Cross tabulation (%)Հավանություն եմ տալիսՀավանություն չեմ տալիսՉԳ/ՀՊ
Հայ-Առաքելական5932
Այլ քրիստոնեական եկեղեցի կամ դավանանք (Եհովայի վկաներ, Մորմոն և այլն)01000
Այլ 01000
Ոչ մեկը13834
ՉԳ/ՀՊ01000

BUSINGA: Հավանությունը համասեռամոլների հետ բիզնես անելուն

Question text: Ասեք խնդրեմ, հավանություն տալի՞ս եք, երբ Ձեր ազգակիցները բիզնես են անում համասեռամոլների հետ։

Values:
 • Հավանություն եմ տալիս
 • Հավանություն չեմ տալիս
 • ՉԳ/ՀՊ

BUSINGA in other datasets:

Մեկ երկրի տվյալադարան
Միջերկրային տվյալադարան

RELGION: Համարո՞ւմ եք Ձեզ որևիցե կրոնական դավանանքի հետևորդ: Եթե այո, ապա ո՞ր:

Question text: Համարո՞ւմ եք Ձեզ որևիցե կրոնական դավանանքի հետևորդ: Եթե այո, ապա ո՞ր:

Note: «Հռոմեական կաթոլիկ եկեղեցին», «բողոքական եկեղեցին», «սուննի իսլամը», «շիա իսլամը» և «իսլամական այլ մասնաճյուղեր» խմբավորվել են «Այլ» տարբերակում։

Values:
 • Հայ-Առաքելական
 • Այլ քրիստոնեական եկեղեցի կամ դավանանք (Եհովայի վկաներ, Մորմոն և այլն)
 • Այլ
 • Ոչ մեկը
 • ՉԳ/ՀՊ

RELGION in other datasets:

Մեկ երկրի տվյալադարան
Միջերկրային տվյալադարան
Ժամանակային շարքերի տվյալադարան

Caucasus Barometer 2019 Armenia

Caucasus Barometer is the annual household survey about social economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Armenia
Fieldwork Dates: February 21, 2020 to March 15, 2020.

Վերլուծել պատասխանները

 • Note: In some cases the percentages do not add up to 100 due to decimal points and rounding.
 • Please use the following citation when citing data from ODA:

  The Caucasus Research Resource Centers. (dataset year) "[dataset name - e.g. Caucasus Barometer]". Retrieved through ODA - http://caucasusbarometer.org on {date of accessing the database here}.