კროსტაბულაცია (%)მისაღებიამიუღებელია არ ვიცი/უარი პასუხზე
მომავალ 5 წელიწადში (2017-2022)9532
5 ან 10 წლის შემდეგ (2023-2027)9253
10 წლის შემდეგ (2028 და შემდეგ)8794
არასდროს187111
არ ვიცი/უარი პასუხზე591823

GENATO: მისაღებია თუ არა საქართველოს მთავრობის გაცხადებული მიზანი საქართველო გახდეს ნატოს წევრი?

შეკითხვის ტექსტი: მისაღებია თუ არა საქართველოს მთავრობის გაცხადებული მიზანი საქართველო გახდეს ნატოს წევრი?

შენიშვნა: რესპონდენტების ნახევარს დაესვა კითხვა მისაღებია თუ არა საქართველოს მთავრობის გაცხადებული მიზანი საქართველო გახდეს ევროკავშირის წევრი?, ხოლო მეორე ნახევარს - მისაღებია თუ არა თქვენთვის, რომ საქართველო გახდეს ევროკავშირის წევრი? . ანალიზმა გამოავლინა, რომ ამ ორ ჯგუფს შორის სტატისტიკურად მნიშვნელოვანი განსხვავება არ არსებობს. კითხვის ეს ორი ვერსია გაერთიანდა.

პასუხები:
 • მისაღებია
 • მიუღებელია
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

GENATO სხვა მონაცემთა ბაზებში:

ერთი გამოკითხვის მონაცემთა ბაზები
გამოკითხვის რამდენიმე ტალღის/წლის მონაცემთა ბაზები

NATOFMEM: როგორ ფიქრობთ, როდის გახდება საქართველო ნატო-ს წევრი?

შეკითხვის ტექსტი: როგორ ფიქრობთ, როდის გახდება საქართველო ნატო-ს წევრი?

პასუხები:
 • მომავალ 5 წელიწადში (2017-2022)
 • 5 ან 10 წლის შემდეგ (2023-2027)
 • 10 წლის შემდეგ (2028 და შემდეგ)
 • არასდროს
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NATOFMEM სხვა მონაცემთა ბაზებში:

ერთი გამოკითხვის მონაცემთა ბაზები

NDI: საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2017 წლის აპრილი

საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2017 წლის აპრილი

პასუხების ანალიზი

 • NDI-ის კვლევები ხორციელდება დიდი ბრიტანეთის მთავრობის UK aid-ის ფინანსური ხელშეწყობით და მას ატარებს CRRC საქართველო. ვებსაიტის მეშვეობით განხორციელებული ანალიზის შედეგები არ ასახავს UK Aid-ის, დიდი ბრიტანეთის მთავრობის ან NDI-ს აზრს. გაითვალისწინეთ, რომ ყველა შესაძლო კროსტაბულაცია არ იძლევა სტატისტიკურად მნიშვნელოვან ინფორმაციას.

 • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
 • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

  კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.