სიხშირის განაწილება (%)
მომწონს7
არ მომწონს16
არ მსმენია54
არ მაქვს ჩამოყალიბებული პოზიცია19
უარი პასუხზე4

LIKENIGO: მოგწონთ თუ არ მოგწონთ? - ნინო გოგუაძე (პარლამენტის წევრი)

შეკითხვის ტექსტი: ახლა წაგიკითხავთ სახელებს და გვარებს და გთხოვთ, გამოთქვათ თქვენი აზრით მოგწონთ თუ არ მოგწონთ? - ნინო გოგუაძე (პარლამენტის წევრი)

პასუხები:
  • მომწონს
  • არ მომწონს
  • არ მსმენია
  • არ მაქვს ჩამოყალიბებული პოზიცია
  • უარი პასუხზე

NDI: საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2015 წლის აპრილი

საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2015 წლის აპრილი

პასუხების ანალიზი

  • აღნიშნული კვლევა დაფინასნებულია შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (Sida) მიერ. ვებსაიტის მეშვეობით განხორციელებული ანალიზის შედეგები არ ასახავს SIDA-ს, შვედეთის მთავრობის ან NDI-ს აზრს. გაითვალისწინეთ, რომ ყველა შესაძლო კროსტაბულაცია არ იძლევა სტატისტიკურად მნიშვნელოვან ინფორმაციას.

  • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
  • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

    კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.