სიხშირის განაწილება (%)
საერთოდ არ ვეთანხმები22
უფრო არ ვეთანხმები, ვიდრე ვეთანხმები27
უფრო ვეთანხმები, ვიდრე არ ვეთანხმები27
სრულად ვეთანხმები14
არ ვიცი/უარი პასუხზე10

EUTHREAT: ეთანხმებით/არ ეთანხმებით - ევროკავშირი საფრთხეს უქმნის ქართულ ტრადიციებს.

შეკითხვის ტექსტი: ახლა წაგიკითხავთ რამდენიმე მოსაზრებას ევროკავშირის შესახებ. რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით თითოეულ მოსაზრებას? - ევროკავშირი საფრთხეს უქმნის ქართულ ტრადიციებს.

პასუხები:
  • საერთოდ არ ვეთანხმები
  • უფრო არ ვეთანხმები, ვიდრე ვეთანხმები
  • უფრო ვეთანხმები, ვიდრე არ ვეთანხმები
  • სრულად ვეთანხმები
  • არ ვიცი/უარი პასუხზე

EUTHREAT სხვა მონაცემთა ბაზებში:

ერთი გამოკითხვის მონაცემთა ბაზები
გამოკითხვის რამდენიმე ტალღის/წლის მონაცემთა ბაზები

ევროკავშირის მიმართ დამოკიდებულებისა და ცოდნის შეფასება საქართველოში, 2017

კვლევა სწავლობს საზოგადოებრივ წარმოდგენებს საქართველოს ევროპული ინტეგრაციისკენ მისწრაფების შესახებ, ხალხის მოლოდინსა და საზოგადოების აზრს ევროკავშირის ინსტიტუტებისა და ღირებულებებისა შესახებ, 2017

პასუხების ანალიზი

  • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
  • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

    კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.