სიხშირის განაწილება (%)
ძალიან უარყოფითი1
უარყოფითი4
არც დადებითი, არც - უარყოფითი32
დადებითი45
ძალიან დადებითი6
არ ვიცი/უარი პასუხზე12

EUINFGOB: ევროკავშირის გავლენა საქართველოს მომავალზე არის უარყოფითი, თუ დადებითი?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრითევროკავშირის გავლენა საქართველოს მომავალზე არის ძალიან უარყოფითი, უარყოფითი, არც უარყოფითი არც დადებითი, დადებითი, თუ ძალიან დადებითი?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებიც ფიქრობენ, რომ ევროკავშირს მცირე გავლენა მაინც აქვს საქართველოს მომავალზე

პასუხები:
 • ძალიან უარყოფითი
 • უარყოფითი
 • არც დადებითი, არც - უარყოფითი
 • დადებითი
 • ძალიან დადებითი
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NDI: საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2017 წლის აპრილი

საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2017 წლის აპრილი

პასუხების ანალიზი

 • NDI-ის კვლევები ხორციელდება დიდი ბრიტანეთის მთავრობის UK aid-ის ფინანსური ხელშეწყობით და მას ატარებს CRRC საქართველო. ვებსაიტის მეშვეობით განხორციელებული ანალიზის შედეგები არ ასახავს UK Aid-ის, დიდი ბრიტანეთის მთავრობის ან NDI-ს აზრს. გაითვალისწინეთ, რომ ყველა შესაძლო კროსტაბულაცია არ იძლევა სტატისტიკურად მნიშვნელოვან ინფორმაციას.

 • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
 • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

  კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.