სიხშირის განაწილება (%)
აერთიანებს8
ყოფს81
არ ვიცი/უარი პასუხზე11

UNDEPOL: ქვემოთ ჩამოთვლილი აერთიანებს საზოგადოებას თუ ყოფს მას? პოლიტიკოსები

შეკითხვის ტექსტი: თითოეული ქვემოთ ჩამოთვლილისთვის, გთხოვთ, მითხრათ, ის აერთიანებს საზოგადოებას თუ ყოფს მას? პოლიტიკოსები

პასუხები:
  • აერთიანებს
  • ყოფს
  • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NDI: საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2019 წლის აპრილი

საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2019 წლის აპრილი

პასუხების ანალიზი

  • NDI-ის კვლევები ხორციელდება დიდი ბრიტანეთის მთავრობის UK aid-ის ფინანსური ხელშეწყობით და მას ატარებს CRRC საქართველო. ვებსაიტის მეშვეობით განხორციელებული ანალიზის შედეგები არ ასახავს UK Aid-ის, დიდი ბრიტანეთის მთავრობის ან NDI-ს აზრს. გაითვალისწინეთ, რომ ყველა შესაძლო კროსტაბულაცია არ იძლევა სტატისტიკურად მნიშვნელოვან ინფორმაციას.

  • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
  • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

    კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.