სიხშირის განაწილება (%)
არანაირი ფორმალური განათლება ან მხოლოდ საბავშვო ბაღი9
დაწყებით განათლება (1-6 კლასები) დასრულებული ან დაუსრულებელი 15
საბაზისო განათლება (დასრულებული ან დაუსრულებელი)10
საშუალო განათლება (დასრულებული ან დაუსრულებელი)52
პროფესიული განათლება 9 კლასის დასრულების შემდეგ1
პროფესიული განათლება სკოლის დასრულების შემდეგ8
არასრული ბაკალავრიატი0
ბაკალავრიატი 1
არასრული მაგისტრატურა (5 წლიანი დიპლომი)0
მაგისტრატურა (5 წლიანი დიპლომი)3
არ ვიცი2

RMOEDUC: რესპონდენტის დედის მიერ მიღებული განათლების ყველაზე მაღალი საფეხური

შეკითხვის ტექსტი: ამ ბარათის მიხედვით, რა არის დედათქვენის განათლების უმაღლესი საფეხური?

პასუხები:
 • არანაირი ფორმალური განათლება ან მხოლოდ საბავშვო ბაღი
 • დაწყებით განათლება (1-6 კლასები) დასრულებული ან დაუსრულებელი
 • საბაზისო განათლება (დასრულებული ან დაუსრულებელი)
 • საშუალო განათლება (დასრულებული ან დაუსრულებელი)
 • პროფესიული განათლება 9 კლასის დასრულების შემდეგ
 • პროფესიული განათლება სკოლის დასრულების შემდეგ
 • არასრული ბაკალავრიატი
 • ბაკალავრიატი
 • არასრული მაგისტრატურა (5 წლიანი დიპლომი)
 • მაგისტრატურა (5 წლიანი დიპლომი)
 • დოქტორანტურა
 • არ ვიცი

RMOEDUC სხვა მონაცემთა ბაზებში:

ერთი გამოკითხვის მონაცემთა ბაზები
რამდენიმე ქვეყნის მონაცეთა ბაზები

ძალადობრივი ექსტრემიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა საქართველოში: საჭიროებების შეფასება, 2018

დასახლებები/თემები საქართველოში, რომლებმაც დაკარგეს საკუთარი წევრები სირიასა და ერაყის კონფლიქტებში: საჭიროებების შეფასება

პასუხების ანალიზი

 • ვებსაიტის მეშვეობით განხორციელებული ანალიზის შედეგები არ წარმოადგენს ნიდერლანდების სამეფოს მთავრობის, თბილისში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოსა და მათთან დაკავშირებული რომელიმე ორგანიზაციის მოსაზრებებს. გაითვალისწინეთ, რომ ყველა შესაძლო კროსტაბულაცია არ იძლევა სტატისტიკურად მნიშვნელოვან ინფორმაციას. მონაცემები შესაძლოა განსხვავდებოდეს კვლევის ანგარიშის შედეგებთან მონაცემებზე ჩატარებელი განსხვავებული სტატისტიკური ოპერაციების გამო.
 • შენიშვნა: ზოგ შემთხვევაში პროცენტები 100-მდე არ ჯამდება მეათედების და დამრგვალების გამო.
 • ODA მონაცემების გამოყენებისას გთხოვთ, გამოიყენოთ ციტირების შემდეგი ფორმა:

  კავკასიის კვლევითი რესურსების ცენტრი. (მონაცემთა ბაზის წელი) "[მონაცემთა ბაზის სახელწოდება, მაგ. კავკასიის ბარომეტრი]". აგებულია მონაცემთა ონლაინ ანალიზის ვებგვერდზე http://caucasusbarometer.org {დიაგრამის აგების თარიღი}.