სიხშირის განაწილება (%)
40 წლამდე დასაქმებული მოქალაქეებისთვის სავალდებულო იქნება ყოველთვიურად ხელფასის 2%-ის საპენსიო ფონდში გადატანა17
40 წლამდე დასაქმებული მოქალაქეებისთვის ნებაყოფლობითი იქნება ყოველთვიურად ხელფასის 2%-ის საპენსიო ფონდში გადატანა61
არცერთი15
არ ვიცი/უარი პასუხზე8

PENVOLOB: რომელი არის თქვენთვის მისაღები, ხელფასის 2%-ის სავალდებულო თუ ნებაყოფლობითი გადარიცხვა საპენსიო ფონდში?

შეკითხვის ტექსტი: ამჟამად საპენსიო რეფორმასთან დაკავშირებით რამდენიმე შემოთავაზებაა. ჩამოთვლილი ორი შეთავაზებიდან, რომელი არის თქვენთვის მისაღები?

პასუხები:
  • 40 წლამდე დასაქმებული მოქალაქეებისთვის სავალდებულო იქნება ყოველთვიურად ხელფასის 2%-ის საპენსიო ფონდში გადატანა
  • 40 წლამდე დასაქმებული მოქალაქეებისთვის ნებაყოფლობითი იქნება ყოველთვიურად ხელფასის 2%-ის საპენსიო ფონდში გადატანა
  • არცერთი
  • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NDI: საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2018 წლის ივნისი

საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2018 წლის ივნისი

პასუხების ანალიზი

  • NDI-ის კვლევები ხორციელდება დიდი ბრიტანეთის მთავრობის UK aid-ის ფინანსური ხელშეწყობით და მას ატარებს CRRC საქართველო. ვებსაიტის მეშვეობით განხორციელებული ანალიზის შედეგები არ ასახავს UK Aid-ის, დიდი ბრიტანეთის მთავრობის ან NDI-ს აზრს. გაითვალისწინეთ, რომ ყველა შესაძლო კროსტაბულაცია არ იძლევა სტატისტიკურად მნიშვნელოვან ინფორმაციას.

  • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
  • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

    კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.