სიხშირის განაწილება (%)
ბიჭი26
გოგო9
არ აქვს მნიშვნელობა65
არ ვიცი/უარი პასუხზე1

ONCHGEND: თუ ოჯახში მხოლოდ ერთი შვილია, რა სქესის აჯობებს რომ იყოს ეს ბავშვი?

შეკითხვის ტექსტი: თუ ოჯახში მხოლოდ ერთი შვილია, რა სქესის აჯობებს რომ იყოს ეს ბავშვი?

პასუხები:
  • ბიჭი
  • გოგო
  • არ აქვს მნიშვნელობა
  • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NDI: ქალების პოლიტიკური ჩართულობა საქართველოში, 2014

ქალების პოლიტიკური ჩართულობა საქართველოში

პასუხების ანალიზი

  • აღნიშნული კვლევა დაფინასნებულია შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (Sida) მიერ. ვებსაიტის მეშვეობით განხორციელებული ანალიზის შედეგები არ ასახავს SIDA-ს, შვედეთის მთავრობის ან NDI-ს აზრს. გაითვალისწინეთ, რომ ყველა შესაძლო კროსტაბულაცია არ იძლევა სტატისტიკურად მნიშვნელოვან ინფორმაციას.

  • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
  • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

    კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.