კროსტაბულაცია (%)ვეთანხმებიარ ვეთანხმებიარ ვიცი/უარი პასუხზე
ძალიან ცუდი81190
ცუდი74242
საშუალო65323
კარგი63352
ძალიან კარგი43552
არ ვიცი43057

TUTFINEX: ეთანხმებით თუ არ ეთანხმებით, რომ კერძო მასწავლებელი (რეპეტიტორი) აუცილებელია სკოლის საატესტატო გამოცდების ჩაბარებისთვის?

შეკითხვის ტექსტი: ეთანხმებით თუ არ ეთანხმებით, რომ კერძო მასწავლებელი (რეპეტიტორი) აუცილებელია ...? - სკოლის საატესტატო გამოცდების ჩაბარებისთვის

პასუხები:
 • ვეთანხმები
 • არ ვეთანხმები
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

SCHASS: სკოლა, რომელშიც თქვენი ბავშვი/ბავშვები დადიან არის ცუდი თუ კარგი?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, სკოლა, რომელშიც თქვენი ბავშვი/ბავშვები დადიან არის ...

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, ვისაც ჰყავს ოჯახის წევრი, რომელიც საჯარო ან კერძო სკოლაში დადის

პასუხები:
 • ძალიან ცუდი
 • ცუდი
 • საშუალო
 • კარგი
 • ძალიან კარგი
 • არ ვიცი

NDI: საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2018 წლის დეკემბერი

საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2018 წლის დეკემბერი

პასუხების ანალიზი

 • NDI-ის კვლევები ხორციელდება დიდი ბრიტანეთის მთავრობის UK aid-ის ფინანსური ხელშეწყობით და მას ატარებს CRRC საქართველო. ვებსაიტის მეშვეობით განხორციელებული ანალიზის შედეგები არ ასახავს UK Aid-ის, დიდი ბრიტანეთის მთავრობის ან NDI-ს აზრს. გაითვალისწინეთ, რომ ყველა შესაძლო კროსტაბულაცია არ იძლევა სტატისტიკურად მნიშვნელოვან ინფორმაციას.

 • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
 • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

  კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.