Frequency distribution (%)
Դրական84
Բացասական 3
Ոչ մի ակնկալիք12
ՉԳ/ՀՊ2

REVEXP1: Ինչպիսի՞ սպասելիքներ ունեիք 2018թ. ապրիլի իրադարձություններից:

Question text: Ինչպիսի՞ սպասելիքներ ունեիք 2018թ. ապրիլի իրադարձություններից (հայտնի որպես «թավշյա հեղափոխություն»):

Values:
  • Դրական
  • Բացասական
  • Ոչ մի ակնկալիք
  • ՉԳ/ՀՊ

REVEXP1 in other datasets:

Մեկ երկրի տվյալադարան

Caucasus Barometer 2019 Armenia

Caucasus Barometer is the annual household survey about social economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Armenia
Fieldwork Dates: February 21, 2020 to March 15, 2020.

Վերլուծել պատասխանները

  • Note: In some cases the percentages do not add up to 100 due to decimal points and rounding.
  • Please use the following citation when citing data from ODA:

    The Caucasus Research Resource Centers. (dataset year) "[dataset name - e.g. Caucasus Barometer]". Retrieved through ODA - http://caucasusbarometer.org on {date of accessing the database here}.