სიხშირის განაწილება (%)
საქართველოში მიწას უნდა ფლობდეს მხოლოდ საქართველოს მოქალაქე76
საქართველოში მიწას უნდა ფლობდეს ის, ვინც კანონიერების ფარგლებში გამოიყენებს მას, მიუხედავად ამ პიროვნების მოქალაქეობისა22
არც ერთს არ ვეთანხმები1
არ ვიცი/უარი პასუხზე1

LANDOWNG: მიწას უნდა ფლობდეს საქართველოს მოქალაქე vs. ის, ვინც კანონიერების ფარგლებში გამოიყენებს მას, მიუხედავად მოქალაქეობისა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ამ ორი მოსაზრებიდან რომელს ეთანხმებით და რამდენად? მოსაზრება 1: საქართველოში მიწას უნდა ფლობდეს მხოლოდ საქართველოს მოქალაქე. მოსაზრება 2: საქართველოში მიწას უნდა ფლობდეს ის, ვინც კანონიერების ფარგლებში გამოიყენებს მას, მიუხედავად ამ პიროვნების მოქალაქეობისა.

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა. საწყისი ვარიანტები არის: 1. საქართველოში მიწას უნდა ფლობდეს მხოლოდ საქართველოს მოქალაქე - სრულიად ვეთანხმები 2. საქართველოში მიწას უნდა ფლობდეს მხოლოდ საქართველოს მოქალაქე - ვეთანხმები 3. საქართველოში მიწას უნდა ფლობდეს ის, ვინც კანონიერების ფარგლებში გამოიყენებს მას, მიუხედავად ამ პიროვნების მოქალაქეობისა - ვეთანხმები 4. საქართველოში მიწას უნდა ფლობდეს ის, ვინც კანონიერების ფარგლებში გამოიყენებს მას, მიუხედავად ამ პიროვნების მოქალაქეობისა - სრულიად ვეთანხმები 5. არც ერთს არ ვეთანხმები. ვარიანტები 1 და 2 დაჯგუფდა, როგორც 'საქართველოში მიწას უნდა ფლობდეს მხოლოდ საქართველოს მოქალაქე' 3 და 4 - როგორც 'საქართველოში მიწას უნდა ფლობდეს ის, ვინც კანონიერების ფარგლებში გამოიყენებს მას, მიუხედავად ამ პიროვნების მოქალაქეობისა'.

პასუხები:
  • საქართველოში მიწას უნდა ფლობდეს მხოლოდ საქართველოს მოქალაქე
  • საქართველოში მიწას უნდა ფლობდეს ის, ვინც კანონიერების ფარგლებში გამოიყენებს მას, მიუხედავად ამ პიროვნების მოქალაქეობისა
  • არც ერთს არ ვეთანხმები
  • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NDI: საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2018 წლის ივნისი

საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2018 წლის ივნისი

პასუხების ანალიზი

  • NDI-ის კვლევები ხორციელდება დიდი ბრიტანეთის მთავრობის UK aid-ის ფინანსური ხელშეწყობით და მას ატარებს CRRC საქართველო. ვებსაიტის მეშვეობით განხორციელებული ანალიზის შედეგები არ ასახავს UK Aid-ის, დიდი ბრიტანეთის მთავრობის ან NDI-ს აზრს. გაითვალისწინეთ, რომ ყველა შესაძლო კროსტაბულაცია არ იძლევა სტატისტიკურად მნიშვნელოვან ინფორმაციას.

  • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
  • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

    კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.