სიხშირის განაწილება (%)
არ არის პრობლემატური4
მეტ-ნაკლებად პრობლემატურია29
ძალიან პრობლემატურია63
არ ვიცი/უარი პასუხზე4

EPRPORI: რამდენად პრობლემატურია საქართველოში? - მდინარეების, ტბების და წყალსაცავების დაბინძურება

შეკითხვის ტექსტი: ახლა ჩამოგითვლით გარემოს დაცვასთან დაკავშირებულ საკითხებს. გთხოვთ, მითხრათ, რამდენად პრობლემატურია თითოეული მათგანი საქართველოში? - მდინარეების, ტბების და წყალსაცავების დაბინძურება

პასუხები:
  • არ არის პრობლემატური
  • მეტ-ნაკლებად პრობლემატურია
  • ძალიან პრობლემატურია
  • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NDI: საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2018 წლის ივნისი

საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2018 წლის ივნისი

პასუხების ანალიზი

  • NDI-ის კვლევები ხორციელდება დიდი ბრიტანეთის მთავრობის UK aid-ის ფინანსური ხელშეწყობით და მას ატარებს CRRC საქართველო. ვებსაიტის მეშვეობით განხორციელებული ანალიზის შედეგები არ ასახავს UK Aid-ის, დიდი ბრიტანეთის მთავრობის ან NDI-ს აზრს. გაითვალისწინეთ, რომ ყველა შესაძლო კროსტაბულაცია არ იძლევა სტატისტიკურად მნიშვნელოვან ინფორმაციას.

  • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
  • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

    კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.