 • სრულად ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LFJGBIAS: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით: მოსამართლეთა უვადოდ დანიშვნის შედეგი ის იქნება, რომ მიკერძოებული მოსამართლეები საპენსიო ასაკამდე იმუშავებენ სასამართლოში

შეკითხვის ტექსტი: სასამართლო სისტემაში მიმდინარე რეფორმის ნაწილია საქალაქო/რაიონული სასამართლოების მოსამართლეთა უვადოდ დანიშვნა, რომლის მიზანიც მოსამართლის დამოუკიდებლობის მყარი გარანტიების შექმნაა. ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით, რომ მოსამართლეთა უვადოდ დანიშვნის შედეგი ის იქნება, რომ მიკერძოებული მოსამართლეები საპენსიო ასაკამდე იმუშავებენ სასამართლოში?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • 2
 • 3
 • 4
 • სრულად ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

LFJGNEWC: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით: მოსამართლეთა უვადოდ დანიშვნის შედეგი ის იქნება, რომ ახალ კანდიდატებს ნაკლები შანსი ექნებათ, გახდნენ მოსამართლეები

შეკითხვის ტექსტი: სასამართლო სისტემაში მიმდინარე რეფორმის ნაწილია საქალაქო/რაიონული სასამართლოების მოსამართლეთა უვადოდ დანიშვნა, რომლის მიზანიც მოსამართლის დამოუკიდებლობის მყარი გარანტიების შექმნაა. ამ ბარათის მეშვეობით გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით, რომ მოსამართლეთა უვადოდ დანიშვნის შედეგი ის იქნება, რომ ახალ კანდიდატებს ნაკლები შანსი ექნებათ, გახდნენ მოსამართლეები?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • 2
 • 3
 • 4
 • სრულად ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HRHCOJ: გსმენიათ თუ არა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შესახებ?

შეკითხვის ტექსტი: გსმენიათ თუ არა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს შესახებ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • უარი პასუხზე

HCOJMMED: იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომები ღია უნდა იყოს თუ დახურული მედიისთვის?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომები ღია უნდა იყოს თუ დახურული მედიისთვის?

პასუხები:
 • ღია
 • დახურული
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HCOJMANY: იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომები ღია უნდა იყოს თუ დახურული ნებისმიერი ადამიანისთვის?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს სხდომები ღია უნდა იყოს თუ დახურული ნებისმიერი ადამიანისთვის, ვისაც სხდომაზე დასწრება სურს?

პასუხები:
 • ღია
 • დახურული
 • არ ვიცი

HRELSYST: გსმენიათ თუ არა სასამართლოში საქმეთა განაწილების ახალი ელექტრონული სისტემის შესახებ?

შეკითხვის ტექსტი: გსმენიათ თუ არა სასამართლოში საქმეთა განაწილების ახალი ელექტრონული სისტემის შესახებ? საქმეთა განაწილებაში იგულისხმება ის, თუ სასამართლოში შემოსული რომელი საქმე რომელ მოსამართლეს გადაეცემა განსახილველად.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • უარი პასუხზე

ELSYSTGL: რა მიზანს ემსახურება სასამართლოში საქმეთა განაწილების ელექტრონული სისტემა?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი ინფორმაციით, პირველ რიგში რა მიზანს ემსახურება სასამართლოში საქმეთა განაწილების ელექტრონული სისტემის დანერგვა?

პასუხები:
 • სასამართლოში საქმეების სწრაფ განაწილებას
 • საქმეების ობიექტურ/მიუკერძოებელ განაწილებას
 • ადამიანური რესურსის დაზოგვას სასამართლოში
 • სხვა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

KNOWINSP: იცით თუ არა, რომ სასამართლო სისტემაში შეიქმნა დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახური?

შეკითხვის ტექსტი: იცით თუ არა, რომ სასამართლო სისტემაში შეიქმნა დამოუკიდებელი ინსპექტორის სამსახური?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • უარი პასუხზე

INSPCGL: რა არის დამოუკიდებელი ინსპექტორის მთავარი ფუნქცია?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი ინფორმაციით, რა არის დამოუკიდებელი ინსპექტორის მთავარი ფუნქცია?

პასუხები:
 • იმის კონტროლი, თუ ვინ ესწრება სასამართლო სხდომას
 • მოსამართლეთა წინააღმდეგ შემოსული დისციპლინური საჩივრების წინასწარი შესწავლა
 • მედიასთან კომუნიკაცია სასამართლოსთან დაკავშირებულ საკითხებზე
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

JURYRES: ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს შემოღების შედეგი

შეკითხვის ტექსტი: 2010 წლიდან საქართველოში შემოიღეს ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო. თქვენი აზრით, რა შედეგი აქვს ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს შემოღებას საქართველოში?

პასუხები:
 • ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო ხელს უწყობს უფრო სამართლიანი განაჩენების გამოტანას
 • ნაფიც მსაჯულთა სასამართლო ვერ უწყობს ხელს უფრო სამართლიანი განაჩენების გამოტანას
 • ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს შემოღებით არაფერი იცვლება
 • არაფერი მსმენია ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს შესახებ
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EQUAL: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით: საქართველოში ყველა ადამიანი თანასწორია კანონის წინაშე

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით აზრს: „საქართველოში ყველა ადამიანი თანასწორია კანონის წინაშე“. გთხოვთ, შეაფასოთ 10-ბალიან სკალაზე, სადაც ‘1’ ნიშნავს ‘საერთოდ არ ვეთანხმები’ და ’10’ ნიშნავს ‘სრულად ვეთანხმები’.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • 2
 • 3
 • 4
 • სრულად ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CRTWRS: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით: პრობლემის სასამართლომდე მიტანა მხოლოდ გაართულებს საქმეს

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით აზრს: „პრობლემის სასამართლომდე მიტანა მხოლოდ გაართულებს საქმეს“.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • 2
 • 3
 • 4
 • სრულად ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

JUDGPRO: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით: მოსამართლეები საქართველოში პროფესიონალები არიან

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით აზრს, რომ, ზოგადად, მოსამართლეები საქართველოში პროფესიონალები არიან? გთხოვთ, გამოიყენეთ ეს ბარათი, სადაც კოდი ‘1’ შეესაბამება პასუხს „საერთოდ არ ვეთანხმები“, ხოლო კოდი ‘10’ შეესაბამება პასუხს „სრულად ვეთანხმები“.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • 2
 • 3
 • 4
 • სრულად ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

JUDGFAIR: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით: მოსამართლეები საქართველოში სამართლიანები არიან

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით აზრს, რომ, ძირითადად, მოსამართლეები საქართველოში სამართლიანები არიან? გთხოვთ, გამოიყენოთ იგივე ბარათი.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • 2
 • 3
 • 4
 • სრულად ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

JUDGIND: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით: მოსამართლეები საქართველოში დამოუკიდებლები არიან

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით აზრს, რომ, ძირითადად, მოსამართლეები საქართველოში დამოუკიდებლები არიან?

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • 2
 • 3
 • 4
 • სრულად ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

JUDGDEP: ვისზე არიან დამოკიდებულები მოსამართლეები საქართველოში ?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ყველაზე მეტად ვისზე არიან დამოკიდებულები მოსამართლეები საქართველოში?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებიც არ დაეთანხმნენ დებულებას, რომ ძირითადად, მოსამართლეები საქართველოში დამოუკიდებლები არიან

პასუხები:
 • იუსტიციის უმაღლეს საბჭოზე
 • პარლამენტის წევრებზე
 • სასამართლოს თავმჯდომარეებზე
 • პროკურორებზე
 • შინაგან საქმეთა სამინისტროზე / მინისტრზე
 • იუსტიციის სამინისტროზე / მინისტრზე
 • მთავრობაზე/მმართველ პარტიაზე
 • პრეზიდენტზე
 • პრემიერმინისტრზე
 • უზენაეს სასამართლოზე
 • მსხვილ ბიზნესზე
 • ბიძინა ივანიშვილზე
 • სხვა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

BRIBE: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით: მოსამართლეები საქართველოში ქრთამს იღებენ

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ, მითხრათ რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით აზრს, რომ მოსამართლეები საქართველოში ქრთამს იღებენ?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • 2
 • 3
 • 4
 • სრულად ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

BRIBEEXP: გსმენიათ თუ არა მოსამართლის მიერ ქრთამის აღების კონკრეტული ფაქტის შესახებ?

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 5 წლის განმავლობაში გსმენიათ თუ არა მოსამართლის მიერ ქრთამის აღების კონკრეტული ფაქტის შესახებ?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GUILTFR: რამდენად ხშირად რჩება დამნაშავე დაუსჯელი?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად ხშირად რჩება დამნაშავე დაუსჯელი მოსამართლის მიერ დაშვებული შეცდომის შედეგად? გთხოვთ, გამოიყენოთ ეს ბარათი, სადაც კოდი ‘1’ შეესაბამება პასუხს „არასოდეს“, ხოლო კოდი ‘10’ შეესაბამება პასუხს „ყოველთვის“.

პასუხები:
 • არასოდეს
 • 2
 • 3
 • 4
 • ყოველთვის
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

INNOPR: რამდენად ხშირად ისჯება უდანაშაულო ადამიანი?

შეკითხვის ტექსტი: იგივე ბარათის მეშვეობით, გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ხშირად ისჯება უდანაშაულო ადამიანი მოსამართლის მიერ დაშვებული შეცდომის შედეგად?

პასუხები:
 • არასოდეს
 • 2
 • 3
 • 4
 • ყოველთვის
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

COURTCH: თქვენი აზრით, ბოლო 5 წლის განმავლობაში, სასამართლო სისტემა საქართველოში გაუმჯობესდა, იგივე დარჩა თუ გაუარესდა?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, 2012 წლის არჩევნების შემდეგ, სასამართლო სისტემა საქართველოში გაუმჯობესდა, იგივე დარჩა თუ გაუარესდა?

პასუხები:
 • გაუმჯობესდა
 • იგივე დარჩა
 • გაუარესდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

IMPFAIR: რაში ხედავთ გაუმჯობესებას? - სასამართლო სისტემა სამართლიანია

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რაში ხედავთ გაუმჯობესებას? - სასამართლო სისტემა სამართლიანია

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი
კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ სასამართლო სისტემა გაუმჯობესდა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

IMPTRAN: რაში ხედავთ გაუმჯობესებას? - სასამართლო სისტემა გამჭვირვალეა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რაში ხედავთ გაუმჯობესებას? - სასამართლო სისტემა გამჭვირვალეა

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი
კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ სასამართლო სისტემა გაუმჯობესდა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

IMPEQUA: რაში ხედავთ გაუმჯობესებას? - სასამართლო სისტემა ყველა მოქალაქეს თანაბრად ექცევა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რაში ხედავთ გაუმჯობესებას? - სასამართლო სისტემა ყველა მოქალაქეს თანაბრად ექცევა

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი
კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ სასამართლო სისტემა გაუმჯობესდა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

IMPIND: რაში ხედავთ გაუმჯობესებას? - სასამართლო სისტემა დამოუკიდებელია

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რაში ხედავთ გაუმჯობესებას? - სასამართლო სისტემა დამოუკიდებელია

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი
კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ სასამართლო სისტემა გაუმჯობესდა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

IMPOTH: რაში ხედავთ გაუმჯობესებას? - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რაში ხედავთ გაუმჯობესებას? - სხვა

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი
კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ სასამართლო სისტემა გაუმჯობესდა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

WRSPOL: რაში ხედავთ გაუარესებას? - სასამართლო სისტემა პოლიტიზირებულია

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რაში ხედავთ გაუარესებას? - სასამართლო სისტემა პოლიტიზირებულია

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი
კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ სასამართლო სისტემა გაუარესდა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WRSUNFA: რაში ხედავთ გაუარესებას? - სასამართლო სისტემა უსამართლოა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რაში ხედავთ გაუარესებას? - სასამართლო სისტემა უსამართლოა

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი
კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ სასამართლო სისტემა გაუარესდა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WRSCORR: რაში ხედავთ გაუარესებას? - სასამართლო სისტემა კორუმპირებულია

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რაში ხედავთ გაუარესებას? - სასამართლო სისტემა კორუმპირებულია

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი
კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ სასამართლო სისტემა გაუარესდა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WRSUNEQ: რაში ხედავთ გაუარესებას? - სასამართლო სისტემა ყველა მოქალაქეს თანაბრად არ ექცევა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რაში ხედავთ გაუარესებას? - სასამართლო სისტემა ყველა მოქალაქეს თანაბრად არ ექცევა

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი
კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ სასამართლო სისტემა გაუარესდა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WRSINCOM: რაში ხედავთ გაუარესებას? - სასამართლო სისტემა არაკომპეტენტურია

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რაში ხედავთ გაუარესებას? - სასამართლო სისტემა არაკომპეტენტურია

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი
კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ სასამართლო სისტემა გაუარესდა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WRSGOV: რაში ხედავთ გაუარესებას? - სასამართლო სისტემას გავლენიანი ჯგუფები მართავენ

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რაში ხედავთ გაუარესებას? - სასამართლო სისტემას გავლენიანი ჯგუფები მართავენ

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი
კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ სასამართლო სისტემა გაუარესდა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

WRSOTH: რაში ხედავთ გაუარესებას? - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, რაში ხედავთ გაუარესებას? - სხვა

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი
კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ სასამართლო სისტემა გაუარესდა

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RESPINST: რომელი უწყების როლს გამოყოფდით 2012 წლის შემდეგ სასამართლო სისტემაში მომხდარ ცვლილებებთან დაკავშირებით?

შეკითხვის ტექსტი: პირველ რიგში რომელი უწყების როლს გამოყოფდით 2012 წლის შემდეგ სასამართლო სისტემაში მომხდარ ცვლილებებთან დაკავშირებით?

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ სასამართლო სისტემა გაუმჯობესდა ან გაუარესდა

პასუხები:
 • პრემიერმინისტრი
 • პრეზიდენტი
 • იუსტიციის სამინისტრო / მინისტრი
 • იუსტიციის უმაღლესი საბჭო
 • პარლამენტი
 • სასამართლოები/მოსამართლეები
 • სხვა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

GOVINT: რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით აზრს, რომ დღეს მოსამართლეები საქართველოში ამჟამინდელი ხელისუფლების ინტერესებს ემსახურებიან?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით აზრს, რომ დღეს მოსამართლეები საქართველოში ამჟამინდელი ხელისუფლების ინტერესებს ემსახურებიან? გთხოვთ, შეაფასოთ 10-ბალიან სკალაზე, სადაც ‘1’ ნიშნავს ‘საერთოდ არ ვეთანხმები’ და ’10’ ნიშნავს ‘სრულად ვეთანხმები’.

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • 2
 • 3
 • 4
 • სრულად ვეთანხმები
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

PRGOVINT: რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით აზრს, რომ 2012 წლამდე მოსამართლეები საქართველოში მაშინდელი ხელისუფლების ინტერესებს ემსახურებოდნენ?

შეკითხვის ტექსტი: და რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით აზრს, რომ 2012 წლამდე მოსამართლეები საქართველოში მაშინდელი ხელისუფლების ინტერესებს ემსახურებოდნენ?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • 2
 • 3
 • 4
 • სრულად ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RICHPOOR: მდიდარი vs. ღარიბი - უდანაშაულოდ ცნობის შანსი

შეკითხვის ტექსტი: წარმოიდგინეთ, რომ ორ ადამიანს - ერთი მათგანი მდიდარია, ხოლო მეორე ღარიბი - ბრალი ედება ერთნაირ დანაშაულში, რომელიც მათ არ ჩაუდენიათ. ამ ბარათზე მოყვანილი პასუხებიდან, რომელი შეესაბამება თქვენს აზრს?

შენიშვნა: საუბარია ორი სხვადასხვა სასამართლო პროცესის შესახებ, მაგრამ ამ ადამიანებისადმი წაყენებული ბრალდება მსგავსია.

პასუხები:
 • უფრო მოსალოდნელია, რომ მდიდარი იქნება მიჩნეული დამნაშავედ
 • უფრო მოსალოდნელია, რომ ღარიბი იქნება მიჩნეული დამნაშავედ
 • ორივეს ერთნაირი შანსი აქვს როგორც გამართლების, ასევე დამნაშავედ ცნობის
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GEONON: ქართველი vs. არაქართველი - უდანაშაულოდ ცნობის შანსი

შეკითხვის ტექსტი: ახლა წარმოიდგინეთ, რომ ორ ადამიანს - ერთი მათგანი ქართველია, ხოლო მეორე საქართველოში მცხოვრები ეთნიკური უმცირესობის წარმომადგენელი - ბრალი ედება ერთნაირ დანაშაულში, რომელიც მათ არ ჩაუდენიათ. ამ ბარათზე მოყვანილი პასუხებიდან, რომელი შეესაბამება თქვენს აზრს?

შენიშვნა: საუბარია ორი სხვადასხვა სასამართლო პროცესის შესახებ, მაგრამ ამ ადამიანებისადმი წაყენებული ბრალდება მსგავსია.

პასუხები:
 • უფრო მოსალოდნელია, რომ ქართველი იქნება მიჩნეული დამნაშავედ
 • უფრო მოსალოდნელია, რომ არაქართველი იქნება მიჩნეული დამნაშავედ
 • ორივეს ერთნაირი შანსი აქვს როგორც გამართლების, ასევე დამნაშავედ ცნობის
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

ORTHNON: მართლმადიდებელი vs. სხვა რელიგიის წარმომადგენელი

შეკითხვის ტექსტი: ახლა წარმოიდგინეთ, რომ ორ ადამიანს - ერთი მათგანი მართლმადიდებელია, ხოლო მეორე საქართველოში მცხოვრები სხვა რელიგიის წარმომადგენელი - ბრალი ედება ერთნაირ დანაშაულში, რომელიც მათ არ ჩაუდენიათ. ამ ბარათზე მოყვანილი პასუხებიდან, რომელი შეესაბამება თქვენს აზრს?

შენიშვნა: საუბარია ორი სხვადასხვა სასამართლო პროცესის შესახებ, მაგრამ ამ ადამიანებისადმი წაყენებული ბრალდება მსგავსია.

პასუხები:
 • უფრო მოსალოდნელია, რომ მართლმადიდებელი იქნება მიჩნეული დამნაშავედ
 • უფრო მოსალოდნელია, რომ სხვა რელიგიის წარმომადგენელი იქნება მიჩნეული დამნაშავედ
 • ორივეს ერთნაირი შანსი აქვს როგორც გამართლების, ასევე დამნაშავედ ცნობის
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HETERONON: ჰეტეროსექსული vs. სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენელი

შეკითხვის ტექსტი: ახლა წარმოიდგინეთ, რომ ორ ადამიანს - ერთი მათგანი ტრადიციული სექსუალური ორიენტაციისაა (მოსწონს საპირისპირო სქესი), ხოლო მეორე საქართველოში მცხოვრები სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენელი (მოსწონს იგივე სქესი) - ბრალი ედება ერთნაირ დანაშაულში, რომელიც მათ არ ჩაუდენიათ. ამ ბარათზე მოყვანილი პასუხებიდან, რომელი შეესაბამება თქვენს აზრს?

შენიშვნა: საუბარია ორი სხვადასხვა სასამართლო პროცესის შესახებ, მაგრამ ამ ადამიანებისადმი წაყენებული ბრალდება მსგავსია.

პასუხები:
 • უფრო მოსალოდნელია, რომ ტრადიციული სექსუალური ორიენტაციის წარმომადგენელი იქნება მიჩნეული დამნაშავედ
 • უფრო მოსალოდნელია, რომ სექსუალური უმცირესობის წარმომადგენელი იქნება მიჩნეული დამნაშავედ
 • ორივეს ერთნაირი შანსი აქვს როგორც გამართლების, ასევე დამნაშავედ ცნობის
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

POLITCIRC: პოლიტიკურ წრეებში ახლობლის მყოლი vs. არმყოლი

შეკითხვის ტექსტი: და ბოლოს, წარმოიდგინეთ, რომ ორ ადამიანს - ერთი მათგანს პოლიტიკურ წრეებში ახლობლები ჰყავს, ხოლო მეორეს - არ ჰყავს, ბრალი ედება ერთნაირ დანაშაულში, რომელიც მათ არ ჩაუდენიათ. ამ ბარათზე მოყვანილი პასუხებიდან, რომელი შეესაბამება თქვენს აზრს?

შენიშვნა: საუბარია ორი სხვადასხვა სასამართლო პროცესის შესახებ, მაგრამ ამ ადამიანებისადმი წაყენებული ბრალდება მსგავსია.

პასუხები:
 • უფრო მოსალოდნელია, რომ პოლიტიკურ წრეებში ახლობლების მყოლი ადამიანი იქნება მიჩნეული დამნაშავედ
 • უფრო მოსალოდნელია, რომ პოლიტიკურ წრეებში ახლობლების არ მყოლი ადამიანი იქნება მიჩნეული დამნაშავედ
 • ორივეს ერთნაირი შანსი აქვს როგორც გამართლების, ასევე დამნაშავედ ცნობის
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FAVBUSN: როდესაც ადამიანი უჩივის კერძო ბიზნესს, მოსამართლე მიიღებს გადაწყვეტილებას კერძო ბიზნესის სასარგებლოდ

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით აზრს: „როდესაც ადამიანი უჩივის კერძო ბიზნესს, მოსამართლე მიიღებს გადაწყვეტილებას კერძო ბიზნესის სასარგებლოდ“? გთხოვთ, გამოიყენეთ ეს ბარათი, სადაც კოდი ‘1’ შეესაბამება პასუხს „საერთოდ არ ვეთანხმები“, ხოლო კოდი ‘10’ შეესაბამება პასუხს „სრულად ვეთანხმები“.

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • 2
 • 3
 • 4
 • სრულად ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FAVSTAT: როდესაც ადამიანი უჩივის სახელმწიფო დაწესებულებას, მოსამართლე მიიღებს გადაწყვეტილებას სახელმწიფო დაწესებულების სასარგებლოდ

შეკითხვის ტექსტი: და რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით აზრს: „როდესაც ადამიანი უჩივის სახელმწიფო დაწესებულებას, მოსამართლე მიიღებს გადაწყვეტილებას სახელმწიფო დაწესებულების სასარგებლოდ“? გთხოვთ, გამოიყენეთ იგივე ბარათი.

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • 2
 • 3
 • 4
 • სრულად ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FAVNEIGH: როდესაც ადამიანი უჩივის მეზობელს მიწის ნაკვეთის გამო, მოსამართლე მიიღებს გადაწყვეტილებას მომჩივანის სასარგებლოდ“?

შეკითხვის ტექსტი: იგივე ბარათის გამოყენებით გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით აზრს: „როდესაც ადამიანი უჩივის მეზობელს მიწის ნაკვეთის გამო, მოსამართლე მიიღებს გადაწყვეტილებას მომჩივანის სასარგებლოდ“?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • საერთოდ არ ვეთანხმები
 • 2
 • 3
 • 4
 • სრულად ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CITIPOLI: მოქალაქე vs. პოლიცია

შეკითხვის ტექსტი: წარმოიდგინეთ, რომ მოქალაქე პოლიციას ნარკოტიკის უკანონო ჩადებაში ადანაშაულებს და თავს უდანაშაულოდ მიიჩნევს. ამ ბარათის გამოყენებით, სადაც 1 ნიშნავს „საერთოდ არ იქნება სამართლიანი“ და 10 ნიშნავს „სრულიად სამართლიანი იქნება“, თქვენი აზრით, რამდენად სამართლიანი იქნება მოსამართლე ასეთი საქმის გადაწყვეტისას?

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე.

პასუხები:
 • სერთოდ არ იქნება სამართლიანი
 • 2
 • 3
 • 4
 • სრულიად სამართლიანი იქნება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

FRDGRG: სასამართლოს სამართლიანი გადაწყვეტილება - გირგვლიანის საქმე

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 5 წლის განმავლობაში სასამართლოს მიერ განხილული რომელი გახმაურებული საქმე გახსენდებათ, რომელზეც, თქვენი აზრით, სასამართლომ სამართლიანი გადაწყვეტილება მიიღო? გირგვლიანის საქმე

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი
რესპონდენტებისთვის კითხვა ღია იყო და ისინი თავად ასახელებდნენ პასუხის ვარიანტებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ მახსენდება მსგავსი საქმე
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

FRDMER: სასამართლოს სამართლიანი გადაწყვეტილება - ვანო მერაბიშვილის საქმე

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 5 წლის განმავლობაში სასამართლოს მიერ განხილული რომელი გახმაურებული საქმე გახსენდებათ, რომელზეც, თქვენი აზრით, სასამართლომ სამართლიანი გადაწყვეტილება მიიღო? ვანო მერაბიშვილის საქმე

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი
რესპონდენტებისთვის კითხვა ღია იყო და ისინი თავად ასახელებდნენ პასუხის ვარიანტებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ მახსენდება მსგავსი საქმე
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

FRDSAAK: სასამართლოს სამართლიანი გადაწყვეტილება - მიხეილ სააკაშვილის საქმე

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 5 წლის განმავლობაში სასამართლოს მიერ განხილული რომელი გახმაურებული საქმე გახსენდებათ, რომელზეც, თქვენი აზრით, სასამართლომ სამართლიანი გადაწყვეტილება მიიღო? მიხეილ სააკაშვილის საქმე

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი
რესპონდენტებისთვის კითხვა ღია იყო და ისინი თავად ასახელებდნენ პასუხის ვარიანტებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ მახსენდება მსგავსი საქმე
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

FRDPAP: სასამართლოს სამართლიანი გადაწყვეტილება - მაგდა პაპიძის საქმე

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 5 წლის განმავლობაში სასამართლოს მიერ განხილული რომელი გახმაურებული საქმე გახსენდებათ, რომელზეც, თქვენი აზრით, სასამართლომ სამართლიანი გადაწყვეტილება მიიღო? მაგდა პაპიძის საქმე

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი
რესპონდენტებისთვის კითხვა ღია იყო და ისინი თავად ასახელებდნენ პასუხის ვარიანტებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ მახსენდება მსგავსი საქმე
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

FRDSAR: სასამართლოს სამართლიანი გადაწყვეტილება - დავით სარალიძის საქმე

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 5 წლის განმავლობაში სასამართლოს მიერ განხილული რომელი გახმაურებული საქმე გახსენდებათ, რომელზეც, თქვენი აზრით, სასამართლომ სამართლიანი გადაწყვეტილება მიიღო? დავით სარალიძის საქმე

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი
რესპონდენტებისთვის კითხვა ღია იყო და ისინი თავად ასახელებდნენ პასუხის ვარიანტებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ მახსენდება მსგავსი საქმე
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

FRDR2: სასამართლოს სამართლიანი გადაწყვეტილება - რუსთვი 2-ის საქმე

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 5 წლის განმავლობაში სასამართლოს მიერ განხილული რომელი გახმაურებული საქმე გახსენდებათ, რომელზეც, თქვენი აზრით, სასამართლომ სამართლიანი გადაწყვეტილება მიიღო? რუსთვი 2-ის საქმე

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი
რესპონდენტებისთვის კითხვა ღია იყო და ისინი თავად ასახელებდნენ პასუხის ვარიანტებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ მახსენდება მსგავსი საქმე
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

FRDSMT: სასამართლოს სამართლიანი გადაწყვეტილება - სმიტების ოჯახის მკვლელობის საქმე

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 5 წლის განმავლობაში სასამართლოს მიერ განხილული რომელი გახმაურებული საქმე გახსენდებათ, რომელზეც, თქვენი აზრით, სასამართლომ სამართლიანი გადაწყვეტილება მიიღო? სმიტების ოჯახის მკვლელობის საქმე / კობაურის საქმე

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი
რესპონდენტებისთვის კითხვა ღია იყო და ისინი თავად ასახელებდნენ პასუხის ვარიანტებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ მახსენდება მსგავსი საქმე
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

FRDTAT: სასამართლოს სამართლიანი გადაწყვეტილება - ტატუნაშვილის საქმე

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 5 წლის განმავლობაში სასამართლოს მიერ განხილული რომელი გახმაურებული საქმე გახსენდებათ, რომელზეც, თქვენი აზრით, სასამართლომ სამართლიანი გადაწყვეტილება მიიღო? ტატუნაშვილის საქმე

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი
რესპონდენტებისთვის კითხვა ღია იყო და ისინი თავად ასახელებდნენ პასუხის ვარიანტებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ მახსენდება მსგავსი საქმე
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

FRDMAML: სასამართლოს სამართლიანი გადაწყვეტილება - მამალაძის საქმე

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 5 წლის განმავლობაში სასამართლოს მიერ განხილული რომელი გახმაურებული საქმე გახსენდებათ, რომელზეც, თქვენი აზრით, სასამართლომ სამართლიანი გადაწყვეტილება მიიღო? მამალაძის საქმე

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი
რესპონდენტებისთვის კითხვა ღია იყო და ისინი თავად ასახელებდნენ პასუხის ვარიანტებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ მახსენდება მსგავსი საქმე
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

FRDMACH: სასამართლოს სამართლიანი გადაწყვეტილება - მაჩალიკაშვილის საქმე

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 5 წლის განმავლობაში სასამართლოს მიერ განხილული რომელი გახმაურებული საქმე გახსენდებათ, რომელზეც, თქვენი აზრით, სასამართლომ სამართლიანი გადაწყვეტილება მიიღო? მაჩალიკაშვილის საქმე

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი
რესპონდენტებისთვის კითხვა ღია იყო და ისინი თავად ასახელებდნენ პასუხის ვარიანტებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ მახსენდება მსგავსი საქმე
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

FRDOTH: სასამართლოს სამართლიანი გადაწყვეტილება - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 5 წლის განმავლობაში სასამართლოს მიერ განხილული რომელი გახმაურებული საქმე გახსენდებათ, რომელზეც, თქვენი აზრით, სასამართლომ სამართლიანი გადაწყვეტილება მიიღო? სხვა

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი
რესპონდენტებისთვის კითხვა ღია იყო და ისინი თავად ასახელებდნენ პასუხის ვარიანტებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ მახსენდება მსგავსი საქმე
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

UFRDGRG: სასამართლოს უსამართლო გადაწყვეტილება - გირგვლიანის საქმე

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 5 წლის განმავლობაში სასამართლოს მიერ განხილული რომელი გახმაურებული საქმე გახსენდებათ, რომელზეც, თქვენი აზრით, სასამართლომ უსამართლო გადაწყვეტილება მიიღო? გირგვლიანის საქმე

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი
რესპონდენტებისთვის კითხვა ღია იყო და ისინი თავად ასახელებდნენ პასუხის ვარიანტებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ მახსენდება მსგავსი საქმე
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

UFRDMER: სასამართლოს უსამართლო გადაწყვეტილება - ვანო მერაბიშვილის საქმე

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 5 წლის განმავლობაში სასამართლოს მიერ განხილული რომელი გახმაურებული საქმე გახსენდებათ, რომელზეც, თქვენი აზრით, სასამართლომ უსამართლო გადაწყვეტილება მიიღო? ვანო მერაბიშვილის საქმე

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი
რესპონდენტებისთვის კითხვა ღია იყო და ისინი თავად ასახელებდნენ პასუხის ვარიანტებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ მახსენდება მსგავსი საქმე
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

UFRDSAAK: სასამართლოს უსამართლო გადაწყვეტილება - მიხეილ სააკაშვილის საქმე

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 5 წლის განმავლობაში სასამართლოს მიერ განხილული რომელი გახმაურებული საქმე გახსენდებათ, რომელზეც, თქვენი აზრით, სასამართლომ უსამართლო გადაწყვეტილება მიიღო? მიხეილ სააკაშვილის საქმე

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი
რესპონდენტებისთვის კითხვა ღია იყო და ისინი თავად ასახელებდნენ პასუხის ვარიანტებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ მახსენდება მსგავსი საქმე
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

UFRDPAP: სასამართლოს უსამართლო გადაწყვეტილება - მაგდა პაპიძის საქმე

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 5 წლის განმავლობაში სასამართლოს მიერ განხილული რომელი გახმაურებული საქმე გახსენდებათ, რომელზეც, თქვენი აზრით, სასამართლომ უსამართლო გადაწყვეტილება მიიღო? მაგდა პაპიძის საქმე

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი
რესპონდენტებისთვის კითხვა ღია იყო და ისინი თავად ასახელებდნენ პასუხის ვარიანტებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ მახსენდება მსგავსი საქმე
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

UFRDSAR: სასამართლოს უსამართლო გადაწყვეტილება - დავით სარალიძის საქმე

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 5 წლის განმავლობაში სასამართლოს მიერ განხილული რომელი გახმაურებული საქმე გახსენდებათ, რომელზეც, თქვენი აზრით, სასამართლომ უსამართლო გადაწყვეტილება მიიღო? დავით სარალიძის საქმე

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი
რესპონდენტებისთვის კითხვა ღია იყო და ისინი თავად ასახელებდნენ პასუხის ვარიანტებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ მახსენდება მსგავსი საქმე
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

UFRDR2: სასამართლოს უსამართლო გადაწყვეტილება - რუსთვი 2-ის საქმე

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 5 წლის განმავლობაში სასამართლოს მიერ განხილული რომელი გახმაურებული საქმე გახსენდებათ, რომელზეც, თქვენი აზრით, სასამართლომ უსამართლო გადაწყვეტილება მიიღო? რუსთვი 2-ის საქმე

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი
რესპონდენტებისთვის კითხვა ღია იყო და ისინი თავად ასახელებდნენ პასუხის ვარიანტებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ მახსენდება მსგავსი საქმე
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

UFRDSMT: სასამართლოს უსამართლო გადაწყვეტილება - სმიტების ოჯახის მკვლელობის საქმე / კობაურის საქმე

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 5 წლის განმავლობაში სასამართლოს მიერ განხილული რომელი გახმაურებული საქმე გახსენდებათ, რომელზეც, თქვენი აზრით, სასამართლომ უსამართლო გადაწყვეტილება მიიღო? სმიტების ოჯახის მკვლელობის საქმე / კობაურის საქმე

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი
რესპონდენტებისთვის კითხვა ღია იყო და ისინი თავად ასახელებდნენ პასუხის ვარიანტებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ მახსენდება მსგავსი საქმე
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

UFRDTAT: სასამართლოს უსამართლო გადაწყვეტილება - ტატუნაშვილის საქმე

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 5 წლის განმავლობაში სასამართლოს მიერ განხილული რომელი გახმაურებული საქმე გახსენდებათ, რომელზეც, თქვენი აზრით, სასამართლომ უსამართლო გადაწყვეტილება მიიღო? ტატუნაშვილის საქმე

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი
რესპონდენტებისთვის კითხვა ღია იყო და ისინი თავად ასახელებდნენ პასუხის ვარიანტებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ მახსენდება მსგავსი საქმე
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

UFRDMAML: სასამართლოს უსამართლო გადაწყვეტილება - მამალაძის საქმე

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 5 წლის განმავლობაში სასამართლოს მიერ განხილული რომელი გახმაურებული საქმე გახსენდებათ, რომელზეც, თქვენი აზრით, სასამართლომ უსამართლო გადაწყვეტილება მიიღო? მამალაძის საქმე

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი
რესპონდენტებისთვის კითხვა ღია იყო და ისინი თავად ასახელებდნენ პასუხის ვარიანტებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ მახსენდება მსგავსი საქმე
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

UFRDMACH: სასამართლოს უსამართლო გადაწყვეტილება - მაჩალიკაშვილის საქმე

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 5 წლის განმავლობაში სასამართლოს მიერ განხილული რომელი გახმაურებული საქმე გახსენდებათ, რომელზეც, თქვენი აზრით, სასამართლომ უსამართლო გადაწყვეტილება მიიღო? მაჩალიკაშვილის საქმე

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი
რესპონდენტებისთვის კითხვა ღია იყო და ისინი თავად ასახელებდნენ პასუხის ვარიანტებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ მახსენდება მსგავსი საქმე
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

UFRDOTH: სასამართლოს უსამართლო გადაწყვეტილება - სხვა

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 5 წლის განმავლობაში სასამართლოს მიერ განხილული რომელი გახმაურებული საქმე გახსენდებათ, რომელზეც, თქვენი აზრით, სასამართლომ უსამართლო გადაწყვეტილება მიიღო? სხვა

შენიშვნა: რესპონდენტს შეეძლო დაესახელებინა პასუხის მაქსიმუმ სამი ვარიანტი
რესპონდენტებისთვის კითხვა ღია იყო და ისინი თავად ასახელებდნენ პასუხის ვარიანტებს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არ მახსენდება მსგავსი საქმე
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

CRTME: სასამართლოსთან შეხება - რესპონდენტი

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 5 წლის განმავლობაში გქონდათ თუ არა თქვენ, თქვენი ოჯახის წევრს, ახლო ნათესავს, ან ახლო მეგობარს რაიმე შეხება სასამართლოსთან? თუ „დიახ“ - ვის? - რესპონდენტს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CRTFAM: სასამართლოსთან შეხება - ოჯახის წევრი

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 5 წლის განმავლობაში გქონდათ თუ არა თქვენ, თქვენი ოჯახის წევრს, ახლო ნათესავს, ან ახლო მეგობარს რაიმე შეხება სასამართლოსთან? თუ „დიახ“ - ვის? - ოჯახის წევრს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CRTREL: სასამართლოსთან შეხება - ახლო ნათესავი

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 5 წლის განმავლობაში გქონდათ თუ არა თქვენ, თქვენი ოჯახის წევრს, ახლო ნათესავს, ან ახლო მეგობარს რაიმე შეხება სასამართლოსთან? თუ „დიახ“ - ვის? - ახლო ნათესავს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CRTFRND: სასამართლოსთან შეხება - ახლო მეგობარი

შეკითხვის ტექსტი: ბოლო 5 წლის განმავლობაში გქონდათ თუ არა თქვენ, თქვენი ოჯახის წევრს, ახლო ნათესავს, ან ახლო მეგობარს რაიმე შეხება სასამართლოსთან? თუ „დიახ“ - ვის? - ახლო მეგობარს

პასუხები:
 • დასახელდა
 • არ დასახელდა
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CRTEXP: სასამართლოსთან შეხება ბოლო 5 წლის განმავლობაში

შეკითხვის ტექსტი: სასამართლოსთან შეხება ბოლო 5 წლის განმავლობაში

შენიშვნა: ცვლადი გამოყვანილია შემდეგი ცვლადებიდან: სასამართლოსთან შეხება - რესპონდენტი, სასამართლოსთან შეხება - ოჯახის წევრი, სასამართლოსთან შეხება - ახლო ნათესავი, სასამართლოსთან შეხება - ახლო მეგობარი. მათ ვინც რომელიმე კითხვაზე უპასუხეს დიახ დაჯგუფდა, როგორც ბოლო 5 წლის მანძილზე სასამართლოსთან შეხების მქონე პირი.

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CASEKIND: უკანასკნელი სასამართლო საქმის შესახებ თუ ვისაუბრებთ, რას ეხებოდა ის?

შეკითხვის ტექსტი: ამ ადამიანის/ადამიანების უკანასკნელი სასამართლო საქმის შესახებ თუ ვისაუბრებთ, რას ეხებოდა ის?

შენიშვნა: კითვა დაესვა მათ, ვინც უპასუხა, რომ მას, მის ოჯახის წევრს, ახლო ნათესავს ან მეგობარს ჰქონია შეხება სასამართლოსთან ბოლო 5 წლის მანძილზე.

პასუხები:
 • დავა კერძო პირთან უძრავ ქონებასთან დაკავშირებით
 • განქორწინებასთან დაკავშირებული დავა
 • დავა სახელმწიფო დაწესებულებასთან (გარდა გადასახადებთან დაკავშირებული დავებისა)
 • გადასახადებთან ან ჯარიმებთან დაკავშირებული დავა
 • ქონების დამტკიცება
 • დავა კერძო დაწესებულებასთან
 • ქურდობა, ყაჩაღობა
 • მკვლელობა
 • ხულიგნობა
 • ნარკოტიკების მოხმარება, შენახვა ან რეალიზაცია
 • ავტო-სატრანსპორტო შემთხვევა (ავარია)
 • ოჯახში ძალადობა
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PROCLENG: სასამართლო პროცესი გაგრძელდა ...

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი შეფასებით, სასამართლო პროცესი გაგრძელდა ...

შენიშვნა: კითვა დაესვა მათ, ვინც უპასუხა, რომ მას, მის ოჯახის წევრს, ახლო ნათესავს ან მეგობარს ჰქონია შეხება სასამართლოსთან ბოლო 5 წლის მანძილზე.

პასუხები:
 • მოსალოდნელზე ნაკლებ ხანს,
 • დაახლოებით იმდენ ხანს, როგორც ელოდით,
 • თუ მოსალოდნელზე მეტ ხანს?
 • არ მიესადაგება - სასამართლო პროცესი ჯერ არ დაწყებულა / არ დამთავრებულა
 • სასამართლო პროცესი ჯერ არ დამთავრებულა, მაგრამ ძალიან დიდხანს გრძელდება
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

VERDFAV: ვის სასარგებლოდ იქნა გამოტანილი სასამართლოს გადაწყვეტილება?

შეკითხვის ტექსტი: ვის სასარგებლოდ იქნა გამოტანილი სასამართლოს გადაწყვეტილება?

შენიშვნა: კითვა დაესვა მათ, ვინც უპასუხა, რომ მას, მის ოჯახის წევრს, ახლო ნათესავს ან მეგობარს ჰქონია შეხება სასამართლოსთან ბოლო 5 წლის მანძილზე.

პასუხები:
 • რესპონდენტის / მისი ახლობლის მხარის სასარგებლოდ
 • მოწინააღმდეგე მხარის სასარგებლოდ
 • მიღწეულ იქნა შეთანხმება საქმეზე (მორიგება ან საპროცესო შეთანხმება)
 • სასამართლოს გადაწყვეტილება არ გამოუტანია (საქმე შეწყდა)
 • სხვა
 • სასამართლო პროცესი ჯერ არ დამთავრებულა
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

VERDFAIR: რამდენად სამართლიანი იყო სასამართლოს გადაწყვეტილება?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად სამართლიანი იყო სასამართლოს გადაწყვეტილება? გთხოვთ, გამოიყენეთ ეს ბარათი, სადაც კოდი ‘1’ შეესაბამება პასუხს „საერთოდ არ იყო სამართლიანი“, ხოლო კოდი ‘10’ შეესაბამება პასუხს „სრულიად სამართლიანი იყო“.

შენიშვნა: პასუხის ვარიანტები გადაიკოდა 10-ბალიანი სკალიდან 5-ბალიან სკალაზე. კითვა დაესვა მათ, ვინც უპასუხა, რომ მას, მის ოჯახის წევრს, ახლო ნათესავს ან მეგობარს ჰქონია შეხება სასამართლოსთან ბოლო 5 წლის მანძილზე.

პასუხები:
 • საერთოდ არ იყო სამართლიანი
 • 2
 • 3
 • 4
 • სრულიად სამართლიანი იყო
 • არ შეესაბამება - სასამართლო პროცესი ჯერ არ დამთვრებულა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RESPEDU: რესპონდენტის განათლება

შეკითხვის ტექსტი: როგორია თქვენს მიერ მიღებული განათლების ყველაზე მაღალი დონე?

პასუხები:
 • დაწყებითი განათლების გარეშე
 • დაწყებითი განათლება
 • არასრული საშუალო განათლება
 • სრული საშუალო განათლება
 • საშუალო ტექნიკური / საშუალო სპეციალური განათლება
 • არასრული უმაღლესი განათლება
 • უმაღლესი განათლება (სპეციალისტის, ბაკალავრის ან მაგისტრის ხარისხი)
 • მეცნიერებათა დოქტორის (ან მასთან გათანაბრებული) ხარისხი

LAWEDU: გაქვთ თუ არა მიღებული იურიდიული განათლება?

შეკითხვის ტექსტი: გაქვთ თუ არა მიღებული იურიდიული განათლება?

პასუხები:
 • დიახ
 • არა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

UNEMPST: რა უფრო შეესაბამება თქვენს მდგომარეობას?

შეკითხვის ტექსტი: ამ ჩამონათვალიდან, რა უფრო შეესაბამება თქვენს მდგომარეობას? გთხოვთ, შეარჩიეთ ის საქმიანობა, რომელიც თქვენთვის ძირითადია.

პასუხები:
 • ვარ პენსიონერი და არ ვმუშაობ
 • ვარ სტუდენტი და არ ვმუშაობ
 • ვარ დიასახლისი და არ ვმუშაობ
 • ვარ უმუშევარი
 • ვმუშაობ სრულ ან ნახევარ განაკვეთზე (მაშინაც კი, როდესაც რესპონდენტი პენსიაზეა / სტუდენტია), სეზონური სამუშაოს ჩათვლით
 • ვარ თვითდასაქმებული (მაშინაც კი, როდესაც რესპონდენტი პენსიაზეა / სტუდენტია), სეზონური სამუშაოს ჩათვლით.
 • ვარ შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირი და მუშაობა არ შემიძლია.
 • სხვა
 • უარი პასუხზე

EMPLSEC: რომელ სექტორში ხართ დასაქმებული?

შეკითხვის ტექსტი: რომელ სექტორში ხართ დასაქმებული?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც უპასუხეს, რომ მუშაობენ სრულ ან ნახევარ განაკვეთზე (მაშინაც კი, როდესაც რესპონდენტი პენსიაზეა / სტუდენტია), სეზონური სამუშაოს ჩათვლით ან არიან თვითდასაქმებული (მაშინაც კი, როდესაც რესპონდენტი პენსიაზეა / სტუდენტია), სეზონური სამუშაოს ჩათვლით

პასუხები:
 • საჯარო სექტორი
 • კერძო სექტორი
 • საერთაშორისო ორგანიზაციაში
 • არასამთავრობო სექტორი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

PERSIN: გასულ თვეში თქვენი პირადი ფულადი შემოსავალი

შეკითხვის ტექსტი: გასულ თვეში თქვენს პირად ფულად შემოსავალზე თუ ვისაუბრებთ, დაქვითვის შემდეგ, ამ ბარათზე მოცემულ რომელ ჯგუფს მიეკუთვნება თქვენი შემოსავალი?

პასუხები:
 • 2000 ლარზე მეტი
 • 1001 – 2000 ლარი
 • 801 – 1000 ლარი
 • 601 – 800 ლარი
 • 401 – 600 ლარი
 • 201 – 400 ლარი
 • 101 – 200 ლარი
 • 100 ლარამდე
 • 0
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

MONYTOT: ოჯახის ყველა წევრის საერთო ფულად შემოსავალი გასულ თვეს

შეკითხვის ტექსტი: ოჯახის შემოსავალი არის ოჯახის ყველა წევრის ფულადი შემოსავლების ჯამი. თქვენი ოჯახის ყველა წევრის გასული თვის საერთო ფულად შემოსავალზე თუ ვისაუბრებთ, დაქვითვის შემდეგ, რომელ ჯგუფს მიეკუთვნება ეს შემოსავალი?

პასუხები:
 • 2000 ლარზე მეტი
 • 1001 – 2000 ლარი
 • 801 – 1000 ლარი
 • 601 – 800 ლარი
 • 401 – 600 ლარი
 • 201 – 400 ლარი
 • 101 – 200 ლარი
 • 100 ლარამდე
 • 0
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

CHILDLAW: წარმოიდგინეთ, რომ თქვენს შვილს სურს, გახდეს იურისტი. მოიწონებდით თუ არა მის არჩევანს?

შეკითხვის ტექსტი: წარმოიდგინეთ, რომ თქვენს შვილს სურს, გახდეს იურისტი. მოიწონებდით თუ არა მის არჩევანს?

შენიშვნა: თუ რესპონდენტის შვილი უკვე იურისტია, რესპონდენტებს ეკითხებოდნენ, მოსწონს თუ არა მისი არჩევანი.

პასუხები:
 • მოვიწონებდი / მომწონს
 • არ მოვიწონებდი / არ მომწონს
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

APPRSN: მთავარი მიზეზი, თუ რატომ მოიწონებდით მის არჩევანს?

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ მითხრათ მთავარი მიზეზი, თუ რატომ მოიწონებდით მის არჩევანს?

შენიშვნა: პროცენტები დათვლილია მათგან, ვინც უპასუხა, რომ მოიწონებდა შვილის არჩევანს, გახდეს იურისტი.

პასუხები:
 • ეს პრესტიჟული პროფესიაა
 • იურისტები ემსახურებიან საზოგადოებას
 • ხალხი პატივს სცემს იურისტებს
 • იურისტებს კარგი ანაზღაურება აქვთ
 • იურისტებს კარგი კავშირები აქვთ გავლენიან ხალხთან
 • იურისტები გავლენას ახდენენ ქვეყნის ცხოვრებაზე
 • იურისტები კეთილ საქმეებს აკეთებენ
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

CHILDPRF: ამ სამი პროფესიიდან, რომელს ისურვებდით თქვენი შვილისთვის?

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, დაფიქრდით: ადვოკატებზე, პროკურორებსა და მოსამართლეებზე. ამ სამი პროფესიიდან, რომელს ისურვებდით თქვენი შვილისთვის?

შენიშვნა: პროცენტები დათვლილია მათგან, ვინც უპასუხა, რომ მოიწონებდა შვილის არჩევანს, გახდეს იურისტი.

პასუხები:
 • ადვოკატი
 • პროკურორი
 • მოსამართლე
 • არა აქვს მნიშვნელობა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

DISPRSN: მითხრათ მთავარი მიზეზი, თუ რატომ არ მოიწონებდით მის არჩევანს?

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ მთავარი მიზეზი, თუ რატომ არ მოიწონებდით მის არჩევანს?

შენიშვნა: პროცენტები დათვლილია მათგან, ვინც უპასუხა, რომ არ მოიწონებდა შვილის არჩევანს, გახდეს იურისტი.

პასუხები:
 • ეს პროფესია არ არის პრესტიჟული
 • იურისტები ხშირად მთავრობის ზეწოლას განიცდიან
 • ხალხი არ სცემს პატივს იურისტებს
 • იურისტებს არა აქვთ კარგი ანაზღაურება
 • იურისტებს რთულ ვითარებაში უწევთ მუშაობა
 • ეს საშიში პროფესიაა
 • გაუჭირდება სამსახურის შოვნა
 • სხვა
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

HHSIZE: შინამეურნეობაში წევრთა რაოდენობა

შეკითხვის ტექსტი: შინამეურნეობაში წევრთა რაოდენობა

პასუხები:
 • ერთი
 • ორი
 • სამი
 • ოთხი
 • ხუთი
 • ექვსი და მეტი

HHASIZE: შინამეურნეობაში სრულწლოვან წევრთა რაოდენობა

შეკითხვის ტექსტი: შინამეურნეობაში სრულწლოვან წევრთა რაოდენობა

პასუხები:
 • ერთი
 • ორი
 • სამი
 • ოთხი
 • ხუთი
 • ექვსი და მეტი

მოიძებნა: 148 შედეგი