სიხშირის განაწილება (%)
საშუალოდ16
დადებითად36
ძალიან დადებითად3
არ ვიცი/უარი პასუხზე45

ASPWRGD: ქალები რეგიონის განვითარებისთვის საქმიანობის შეფასება

შეკითხვის ტექსტი: როგორ შეაფასებდით მის საქმიანობას? - ქალები რეგიონის განვითარებისთვის (ქეთევან ხიდაშელი)

შენიშვნა: კითხვა დაესვათ ოზურგეთში იმ რესპონდენტებს, ვისაც გაგებული ჰქონდა ამ ორგანიზაციის შესახებ

პასუხები:
 • ძალიან უარყოფითად
 • უარყოფითად
 • საშუალოდ
 • დადებითად
 • ძალიან დადებითად
 • არ ვიცი/უარი პასუხზე

NDI: საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2015 წლის აგვისტო

საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2015 წლის აგვისტო

პასუხების ანალიზი

 • აღნიშნული კვლევა დაფინასნებულია შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (Sida) მიერ. ვებსაიტის მეშვეობით განხორციელებული ანალიზის შედეგები არ ასახავს SIDA-ს, შვედეთის მთავრობის ან NDI-ს აზრს. გაითვალისწინეთ, რომ ყველა შესაძლო კროსტაბულაცია არ იძლევა სტატისტიკურად მნიშვნელოვან ინფორმაციას.

 • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
 • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

  კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.