სიხშირის განაწილება (%)
ძალიან ცუდად4
ცუდად14
საშუალოდ37
კარგად16
ძალიან კარგად4
არასდროს მსმენია მის შესახებ4
არ ვიცი16
უარი პასუხზე4

PERFAVNE: მცხეთის ამჟამინდელი მერის, ავთანდილ ნემსიწვერიძის, საქმიანობა

შეკითხვის ტექსტი: როგორ შეაფასებდით მცხეთის ამჟამინდელი მერის, ავთანდილ ნემსიწვერიძის, საქმიანობას?

შენიშვნა: კითხვა დაისვა მხოლოდ მცხეთაში

პასუხები:
 • ძალიან ცუდად
 • ცუდად
 • საშუალოდ
 • კარგად
 • ძალიან კარგად
 • არასდროს მსმენია მის შესახებ
 • არ ვიცი
 • უარი პასუხზე

NDI: საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2015 წლის აგვისტო

საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2015 წლის აგვისტო

პასუხების ანალიზი

 • აღნიშნული კვლევა დაფინასნებულია შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (Sida) მიერ. ვებსაიტის მეშვეობით განხორციელებული ანალიზის შედეგები არ ასახავს SIDA-ს, შვედეთის მთავრობის ან NDI-ს აზრს. გაითვალისწინეთ, რომ ყველა შესაძლო კროსტაბულაცია არ იძლევა სტატისტიკურად მნიშვნელოვან ინფორმაციას.

 • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
 • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

  კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.