სიხშირის განაწილება (%)
მისაღებია85
მიუღებელია 7
არ ვიცი/უარი პასუხზე9

APPPRPSYS: თქვენთვის მისაღებია თუ მიუღებელია ეს გადაწყვეტილება, რომ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები პროპორციული წესით ჩატარებულიყო?

შეკითხვის ტექსტი: თუ იცოდით, თქვენთვის ეს გადაწყვეტილება მისაღებია თუ მიუღებელია?

შენიშვნა: კითხვა დაესვა მხოლოდ იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც იცოდნენ, რომ 2020 წლის არჩევნები პროპორციული წესით ჩატარდება.

პასუხები:
  • მისაღებია
  • მიუღებელია
  • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NDI: საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2019 წლის ივლისი

საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2019 წლის ივლისი

პასუხების ანალიზი

  • NDI-ის კვლევები ხორციელდება დიდი ბრიტანეთის მთავრობის UK aid-ის ფინანსური ხელშეწყობით და მას ატარებს CRRC საქართველო. ვებსაიტის მეშვეობით განხორციელებული ანალიზის შედეგები არ ასახავს UK Aid-ის, დიდი ბრიტანეთის მთავრობის ან NDI-ს აზრს. გაითვალისწინეთ, რომ ყველა შესაძლო კროსტაბულაცია არ იძლევა სტატისტიკურად მნიშვნელოვან ინფორმაციას.

  • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
  • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

    კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.