სიხშირის განაწილება (%)
საერთოდ უმნიშვნელოა0
უმნიშვნელოა1
ნეიტრალური12
მნიშვნელოვანია56
ძალიან მნიშვნელოვანია30
არ ვიცი/უარი პასუხზე1

RELIMP: რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენი რელიგიური მრწამსი ყოველდღიური გადაწყვეტილებების მიღებაში?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად მნიშვნელოვანია თქვენი რელიგიური მრწამსი ყოველდღიური გადაწყვეტილებების მიღებაში? გთხოვთ, გამოიყენოთ ეს ბარათი.

პასუხები:
  • საერთოდ უმნიშვნელოა
  • უმნიშვნელოა
  • ნეიტრალური
  • მნიშვნელოვანია
  • ძალიან მნიშვნელოვანია
  • არ ვიცი/უარი პასუხზე

RELIMP სხვა მონაცემთა ბაზებში:

ერთი გამოკითხვის მონაცემთა ბაზები
რამდენიმე ქვეყნის მონაცეთა ბაზები
გამოკითხვის რამდენიმე ტალღის/წლის მონაცემთა ბაზები

NDI: საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2014 წლის აპრილი

საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2014 წლის აპრილი

პასუხების ანალიზი