სიხშირის განაწილება (%)
უკმაყოფილო23
არც კმაყოფილი და არც უკმაყოფილო27
კმაყოფილი37
არ ვიცი11
უარი პასუხზე2

PTSPACV: საზოგადოებრივი ტრანსპორტით კმაყოფილება -თავისუფალი ადგილები

შეკითხვის ტექსტი: გთხოვთ, მითხრათ, კმაყოფილი ხართ, არც კმაყოფილი და არც უკმაყოფილო ხართ, თუ უკმაყოფილო ხართ საზოგადოებრივ ტრანსპორტთან დაკავშირებული შემდეგი საკითხებით? - თავისუფალი ადგილები

შენიშვნა: სიხშირეები დათვლილია 'არ შეესაბამება' პასუხის ვარიანტის გარეშე

პასუხები:
  • უკმაყოფილო
  • არც კმაყოფილი და არც უკმაყოფილო
  • კმაყოფილი
  • არ ვიცი
  • უარი პასუხზე

NDI: საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2015 წლის აგვისტო

საზოგადოების განწყობა საქართველოში, 2015 წლის აგვისტო

პასუხების ანალიზი

  • აღნიშნული კვლევა დაფინასნებულია შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (Sida) მიერ. ვებსაიტის მეშვეობით განხორციელებული ანალიზის შედეგები არ ასახავს SIDA-ს, შვედეთის მთავრობის ან NDI-ს აზრს. გაითვალისწინეთ, რომ ყველა შესაძლო კროსტაბულაცია არ იძლევა სტატისტიკურად მნიშვნელოვან ინფორმაციას.

  • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
  • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

    კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.