სიხშირის განაწილება (%)
გაუზიარებთ თქვენ კრიტიკულ შეხედულებას ამჟამინდელი მთავრობის შესახებ29
მოერიდებით ამჟამინდელი მთავრობის შესახებ თქვენი კრიტიკული შეხედულების გაზიარებას29
გაუზიარებთ თქვენს მხარდაჭერას ამჟამინდელი მთავრობის მიმართ11
მოერიდებით ამჟამინდელი მთავრობის მიმართ თქვენი მხარდაჭერის გაზიარებას19
არ ვიცი8
უარი პასუხზე3

SHOPGVST: გაუზიარებთ თუ არა ამჟამინდელ მთავრობაზე თქვენს შეხედულებას უცხო ადამიანებს სუფრაზე?

შეკითხვის ტექსტი: წარმოიდგინეთ, რომ თქვენმა მეგობარმა დაგპატიჟათ ვახშამზე, სადაც თქვენთვის უცხო ადამიანები არიან დაპატიჟებულნი. სუფრაზე სტუმრები საუბრობენ იმაზე, თუ როგორ უჭერენ მხარს ამჟამინდელ მთავრობას. ბარათის გამოყენებით, გთხოვთ მითხრათ, თქვენ როგორ მოიქცევით ასეთ შემთხვევაში?

პასუხები:
 • გაუზიარებთ თქვენ კრიტიკულ შეხედულებას ამჟამინდელი მთავრობის შესახებ
 • მოერიდებით ამჟამინდელი მთავრობის შესახებ თქვენი კრიტიკული შეხედულების გაზიარებას
 • გაუზიარებთ თქვენს მხარდაჭერას ამჟამინდელი მთავრობის მიმართ
 • მოერიდებით ამჟამინდელი მთავრობის მიმართ თქვენი მხარდაჭერის გაზიარებას
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

NDI: საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2019 წლის ნოემბერ-დეკემბერი

საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2019 წლის ნოემბერ-დეკემბერი

პასუხების ანალიზი

 • NDI-ის კვლევები ხორციელდება დიდი ბრიტანეთის მთავრობის UK aid-ის ფინანსური ხელშეწყობით და მას ატარებს CRRC საქართველო. ვებსაიტის მეშვეობით განხორციელებული ანალიზის შედეგები არ ასახავს UK Aid-ის, დიდი ბრიტანეთის მთავრობის ან NDI-ს აზრს. გაითვალისწინეთ, რომ ყველა შესაძლო კროსტაბულაცია არ იძლევა სტატისტიკურად მნიშვნელოვან ინფორმაციას.

 • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
 • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

  კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.