სიხშირის განაწილება (%)
დადებითი გავლენა 21
უარყოფითი გავლენა22
არ ექნება გავლენა31
არ ვიცი26
უარი პასუხზე1

BIEFONPO: ამ მოვლენას დადებითი გავლენა, უარყოფითი გავლენა, თუ საერთოდ არ ექნება გავლენა პოლიტიკაზე?

შეკითხვის ტექსტი: თქვენი აზრით, ამ მოვლენას დადებითი გავლენა ექნება, უარყოფითი გავლენა ექნება, თუ საერთოდ არ ექნება გავლენა საქართველოს პოლიტიკაზე?

პასუხები:
  • დადებითი გავლენა
  • უარყოფითი გავლენა
  • არ ექნება გავლენა
  • არ ვიცი
  • უარი პასუხზე

NDI: საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2018 წლის ივნისი

საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2018 წლის ივნისი

პასუხების ანალიზი

  • NDI-ის კვლევები ხორციელდება დიდი ბრიტანეთის მთავრობის UK aid-ის ფინანსური ხელშეწყობით და მას ატარებს CRRC საქართველო. ვებსაიტის მეშვეობით განხორციელებული ანალიზის შედეგები არ ასახავს UK Aid-ის, დიდი ბრიტანეთის მთავრობის ან NDI-ს აზრს. გაითვალისწინეთ, რომ ყველა შესაძლო კროსტაბულაცია არ იძლევა სტატისტიკურად მნიშვნელოვან ინფორმაციას.

  • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
  • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

    კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.