სიხშირის განაწილება (%)
მისაღებია90
მიუღებელია2
არ ვიცი/უარი პასუხზე8

APPEXPPA: მისაღებია/მიუღებელია, რომ მთავრობამ: შეიძინოს მიწები, რათა შეინარჩუნოს და გააფართოოს არსებული პარკები

შეკითხვის ტექსტი: ქალაქებში პარკებისა და მწვანე საფარის დასაცავად, მისაღებია თუ მიუღებელია, რომ მთავრობამ განახორციელოს შემდეგი: შეიძინოს მიწები, რათა შეინარჩუნოს და გააფართოოს არსებული პარკები და გამწვანებული სივრცეები

პასუხები:
  • მისაღებია
  • მიუღებელია
  • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NDI: საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2018 წლის ივნისი

საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2018 წლის ივნისი

პასუხების ანალიზი

  • NDI-ის კვლევები ხორციელდება დიდი ბრიტანეთის მთავრობის UK aid-ის ფინანსური ხელშეწყობით და მას ატარებს CRRC საქართველო. ვებსაიტის მეშვეობით განხორციელებული ანალიზის შედეგები არ ასახავს UK Aid-ის, დიდი ბრიტანეთის მთავრობის ან NDI-ს აზრს. გაითვალისწინეთ, რომ ყველა შესაძლო კროსტაბულაცია არ იძლევა სტატისტიკურად მნიშვნელოვან ინფორმაციას.

  • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
  • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

    კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.