სიხშირის განაწილება (%)
ძალიან არაეფექტური14
ნაწილობრივ არაეფექტური16
ნაწილობრივ ეფექტური32
ძალიან ეფექტური9
არ ვიცი/უარი პასუხზე29

EFFGC19VP: რამდენად ეფექტური ან არაეფექტურია კორონავირუსის წინააღმდეგ ვაქცინაციასთან დაკავშირებით მთავრობის მიერ შემუშავებული გეგმა?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, რამდენად ეფექტური ან არაეფექტურია კორონავირუსის წინააღმდეგ ვაქცინაციასთან დაკავშირებით მთავრობის მიერ შემუშავებული გეგმა?

პასუხები:
  • ძალიან არაეფექტური
  • ნაწილობრივ არაეფექტური
  • ნაწილობრივ ეფექტური
  • ძალიან ეფექტური
  • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NDI: საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2021 წლის თებერვალი

საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2021 წლის თებერვალი

პასუხების ანალიზი

  • NDI-ის კვლევები ხორციელდება დიდი ბრიტანეთის მთავრობის UK aid-ის ფინანსური ხელშეწყობით და მას ატარებს CRRC საქართველო. ვებსაიტის მეშვეობით განხორციელებული ანალიზის შედეგები არ ასახავს UK Aid-ის, დიდი ბრიტანეთის მთავრობის ან NDI-ს აზრს. გაითვალისწინეთ, რომ ყველა შესაძლო კროსტაბულაცია არ იძლევა სტატისტიკურად მნიშვნელოვან ინფორმაციას.

  • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
  • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

    კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.