კროსტაბულაცია (%)თუ სრულიად არაკომფორტულადარაკომფორტულადკომფორტულადსრულიად კომფორტულადარ ვიციუარი პასუხზე
კაცი3194918111
ქალი16543181

WOMBSS: რამდენად კომფორტულად იგრძნობთ თავს, თუ თქვენი უშუალო უფროსი ქალი იქნება?

შეკითხვის ტექსტი: რამდენად კომფორტულად ან არაკომფორტულად იგრძნობთ თავს, თუ თქვენი უშუალო უფროსი ქალი იქნება?

პასუხები:
 • თუ სრულიად არაკომფორტულად
 • არაკომფორტულად
 • კომფორტულად
 • სრულიად კომფორტულად
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

RESPSEX: რესპონდენტის სქესი

შეკითხვის ტექსტი: რესპონდენტის სქესი

პასუხები:
 • კაცი
 • ქალი

RESPSEX სხვა მონაცემთა ბაზებში:

ერთი გამოკითხვის მონაცემთა ბაზები
რამდენიმე ქვეყნის მონაცეთა ბაზები
გამოკითხვის რამდენიმე ტალღის/წლის მონაცემთა ბაზები

NDI: ქალების პოლიტიკური ჩართულობა საქართველოში, 2014

ქალების პოლიტიკური ჩართულობა საქართველოში

პასუხების ანალიზი

 • აღნიშნული კვლევა დაფინასნებულია შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (Sida) მიერ. ვებსაიტის მეშვეობით განხორციელებული ანალიზის შედეგები არ ასახავს SIDA-ს, შვედეთის მთავრობის ან NDI-ს აზრს. გაითვალისწინეთ, რომ ყველა შესაძლო კროსტაბულაცია არ იძლევა სტატისტიკურად მნიშვნელოვან ინფორმაციას.

 • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
 • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

  კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.