Frequency distribution (%)
Դրական 81
Բացասական7
Ոչ մի սպասում չունեի10
Չգիտեմ/Հրաժարվում եմ պատասխանել2

REVEXP1: Սպասելիքները 2018թ. «թավշյա հեղափոխություն»-ից

Question text: Ինչպիսի՞ սպասելիքներ ունեիք 2018թ. ապրիլի իրադարձություններից (հայտնի որպես «թավշյա հեղափոխություն»):

Values:
  • Դրական
  • Բացասական
  • Ոչ մի սպասում չունեի
  • Չգիտեմ/Հրաժարվում եմ պատասխանել

REVEXP1 in other datasets:

Մեկ երկրի տվյալադարան

Caucasus Barometer 2021 Armenia

Caucasus Barometer is the annual household survey about social-economic issues and political attitudes conducted by CRRC.
Country: Armenia
Fieldwork Dates: December 18, 2021 to February 28, 2022

Վերլուծել պատասխանները

  • Note: In some cases the percentages do not add up to 100 due to decimal points and rounding.
  • Please use the following citation when citing data from ODA:

    The Caucasus Research Resource Centers. (dataset year) "[dataset name - e.g. Caucasus Barometer]". Retrieved through ODA - http://caucasusbarometer.org on {date of accessing the database here}.