სიხშირის განაწილება (%)
ჩემმა ვაჟმა არ მინდა საყურე გაიკეთოს85
ჩემთვის არ აქვს მნიშვნელობა, თუ ჩემი ვაჟი საყურეს გაიკეთებს14
არც ერთს არ ვეთანხმები0
არ ვიცი1

NOEARING: ჩემმა ვაჟმა არ მინდა საყურე გაიკეთოს vs. ჩემთვის არ აქვს მნიშვნელობა

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ამ ორი მოსაზრებიდან რომელს ეთანხმებით და რამდენად? მოსაზრება 1: ჩემმა ვაჟმა არ მინდა საყურე გაიკეთოს. მოსაზრება 2: ჩემთვის არ აქვს მნიშვნელობა, თუ ჩემი ვაჟი საყურეს გაიკეთებს.

შენიშვნა: შეკითხვა გადაიკოდა. საწყისი ვარიანტები არის: 1. ჩემმა ვაჟმა არ მინდა საყურე გაიკეთოს - სრულიად ვეთანხმები 2. ჩემმა ვაჟმა არ მინდა საყურე გაიკეთოს - ვეთანხმები 3. ჩემთვის არ აქვს მნიშვნელობა, თუ ჩემი ვაჟი საყურეს გაიკეთებს - ვეთანხმები 4. ჩემთვის არ აქვს მნიშვნელობა, თუ ჩემი ვაჟი საყურეს გაიკეთებს - სრულიად ვეთანხმები 5. არც ერთს არ ვეთანხმები. ვარიანტები 1 და 2 დაჯგუფდა, როგორც 'ჩემმა ვაჟმა არ მინდა საყურე გაიკეთოს' 3 და 4 - როგორც 'ჩემთვის არ აქვს მნიშვნელობა, თუ ჩემი ვაჟი საყურეს გაიკეთებს'.

პასუხები:
  • ჩემმა ვაჟმა არ მინდა საყურე გაიკეთოს
  • ჩემთვის არ აქვს მნიშვნელობა, თუ ჩემი ვაჟი საყურეს გაიკეთებს
  • არც ერთს არ ვეთანხმები
  • არ ვიცი

NDI: საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2018 წლის ივნისი

საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2018 წლის ივნისი

პასუხების ანალიზი

  • NDI-ის კვლევები ხორციელდება დიდი ბრიტანეთის მთავრობის UK aid-ის ფინანსური ხელშეწყობით და მას ატარებს CRRC საქართველო. ვებსაიტის მეშვეობით განხორციელებული ანალიზის შედეგები არ ასახავს UK Aid-ის, დიდი ბრიტანეთის მთავრობის ან NDI-ს აზრს. გაითვალისწინეთ, რომ ყველა შესაძლო კროსტაბულაცია არ იძლევა სტატისტიკურად მნიშვნელოვან ინფორმაციას.

  • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
  • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

    კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.