სიხშირის განაწილება (%)
ხელისუფლებამ სათანადო ძალა გამოიყენა 20 ივნისის საპროტესო აქციის მონაწილეების დასაშლელად22
ხელისუფლებამ გადამეტებული ძალა გამოიყენა 20 ივნისის საპროტესო აქციის მონაწილეების დასაშლელად68
არც ერთს არ ვეთანხმები4
არ ვიცი6
უარი პასუხზე1

JU20APEX: ხელისუფლებამ სათანადო vs. გადამეტებული ძალა გამოიყენა 20 ივნისის საპროტესო აქციის მონაწილეების დასაშლელად

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, ამ ორი მოსაზრებიდან რომელს ეთანხმებით? მოსაზრება 1: ხელისუფლებამ სათანადო ძალა გამოიყენა 20 ივნისის საპროტესო აქციის მონაწილეების დასაშლელად. მოსაზრება 2: ხელისუფლებამ გადამეტებული ძალა გამოიყენა 20 ივნისის საპროტესო აქციის მონაწილეების დასაშლელად.

შენიშვნა: კითხვა არ დაესვა იმ რესპონდენტებს, რომლებმაც არ იცოდნენ 20 ივნისის მოვლენების შესახებ.
კითხვა გადაიკოდა. თავდაპირველი პასუხის ვარიანტები შემდეგია: 1. 'ხელისუფლებამ სათანადო ძალა გამოიყენა 20 ივნისის საპროტესო აქციის მონაწილეების დასაშლელად' - სრულად ვეთანხმები. 2. 'ხელისუფლებამ სათანადო ძალა გამოიყენა 20 ივნისის საპროტესო აქციის მონაწილეების დასაშლელად' - ვეთანხმები. 3. 'ხელისუფლებამ გადამეტებული ძალა გამოიყენა 20 ივნისის საპროტესო აქციის მონაწილეების დასაშლელად' - ვეთანხმები. 4. 'ხელისუფლებამ გადამეტებული ძალა გამოიყენა 20 ივნისის საპროტესო აქციის მონაწილეების დასაშლელად' - სრულად ვეთანხმები 5. 'არცერთს არ ვეთანხმები'. პასუხების 1-ელი და მე-2 ვარიანტი დაჯგუფდა, როგორც 'ხელისუფლებამ სათანადო ძალა გამოიყენა 20 ივნისის საპროტესო აქციის მონაწილეების დასაშლელად', პასუხების მე-3 და მე-4 ვარიანტი დაჯგუფდა, როგორც 'ხელისუფლებამ გადამეტებული ძალა გამოიყენა 20 ივნისის საპროტესო აქციის მონაწილეების დასაშლელად'.

პასუხები:
  • ხელისუფლებამ სათანადო ძალა გამოიყენა 20 ივნისის საპროტესო აქციის მონაწილეების დასაშლელად
  • ხელისუფლებამ გადამეტებული ძალა გამოიყენა 20 ივნისის საპროტესო აქციის მონაწილეების დასაშლელად
  • არც ერთს არ ვეთანხმები
  • არ ვიცი
  • უარი პასუხზე

NDI: საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2019 წლის ივლისი

საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2019 წლის ივლისი

პასუხების ანალიზი

  • NDI-ის კვლევები ხორციელდება დიდი ბრიტანეთის მთავრობის UK aid-ის ფინანსური ხელშეწყობით და მას ატარებს CRRC საქართველო. ვებსაიტის მეშვეობით განხორციელებული ანალიზის შედეგები არ ასახავს UK Aid-ის, დიდი ბრიტანეთის მთავრობის ან NDI-ს აზრს. გაითვალისწინეთ, რომ ყველა შესაძლო კროსტაბულაცია არ იძლევა სტატისტიკურად მნიშვნელოვან ინფორმაციას.

  • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
  • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

    კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.