სიხშირის განაწილება (%)
საერთოდ არ ვეთანხმები18
ნაწილობრივ არ ვეთანხმები19
ნაწილობრივ ვეთანხმები36
სრულიად ვეთანხმები20
არ ვიცი/უარი პასუხზე7

FRSPNOVI: ხალხს აქვს უფლება რაც უნდა ის თქვას თუ ეს არ იქნება ძალადობისკენ მოწოდება

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად ეთანხმებით ან არ ეთანხმებით, რომ ხალხს აქვს უფლება რაც უნდა ის თქვას და დაწეროს, რაც არ უნდა სიძულვილის შემცველი და შეურაცხმყოფელი იყოს ზოგიერთი ჯგუფისთვის, თუ ეს არ იქნება ძალადობისკენ მოწოდება?

პასუხები:
  • საერთოდ არ ვეთანხმები
  • ნაწილობრივ არ ვეთანხმები
  • ნაწილობრივ ვეთანხმები
  • სრულიად ვეთანხმები
  • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NDI: საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2018 წლის ივნისი

საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2018 წლის ივნისი

პასუხების ანალიზი

  • NDI-ის კვლევები ხორციელდება დიდი ბრიტანეთის მთავრობის UK aid-ის ფინანსური ხელშეწყობით და მას ატარებს CRRC საქართველო. ვებსაიტის მეშვეობით განხორციელებული ანალიზის შედეგები არ ასახავს UK Aid-ის, დიდი ბრიტანეთის მთავრობის ან NDI-ს აზრს. გაითვალისწინეთ, რომ ყველა შესაძლო კროსტაბულაცია არ იძლევა სტატისტიკურად მნიშვნელოვან ინფორმაციას.

  • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
  • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

    კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.