სიხშირის განაწილება (%)
არდასახელდა99
არ ვიცი/უარი პასუხზე1

LIVEFSK: რომელ ქვეყანაში ცხოვრობს თქვენი ოჯახის წევრი? - შვედეთი

შეკითხვის ტექსტი: თუ გყავთ ოჯახის წევრი, რომელიც ამჟამად საზღვარგარეთ ცხოვრობს, რომელ ქვეყანაში? - შვედეთი

შენიშვნა: კითხვა დაესვა იმ რესპოდენტებს, ვისაც ჰყავს საზღვარგარეთ მცხოვრები ოჯახის წევრი

პასუხები:
  • დასახელდა
  • არდასახელდა
  • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NDI: საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2015 წლის აპრილი

საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2015 წლის აპრილი

პასუხების ანალიზი

  • აღნიშნული კვლევა დაფინასნებულია შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (Sida) მიერ. ვებსაიტის მეშვეობით განხორციელებული ანალიზის შედეგები არ ასახავს SIDA-ს, შვედეთის მთავრობის ან NDI-ს აზრს. გაითვალისწინეთ, რომ ყველა შესაძლო კროსტაბულაცია არ იძლევა სტატისტიკურად მნიშვნელოვან ინფორმაციას.

  • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
  • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

    კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.