სიხშირის განაწილება (%)
დიახ47
არა28
არ ვიცი/უარი პასუხზე25

KEEPMAJ: უნდა შევინარჩუნოთ თუ არა პარლამენტში მაჟორიტარი კანდიდატები?

შეკითხვის ტექსტი: ამჟამად საქართველოს პარლამენტში 150 დეპუტატია. აქედან 77 აირჩევა მოქალაქეების მიერ პოლიტიკური პარტიებისთვის ხმის მიცემით, დანარჩენი 73 კი - ინდივიდუალური მაჟორიტარი კანდიდატისთვის ხმის მიცემით. როგორ ფიქრობთ, უნდა შევინარჩუნოთ თუ არა პარლამენტში მაჟორიტარი კანდიდატები?

პასუხები:
  • დიახ
  • არა
  • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NDI: საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2017 წლის აპრილი

საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2017 წლის აპრილი

პასუხების ანალიზი

  • NDI-ის კვლევები ხორციელდება დიდი ბრიტანეთის მთავრობის UK aid-ის ფინანსური ხელშეწყობით და მას ატარებს CRRC საქართველო. ვებსაიტის მეშვეობით განხორციელებული ანალიზის შედეგები არ ასახავს UK Aid-ის, დიდი ბრიტანეთის მთავრობის ან NDI-ს აზრს. გაითვალისწინეთ, რომ ყველა შესაძლო კროსტაბულაცია არ იძლევა სტატისტიკურად მნიშვნელოვან ინფორმაციას.

  • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
  • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

    კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.